Η Ελλάδα σε θέση οδηγού στην ΕΕ στη Συλλογή και Αναγέννηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).

Πρωτοπόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύεται για άλλη μία χρονιά η Ελλάδα, με βάση τα αποτελέσματα του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) της Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ΜΟΝ. Α.Ε. (ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.), τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Συγκεκριμένα, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. υπερκάλυψε και πάλι τόσο τον Στόχο Συλλογής ΑΛΕ (70% των παραγόμενων) συλλέγοντας 24.590 τόνους έναντι στόχου 23.290 τόνων (σε ποσοστό συλλογής 74% επί των παραγομένων), όσο και τον Στόχο Αναγέννησης ΑΛΕ (80% του όγκου συλλογής) αναγεννώντας το σύνολο των 24.590 τόνων έναντι στόχου 18.650 τόνων (σε ποσοστό αναγέννησης 100% επί των συλλεγομένων).

Με τον τρόπο αυτό η ΕΝΔΙΑΛΕ συμβάλλει εμπράκτα στη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας και πετυχαίνει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πολύτιμων για την εθνική οικονομία κεφαλαίων, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση στην ΕΕ με ποσοστό ανακύκλωσης 100% επί των συλλεγομένων ΑΛΕ, γεγονός που αποτελεί ένα μοναδικό επίτευγμα Κυκλικής Οικονομίας.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., κ. Γιώργος Δεληγιώργης δήλωσε σχετικά: 

«Η προώθηση του νέου οικονομικού μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας, μέρος της οποίας είναι και η αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που το παράδειγμα της ΕΝΔΙΑΛΕ αναδεικνύεται σε βέλτιστη πρακτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση των ΑΛΕ, και βάζει τη χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα και του 2020, μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς, λόγω του Covid-19, μας κάνουν υπερήφανους, όμως μπορούμε να βάλουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Για το σκοπό αυτό προχωρούμε μέσα στην τρέχουσα χρονιά σε μια ευρεία εκστρατεία εκπαίδευσης του καταναλωτικού κοινού προκειμένου να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης για το περιβάλλον και την εθνική προσπάθεια».