1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Mytilineos: Μειωμένη κερδοφορία το 2020
Mytilineos: Μειωμένη κερδοφορία το 2020

Mytilineos: Μειωμένη κερδοφορία το 2020

0

Αμετάβλητη στα €315 εκατ. η λειτουργική κερδοφορία παρά την πανδημία, με ελαφρά πτώση στα καθαρά κέρδη.

Στις κορυφαίες επιλογές επενδυτικών χαρτοφυλακίων και στα top picks των αναλυτών η εταιρεία Mytilineos έχει καθαρό σήμα buy, καθώς διαθέτει με όρους αποτίμησης έναν συντελεστή p/e 10,38 φορές και σε ev/ebitda 6,51 φορές.

Στα €129 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας της Mytilineos για το 2020 καταγράφοντας πτώση 11% από τα 145 εκατ. του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) ανήλθε σε €315 εκατ. παραμένοντας αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2019.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €538 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) παρέμεινε κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο 1,71, παρά τις σημαντικές επενδύσεις, τη διανομή μερίσματος και την επαναγορά 6,14 εκατ. ιδίων μετοχών (ποσοστό 4,3% του συνόλου). Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται στα €0,36 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές) που αντιστοιχεί σε 41% των καθαρών κερδών έναντι 35,5% το 2019.

Οι αντίστοιχοι δείκτες ευρωπαϊκών εταιρειών είναι 9,53 και 5,59 φορές, με ότι αυτό σημαίνει για το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής εταιρείας.

Mytilineos: Ενδιαφέρον για την ΛΑΡΚΟ

Η Mytilineos συμμετέχει μόνη της στην πρώτη φάση του διαγωνισμού για την ΛΑΡΚΟ, έχοντας σημαντική εμπειρία στην εξόρυξη βωξίτη, κατέχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις παραγωγού στην Ευρώπη, μέσω της σχετικής διαδικασίας βωξίτης-αλουμίνια- αλουμίνιο (Αλουμίνιο της Ελλάδος).

Διαθέτει μία από τις καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων (BB από τη Fitch Ratings και BB- από τη S&P Global Ratings), καταγράφει υψηλότατες ταμειακές ροές και μπορεί να αντλήσει σημαντικότατη ρευστότητα με ιδιαιτέρως ελκυστικά επιτόκια μειώνοντας το μέσο κόστος δανεισμού του.

Έτσι θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδοτική ισχύ για την ανάπτυξη των επενδυτικών του σχεδίων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και εξαγορές επιχειρήσεων όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ΛΑΡΚΟ και τη διεκδίκηση συμβάσεων παραχώρησης όπως της Εγνατίας Οδού, μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων κ.ά.

Ο όμιλος Μytilineos ήδη δέχεται εισηγήσεις για την έκδοση, σε μία ή δύο φάσεις, χρεογράφων, η συνολική αξία των οποίων θα μπορούσε να είναι ακόμα και διπλάσια αυτής του 2019, δηλαδή της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ελληνική επιχείρηση.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος

Το 2020 αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα η ελληνική οικονομία που ενώ είχε αρχίσει να ανακάμπτει από μια δεκαετή περίοδο ύφεσης, καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα βύθιση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα πιστοποιούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι, με στήριγμα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Μytilineos και την άοκνη προσπάθεια του ανθρώπων μας, κατορθώσαμε να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους κραδασμούς που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, μείναμε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους σε λειτουργική κερδοφορία (το οποίο νωρίς μέσα στο 2020 είχα θέσει ως στόχο), ενώ παράλληλα διατηρηθήκαμε σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Επιπλέον το 2020 επιταχύναμε τη διαδικασία μετασχηματισμού της Μytilineos που πλέον, μέσω και των νέων Τομέων Επιχειρηματικής δραστηριότητας, εστιάζει στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και αειφορίας”.

Η λειτουργία των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας

Για την Μytilineos το 2020 αποτέλεσε έτος ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρά τη μείωση της κατανάλωσης στη χώρα κατά 4,1% λόγω της πανδημίας αλλά και τις κατά 30% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά (ΟΤΣ). Αναφορικά με το μείγμα παραγωγής, το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί πλέον ως το βασικό καύσιμο, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 44,9%. Σημαντικά ενισχυμένη είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ, που ανήλθε στο 28% της συνολικής παραγωγής.

Η Μytilineos επωφελήθηκε σημαντικά από τις παραπάνω συνθήκες, στηριζόμενη κατά κύριο λόγο στο ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου, τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της, αλλά και στην ηγετική θέση που κατέχει ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 928 εκατ. που αντιστοιχεί σε 49% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €996 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €157 εκατ. το 2020, από €101 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%. Η ιστορικά υψηλή επίδοση το 2020 είχε ως συνέπεια την αύξηση της συνεισφοράς του Τομέα στο 50% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

Η δυνατότητα της εταιρείας για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν την συνολική παραγωγή των μονάδων, να ανέλθει στις 5,55 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 11,1% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 29,7% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 6,07 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,1% της συνολικής ζήτησης.

Κατά τη διάρκεια του 2020, το μερίδιο της Μytilineos επί των συνολικών εισαγωγών Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, ανήλθε σε 36% ενώ το αντίστοιχο μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών κυμαίνεται στα επίπεδα του 72%.

Σημαντικά αυξημένη ήταν τόσο η κερδοφορία, όσο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς στο τρίτο τρίμηνο του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία επιπλέον 11MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της Μytilineos στα 222MW, ενώ το ίδιο διάστημα ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου 43,2MW.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia συνέχισε να ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος, ιδιώτης προμηθευτής, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς στο 7,7% από 5,5% στα τέλη του 2019, εκπροσωπώντας πλέον περισσότερους από 285.000 πελάτες στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

Τέλος, συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’ τρίμηνο του 2021. Η νέα μονάδα θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Μytilineos στην αγορά ηλεκτρισμού, τόσο αναφορικά με την παραγωγή, όσο και με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες.

Η Μytilineos , διαθέτοντας σήμερα εγκατεστημένη ισχύ ~1,4 GW από θερμικούς σταθμούς και έργα ΑΠΕ σε λειτουργία, καθώς και την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών, έχει εδραιώσει τη θέση της ως η μεγαλύτερη ιδιωτική καθετοποιημένη Εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού κατακτώντας το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα τόσο από την εφαρμογή του Target Model που έχει τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2020, όσο και από τη εν γένει πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Μytilineos- Τομέας Μεταλλουργίας

Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid 19 και η αβεβαιότητα αναφορικά με το χρονικό ορίζοντα αντιμετώπισής της δημιούργησε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας που επηρέασαν τις αγορές αλουμίνας και αλουμινίου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αδύναμο περιβάλλον τιμών, τάση που ωστόσο αναστράφηκε στο Β’ Εξάμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η τιμή του αλουμινίου στο LME καταγράφοντας χαμηλό στα 1.460$/t ανέκαμψε δυναμικά στη συνέχεια με αποτέλεσμα η μέση τιμή του έτους να διαμορφωθεί στα $1.730/t που αντιστοιχεί σε μείωση 4,5% έναντι του 2019.

Αντίστοιχα, ο δείκτης API της αλουμίνας κατέγραψε επίσης σημαντική πτώση αγγίζοντας τα επίπεδα των 230$/t, με μέση τιμή έτους στα περίπου 270$/t, μειωμένη κατά περίπου 18% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Στο τέλος του 2020 οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά, ενισχυμένες από τα αισιόδοξα νέα για την πρόοδο των εμβολιασμών και τον θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία

Το Δολάριο ΗΠΑ, παρότι κινήθηκε ανοδικά έναντι του Ευρώ στο πρώτο μισό του έτους, κατόπιν έχασε αισθητά τη δυναμική του, ιδιαίτερα προς το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 1,14 έναντι του ευρώ, ελαφρά αποδυναμωμένο έναντι του 2019 (€/$ 1,12)

Παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών, ο Τομέας Μεταλλουργίας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα, διατηρώντας τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας του στα υψηλά επίπεδα του 2019, επωφελούμενος από τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του κόστους, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 25% στην αλουμίνα και περίπου 20% στο πρωτόχυτο αλουμίνιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας, αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Συγκεκριμένα, το 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €499 εκατ., που αντιστοιχεί σε 26% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €594, εκατ. το 2019, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στο αδύναμο περιβάλλον τιμών, ενώ οι όγκοι των πωλήσεων κατέγραψαν αυξητική τάση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 διαμορφώθηκαν σε €136 εκατ. έναντι €164 εκατ., το προηγούμενο έτος.

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις έως τώρα εξοικονομήσεις να ανέρχονται σε €19 εκατ.. Το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021, με τον συνολικό στόχο να ανέρχεται σε €60 εκατ., εκ των οποίων €35 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.