Home Νέα «Μπλόκο» βάζει ο Δήμος Πατρέων στο Σύμφωνο Συνεργασίας για την άφιξη του αερίου στη Δυτική Ελλάδα
«Μπλόκο» βάζει ο Δήμος Πατρέων στο Σύμφωνο Συνεργασίας για την άφιξη του αερίου στη Δυτική Ελλάδα

«Μπλόκο» βάζει ο Δήμος Πατρέων στο Σύμφωνο Συνεργασίας για την άφιξη του αερίου στη Δυτική Ελλάδα

0
0

Αρνητικά απάντησε ο Δήμος Πατρέων στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για υπογραφή Συμφώνου συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την «άφιξη» του φυσικού αερίου στην περιοχή.

Σκοπός του Συμφώνου, σύμφωνα με την Περιφέρεια, είναι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στις σχετικές διαδικασίες και, με αυτό τον τρόπο, τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση των έργων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία της Τρέχουσας Περιόδου.

Ωστόσο, ο Δήμος Πατρέων δεν θα προχωρήσει στην υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, όπως αναφέρει στην απαντητική της επιστολή η δημοτική αρχή. Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, ένας λόγος είναι πως δεν διατίθεται ιδιοκτησία με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, στις τέσσερις περιοχές που έχει υποδείξει το ΤΕΕ για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης LNG και τροφοδοσίας των δικτύων διανομής.

Αναλυτικά η επιστολή της δημοτικής αρχής:

Κύριε Περιφερειάρχη,

Ως δημοτική αρχή της Πάτρας, υποστηρίζουμε την παροχή του φυσικού αερίου στην πόλη μας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα, εφόσον αυτή γίνει με όρους που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση της λαϊκής οικογένειας σε φθηνή ενέργεια, θα εγγυώνται την ασφάλεια των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην επιστολή σας, αναφέρετε ότι με την παρέμβαση που προβλέπεται στο σύμφωνο συνεργασίας, «θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους των πόλεων αυτών, αλλά και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους αστικούς ιστούς αυτών, να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο για τις οικιακές και επαγγελματικές τους ανάγκες αντίστοιχα».

Η αλήθεια όμως είναι ότι στις συνθήκες που ζούμε δεν μπορούμε να μιλάμε για κάλυψη των λαϊκών αναγκών με φυσικό αέριο, καθώς το κεφάλαιο και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις διάφορες μερίδες του, καθορίζουν τις προτεραιότητες για το τι και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί, ειδικά στο πεδίο της ενέργειας. Αυτοί είναι και οι υπεύθυνοι για τα τεράστια προβλήματα της ενεργειακής φτώχειας που αντιμετωπίζουν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.

Ειδικά στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει τεράστιες ανεκμετάλλευτες ενεργειακές πηγές, υπάρχει τεχνογνωσία, κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η ενεργειακή φτώχεια αφορά την πλειοψηφία του λαού μας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η ενέργεια είναι εμπόρευμα, γιατί εδώ και χρόνια προωθείται η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, που την κάνει πιο ακριβή και σε αυτά προστίθεται και η υψηλή κρατική φορολόγηση.

Με τον τρόπο που προτείνετε για την παροχή φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεν δίνετε λύση για την άρση της ενεργειακής φτώχειας και της ανασφάλειας. Αυτό αποδεικνύεται μελετώντας το παράδειγμα της Αττικής, όπου υπάρχουν ήδη μεγάλα δίκτυα διανομής και το 70% του φυσικού αερίου αξιοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το 20% στη βιομηχανία και μόλις το 10% για οικιακή χρήση.

Η παροχή φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα πρέπει να γίνει μέσω αγωγού, δεν μπορεί να μεταφέρεται οδικά με βυτιοφόρα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Η οδική μεταφορά, μέσα μάλιστα από δρόμους με δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων των τριών πόλεων (Πάτρα, Πύργος, Αγρίνιο), καθώς και των περιοχών διέλευσης.

Όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Δήμου Πατρέων, όπως αυτές προτείνονται στο σύμφωνο συνεργασίας:

Πρώτον, στο ζήτημα της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων (δεξαμενών) αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG) και τροφοδοσίας των δικτύων, μας ζητείται η ανεύρεση και πολεοδομική χωροθέτηση δύο -κατ΄ ελάχιστο- εκτάσεων, επιφάνειας τουλάχιστον 4 στρεμμάτων η καθεμία. Ο Δήμος Πατρέων δεν διαθέτει ιδιοκτησία με τις κατάλληλες προϋποθέσεις σε καμία από τις 4 περιοχές που προτείνονται από το ΤΕΕ στην από 12/2018 Τεχνική του Έκθεση, με τίτλο «Διερεύνηση Περιοχών Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Τροφοδοσίας Αποκεντρωμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε Πάτρα – Αγρίνιο – Πύργο».

Επίσης, εγείρεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και στις τέσσερεις περιοχές που προτείνονται από το ΤΕΕ, καθώς το Βιοτεχνικό πάρκο Ρίου, η περιοχή «επέκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης» στο Γλαύκο, η περιοχή παραπλεύρως του χειμάρρου «Χάραδρου» και η περιοχή παραπλεύρως της εθνικής οδού Πατρών Τριπόλεως, βρίσκονται κοντά σε οικισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί καθίστανται ευάλωτοι σε περίπτωση ατυχήματος.

Δεύτερον, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναλαμβάνει να «συντονίσει» το εν λόγω πρόγραμμα, δίνεται στο Δήμο Πατρέων η αρμοδιότητα να δράσει καταλυτικά όσον αφορά στις απαιτούμενες εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις και μελέτες, καθώς και να συμβάλει οικονομικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο στην εκπόνηση των μελετών.

Πέραν του γεγονότος ότι ο Δήμος μας δεν έχει ούτε την οικονομική ούτε την τεχνική δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο, δεν προτιθέμεθα να καταθέσουμε τα χρήματα του πατραϊκού λαού στην κατασκευή υποδομών, οι οποίες (όπως γνωρίζουμε εκτός των άλλων από την πείρα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΟΣΕ κτλ), θα δοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα σε επιχειρηματικούς ομίλους, που θα κερδοσκοπούν πάνω στις ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας. Αυτό φαίνεται και με βάση το ποιοι είναι οι «συμβαλλόμενοι» στην εν λόγω σύμβαση, οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την «υποστήριξη» του εγχειρήματος, όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Πελοποννήσου, ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, συν μία σειρά Ανώνυμες Εταιρείες.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν θα προχωρήσουμε στην υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας.