1. Home
  2. Νέα
  3. Enel: Στις 100 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως για την ισότητα των φύλων
Enel: Στις 100 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως για την ισότητα των φύλων

Enel: Στις 100 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως για την ισότητα των φύλων

0

Η Enel συμπεριλήφθηκε στην κατάταξη των 100 κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως για την ισότητα των φύλων, που αναπτύχθηκε από την Equileap.

Στην έκδοση του 2021 της «Παγκόσμιας έκθεσης και κατάταξης της ισότητας των φύλων» που η Equileap δημοσιεύει κάθε χρόνο για να παρακολουθεί την εξέλιξη των πρακτικών της ισότητας των φύλων στον επιχειρηματικό κλάδο, η Enel αναγνωρίστηκε ως η εταιρεία με τις καλύτερες επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και κορυφαία ιταλική, με αποτέλεσμα την 8η θέση στη συνολική κατάταξη TOP 100.

Η ισότητα των φύλων, καθώς και η εταιρική ποικιλομορφία, είναι η βάση της Open Power προσέγγισης
μας, η οποία απαιτεί την ενδυνάμωση των γυναικών στο συνολικό ταξίδι τους στον οργανισμό, από την
είσοδο στους διοικητικούς ρόλους με ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση στην επαγγελματική ζωή και
ευημερία», δήλωσε η Maria Luisa Marino, Head of People Care and Diversity Management στην Enel.
& Η ένταξη της Enel σε μια τόσο αξιόπιστη κατάταξη επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η προτεραιότητα της ισότητας των φύλων και η συμπερίληψη όλων των διαφορών είναι το κλειδί για την έκφραση των δυνατοτήτων μας και συμβάλλει στην επιτυχία του βιώσιμου επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Στην έκδοση του 2021, η έρευνα της Equileap εξέτασε περίπου 4.000 εταιρείες για την ισότητα των φύλων σε 23 αγορές βάσει 19 αναλυτικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων του εργατικού δυναμικού, σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και το χάσμα στην αμοιβή, τη γονική άδεια και την πρόληψη σεξουαλικής παρενόχλησης.

Συγκεκριμένα, η ένταξη της Enel σε αυτή την κατάταξη είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών της που
στοχεύουν στην προώθηση της παρουσίας των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε διοικητικές θέσεις και στη φάση πρόσληψης, συμβάλλοντας στην ισότητα των αμοιβών και προωθώντας την ευημερία και την κοινωνική ένταξη για όλους τους υπαλλήλους της. Επιπλέον, οι πρακτικές της Enel στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ελευθερία από τη βία, την κακοποίηση και τη σεξουαλική παρενόχληση αναγνωρίστηκαν επίσης στη φετινή έκδοση.

Με αυτήν την κατάταξη, η Enel σήμερα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και στους τρεις από τους πιο διάσημους δείκτες και βαθμολογίες που αξιολογούν την εταιρική απόδοση σχετικά με την ποικιλομορφία των φύλων στον χώρο εργασίας και πέραν αυτού: το Refinitiv Diversity Inclusion Index, το Bloomberg Gender Equality Index και το Equileap Gender Equality Global Report & Ranking. Ενώ και οι τρεις βαθμολογίες αξιολογούν την απόδοση μέσω διαφορετικής οπτικής, εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις, όλοι αναγνώρισαν την Enel ως πρωταθλητή στην προώθηση της διαφορετικότητας των φύλων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της.

Η ηγεσία της Enel για τη βιωσιμότητα αναγνωρίζεται παγκοσμίως μέσω της παρουσίας του Ομίλου σε
πολλούς άλλους γνωστούς δείκτες και κατατάξεις βιωσιμότητας, όπως οι δείκτες Dow Jones Sustainability Indices World and Europe, MSCI ESG Leaders Indices, η σειρά FTSE4Good Index, η λίστα «A» του CDP για το κλίμα, το Euronext Δείκτες Vigeo-Eiris 120, ο δείκτης STOXX Global ESG Leaders, η βαθμολογία ISS “Prime”, οι δείκτες ECPI και οι δείκτες βέλτιστων πρακτικών Thomson Reuters/S- Network ESG.

Ο όμιλος προσελκύει όλο και περισσότερο την προσοχή των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδυτών, των
οποίων το μερίδιο στην εταιρεία αυξάνεται σταθερά, αντιπροσωπεύοντας σήμερα περίπου το 13,4% του
μετοχικού κεφαλαίου της Enel, υπερδιπλασιασμένο σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2014. Αυτή η αύξηση,που συμβαδίζει με την αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, αντικατοπτρίζει την ενίσχυση της παγκόσμιας ηγεσίας της Enel για τη βιωσιμότητα.

Το μακροχρόνιο ιστορικό ένταξης της Enel στους κορυφαίους δείκτες και κατατάξεις βιωσιμότητας
παγκοσμίως υποστηρίζεται με την εφαρμογή ενός βιώσιμου και καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου
που δημιουργεί αξία για τους ανθρώπους, την εταιρεία και την κοινωνία.

Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία το επιτυγχάνει είναι μέσω συγκεκριμένων δράσεων όπως οι “Tech Talks”, ένας κύκλος ενημερωτικών και εμπνευσμένων ψηφιακών συναντήσεων για τα σχολεία με τις κορυφαίες γυναίκες διευθύντριες στους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας που προωθούν αμερόληπτες επιλογές σκιαγραφώντας τον ποικίλο συνδυασμό δεξιοτήτων που απαιτείται για τα επαγγέλματα του αύριο. Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία των δεξιοτήτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://corporate.enel.it/en/stories/a/2020/12/tech-talks-professions-stem

tags: