1. Home
  2. Το
  3. πρωτοσέλιδο
  4. Αυξημένα τα κέρδη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο γ’ τρίμηνο του 2020
Αυξημένα τα κέρδη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο γ’ τρίμηνο του 2020

Αυξημένα τα κέρδη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο γ’ τρίμηνο του 2020

0

Στα €136 εκατ. ανήλθε το προσαρμοσμένο EBITDA* του Ομίλου στο 9μηνο 2020 έναντι €151 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2020 να σημειώνουν βελτίωση σε όλους του κλάδους έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019.

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 3ο τρίμηνο 2020 σε 23,4% έναντι 12,5% του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου το 3ο τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €11,7 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, διαμορφώνοντας το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα του 9μήνου 2020 σε οριακό κέρδος €1 εκατ. έναντι €31 εκατ. πέρυσι αντίστοιχα, καθώς έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις του COVID-19.

Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε στο 3ο τρίμηνο 2020 και ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε €439 εκατ.  έναντι €400 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2020 και €463 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1.101 εκατ. στις 30.09.2020, έναντι €1.143 εκατ. στις 30.06.2020 και έναντι €1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 6.1x.

  • Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €100 εκατ. το 9μηνο του 2020, έναντι €122 εκατ. το 9μηνο του 2019, μειωμένο κατά 19%, επηρεαζόμενο από το lockdown. Τον Απρίλιο’20 η μείωση της κυκλοφορίας στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ άγγιξε το 72%, ενώ παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση από τον Μάιο 2020 (-37%) μέχρι τον Αύγουστο (-8%). Τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 επηρέασαν αρνητικά την κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια των οποίων η κυκλοφορία σημείωσε μείωση κατά 12% και 13% αντίστοιχα.
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €54 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €39 εκατ. το 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Στα μέσα Οκτωβρίου ο Όμιλος ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την EDPR για την από κοινού ανάπτυξη πρόσθετων 900 MW.
  • Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €9,5 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €9,1 εκατ. στο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 4%, παρά την επίπτωση από το COVID-19.
  • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,7 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €1,7 εκατ. το 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 60%. Από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του Smart Park στις αρχές Μαΐου 2020, η απόδοση αποκαταστάθηκε σταδιακά σημειώνοντας στο 9μηνο 2020 αύξηση επισκεψιμότητας 15% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.
  • Στην Κατασκευή, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε -€23,5 εκατ.(χωρίς την απομείωση €12,8 εκατ. λόγω πώλησης μη-λειτουργικών ακινήτων, τη ζημιά για αποχώρηση από τη Βραζιλία €6,5 εκατ. και €0,4εκατ. κόστη αναδιάρθρωσης) έναντι -€19,2 εκατ. του 9μηνου 2019. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχουν καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο 3μηνο 2020.

* Εξαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων ποσών από την αναδιάρθρωση του κλάδου Κατασκευής με αρνητική επίπτωση €24,7 εκατ. (κόστη αναδιάρθρωσης €5,4 εκατ., απομείωσης αξίας  μη λειτουργικών ακινήτων λόγω  πώλησης €12,8 εκατ. και ζημία από αποχώρηση έργου από τη Βραζιλία € 6,5 εκατ.)

«Εν μέσω μίας πρωτόγνωρης για τα σύγχρονα επιχειρηματικά δεδομένα κατάστασης και της οικονομικής επίπτωσης που έχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέδειξε τις αμυντικές αντοχές του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων της, αλλά και το σθένος με το οποίο προχωρά στις αναγκαίες για τον Όμιλο δομικές μεταρρυθμίσεις. Ενισχυμένο EBITDA, βελτιωμένη ρευστότητα και πειθαρχία στην πραγματοποίηση βαθιών διαρθρωτικών τομών – όπως η υλοποίηση του προγράμματος περιορισμού του μισθολογικού κόστους – είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 3ου τριμήνου 2020.

Παράλληλα, ο Όμιλος κινείται με στόχο να ισχυροποιήσει τις ηγετικές θέσεις που κατέχει σε κλάδους δραστηριότητας με σημαντικές θετικές προοπτικές, με μια σειρά ενεργειών, όπως η συμφωνία με την EDPR για ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος 900 MW, η διεκδίκηση νέων έργων παραχωρήσεων όπως η Εγνατία Οδός, η συμμετοχή σε νέα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ ετοιμάζεται να αξιοποιήσει την κατασκευαστική υπεροχή του στο πλαίσιο των νέων έργων υποδομής που αναμένονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μετά από 2,5 χρόνια εντατικών ενεργειών αναδιάταξης της Κατασκευής, αξιοποίησης μη βασικών συμμετοχών και παγίων, συνεχούς αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος στις ΑΠΕ, ενίσχυσης της συμμετοχής στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, έκδοσης διεθνούς ομολόγου 670 εκατ. ευρώ και συγχώνευσης της ΕΛΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος επανέρχεται σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης.

Από τρίμηνο σε τρίμηνο η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έρχεται όλο και πιο κοντά στον στόχο της επιστροφής στην κερδοφορία και της προσφοράς αξίας στους μετόχους της, διαχειριζόμενη ακόμα και τις απρόβλεπτες προκλήσεις που θέτει η πανδημία. Έχουμε κάνει τις θυσίες, είναι θέμα χρόνου πλέον αυτές να δικαιωθούν προς όφελος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, των μετόχων και των εργαζομένων της».

 

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος

 1. Κέρδη & ΖημιέςΜείωση εσόδων

κατά 34% yoy

 

 

 

 

 

 

Κόστος Πωληθέντων μειωμένο κατά 39% yoy

 

 

Μεικτό κέρδος μειωμένο κατά 16% yoy

 

 

 

 

 

 

 

Έξοδα διοίκησης μειωμένα κατά 9% yoy (χωρίς τα έξοδα αναδιάρθρωσης)

 

 

 

 

 

Έξοδα διάθεσης αυξημένα κατά 9% yoy

 

 

 

 

 

 

 

Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA στο 20,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων €1 εκατ.

 

 

 

 

 

Ισολογισμός

 

 

 

 

€439 εκατ. ταμειακά

διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

 Ομίλου €476 εκατ.

 

 

 

 

 

2.

 

Κατασκευή

Επαναπροσδιορισμός μεγέθους του κλάδου της Κατασκευής

 

 

 

EBITDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανεκτέλεστο

 

 

 

 

 

 

Ο μετασχηματισμός της Κατασκευής είναι σε πλήρη εξέλιξη

 

 

 

 

Παραχωρήσεις

 

 

 

 

 

 

ή

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό μετά την άρση του

 αρχικού lockdown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

 Ανεπηρέαστες από το COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεύτερο μεγαλύτερο

 χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο 9μηνο 2020

 

 

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 9μηνο 2020 σε €667 εκατ. έναντι €1.016 εκατ. το 9μηνο 2019, μειωμένα κατά 34% (ή €349 εκατ.).  Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €362 εκατ. (από €737 εκατ. σε €374 εκατ.). Οι παραχωρήσεις παρουσίασαν μείωση εσόδων κατά €28 εκατ. (από €180 εκατ. σε €152 εκατ.), ενώ τα έσοδα των υπολοίπων κλάδων παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

Το κόστος πωληθέντων (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €507 εκατ. το 9μηνο 2020, έναντι €826 εκατ. το 9μηνο 2019, μειωμένο κατά 39%.

 

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €160 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €190 εκατ. το  9μηνο 2019, μειωμένο κατά 16% (ή €30 εκατ.). Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Παραχωρήσεων όπου το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά €29,7 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €15,7 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

 

Τα προσαρμοσμένα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €42,9 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €47,0 εκατ. το 9μηνο  2019, μειωμένα κατά 9%. Τα έξοδα διοίκησης του 9μηνου 2020 δεν περιλαμβάνουν δαπάνες αναδιάρθρωσης της Κατασκευής ποσού €5,4 εκατ. Με αυτές τις δαπάνες, τα  έξοδα διοίκησης ήταν €48,4 εκατ. το 9μηνο 2020, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης και κόστος €0,6 εκατ. που σχετίζονται με το COVID-19 για την εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων του Ομίλου.

 

Τα έξοδα διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) ήταν €3,3 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €3,0 εκατ.  το 9μηνο 2019, ήτοι αυξημένα κατά 9%.

 

Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημιές διαμορφώθηκαν σε €6,6 εκατ. και -€4,0 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης μη επαναλαμβανόμενης ζημιάς €12,8 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικών ακινήτων λόγω πώλησης) αντίστοιχα έναντι €12,5 εκατ. και -€1,5 εκατ. το 9μηνο 2019.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €136 εκατ. (ή €111,3 εκατ. εάν συμπεριληφθούν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης €5,4 εκατ., €12,8 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικών ακινήτων προς πώληση και €6,5 εκατ. ζημιά από αποχώρηση έργου από την Βραζιλία) το 9μηνο 2020, έναντι €151,2 εκατ. το 9μηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 10%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων (€99,6 εκατ. το 9μηνο του 2020, έναντι €122,2 εκατ. το 9μηνο του 2019) και του προσαρμοσμένου EBITDA του κλάδου της Κατασκευής (-€23,5 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €-19,1 εκατ. το 9μηνο 2019). Το περιθώριο του προσαρμοσμένου EBITDA βελτιώθηκε σε 20,4% το 9μηνο 2020, έναντι 14,9% το 9μηνο 2019.

 

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €79,3 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €75,6 εκατ. το  9μηνο 2019.

 

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €32,0 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €75,6 εκατ. το 9μηνο του 2019.

 

Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε οριακά κέρδη €1εκατ. έναντι κερδών €31,1 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αναδιάρθρωσης του Ομίλου παρουσίασαν ζημιά €24,1 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν επίσης ζημιά €53,8 εκατ. έναντι ζημιών €24,9 εκατ.  για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

 

 

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.09.2020 σε €2.973 εκατ. έναντι €3.056 εκατ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας μείωση 3%.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία αυξήθηκαν στο 3ο  τρίμηνο και ανήλθαν στις 30.09.2020 σε €439 εκατ. έναντι €400 εκατ. στις 30.06.2020 και €463 εκατ. στις 31.12.2019.

 

Το σύνολο των δανείων ανήλθε στις 30.09.2020 σε €1.540 εκατ. έναντι €1.491 εκατ. στις 31.12.2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην διεθνή έκδοση και διάθεση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών ονομαστικής αξίας €70 εκατ. που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2020, με επιτόκιο 6,375% και λήξη το Δεκέμβριο 2024.

 

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1.101 εκατ. στις 30.09.2020 έναντι €1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 6.1x (υπολογισμένος στο ετησιοποιημένο προσαρμοσμένο EBITDA του 9μηνου 2020).

 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €476 εκατ. στις 30.09.2020,  έναντι €533 εκατ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά €57 εκατ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €364 εκατ. έναντι €414 εκατ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά €50 εκατ.

 

 

Επίδοση ανά τομέα στο 9μηνο 2020

 

 

Το  9μηνο 2020 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €375 εκατ., μειωμένα κατά 49% (ή €362 εκατ.) έναντι εσόδων €737 εκατ. το 9μηνο 2019, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιστροφή στην κερδοφορία.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€23,5 εκατ. το 9μηνο 2020 (ή -€43,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εξής στοιχείων: απομείωση €12,8 εκατ. λόγω πώλησης μη-λειτουργικών ακινήτων, ζημιά €6,5 εκατ. από αποχώρηση έργου από τη Βραζιλία και €0,4εκατ. κόστους αναδιάρθρωσης) έναντι – €19,2 εκατ. το 9μηνο 2019.

 

Το 9μηνο 2020 οι ζημιές προ φόρων ήταν  €58,9 εκατ. έναντι ζημιών €35,6 εκατ. το   9μηνο 2019.

 

Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχουν καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο τρίμηνο του 2020.

 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.09.2020 σε €1,8 δισ., εκ των οποίων €1,63 δισ. αντιστοιχούν σε συμβάσεις που υπεγράφησαν πριν τις 30.09.2020. Επιπλέον μετά τις 30.09.2020 εξασφαλίσθηκαν νέα έργα ύψους €203 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

 

Το πλάνο μετασχηματισμού του Κλάδου Κατασκευής κατά την περίοδο 2020-2023 θα προσφέρει όφελος για τον Όμιλο περίπου €100 εκατ. Από αυτά περίπου €30 εκατ. εκτιμάται η μείωση του κόστους πωληθέντων από το νέο Κέντρο Προμηθειών Ομίλου, €32 εκατ. από μείωση των δαπανών προσωπικού, και περίπου €38 εκατ. από διάθεση μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και εισπράξεις παλαιών απαιτήσεων.

 

 

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €152,0 εκατ. το 9μηνο 2020, μειωμένα κατά 15%, έναντι εσόδων €179,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση των εσόδων στο 9μηνο 2020 οφείλεται  στη μειωμένη κυκλοφορία  (Αττική Οδός -22%, Μορέας -20%) ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

Σημαντικά σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από τις αρχές Μαΐου, οπότε άρχισε η άρση των περιοριστικών μέτρων. Μετά από τη μέγιστη μείωση κατά 72% τον Απρίλιο, παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση από τον Μάιο 2020 (-37%) μέχρι τον Αύγουστο (-8%). Τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 επηρέασαν αρνητικά την κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια των οποίων η κυκλοφορία σημείωσε μείωση κατά 12% και 13% αντίστοιχα.

 

Το EBITDA του Κλάδου διαμορφώθηκε στα €99,6 εκατ. μειωμένο κατά 19% σε σχέση με το 9μηνο του 2019 που είχε διαμορφωθεί στα €122,1 εκατ.

 

Τα αποτελέσματα του 9μηνου 2020 έχουν επηρεαστεί θετικά από τα εξής μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία: €3,5 εκατ. αντιστροφή πρόβλεψης εξαιτίας θετικής δικαστικής απόφασης και αποζημίωση διαφυγόντων εσόδων €2,5 εκατ. εξαιτίας ελευθέρων διαβάσεων κατά τη διάρκεια των εκλογών 2019.

 

Το 9μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €31,5 εκατ. έναντι €54,5 εκατ. το 9μηνο 2019 (-42%).

 

 

 

 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9μηνο 2020 ανήλθε σε €68 εκατ. έναντι €49,3 εκατ. το 9μηνο του 2019, ήτοι αύξηση 38%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.

 

Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9μηνο 2020 ανήλθε σε €54,2 εκατ. έναντι €39,1 εκατ.  του 9μήνου 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 38% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

 

Το 9μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €28,2 εκατ. έναντι  €21,2 εκατ. το  9μηνο 2019 (+33%).

 

491 MW εγκατεστημένη ισχύς στις 30.09.2020 ενώ σε αρχικό στάδιο κατασκευής βρίσκονται επιπλέον 88 MW. Επιπλέον, στα μέσα Οκτωβρίου ο Όμιλος ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την EDPR για την από κοινού ανάπτυξη πρόσθετων 900 MW.

 

       Περιβάλλον

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας παρά την εκδήλωση της πανδημίας

 

 

 

 

 

 

Τα έσοδα του κλάδου Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €75,3 εκατ. το 9μηνο 2020 από τα €64,7 εκατ. το 9μηνο 2019, αυξημένο κατά 16% λόγω της αύξησης  ποσοστού υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων.

 

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €9,5 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €9,1 εκατ. το 9μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 4%.

 

Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €5,4 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €3,2 εκατ. το 9μηνο 2019,  αυξημένα κατά 67%.

 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ανανέωσε στο σύνολό τους τις συμβάσεις διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων η διάρκεια των οποίων έληγε εντός του έτους. Επίσης, ολοκληρώθηκε η επένδυση της ΗΛΕΚΤΩΡ στη νέα Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

 

Ανάπτυξη Ακινήτων

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας παρά τις επιπτώσεις στον Κλάδο λόγω της πανδημίας COVID-19

 

 

 

 

 

 

Τα έσοδα του κλάδου Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €5,1 εκατ. το 9μηνο 2020, έναντι €4,8 εκατ. το 9μηνο 2019, αυξημένα κατά 7%.

 

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,7 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €1,7 εκατ. το 9μηνο 2019, ήτοι αύξηση 60%. Μετά την επαναλειτουργία του εμπορικού πάρκου “Smart Park” στις 11 Μαΐου του 2020, η επισκεψιμότητα αποκαθίσταται σταδιακά, παρουσιάζοντας στο 9μηνο 2020 αύξηση κατά 15%, σε σχέση με το 9μηνο 2019.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν €0,1 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €-0,5 εκατ.  το   9μηνο 2019.