Δανειακή σύμβαση ύψους € 8,7 εκατ. με τη μορφή ομολογιακού δανείου υπέγραψε χθες η θυγατρική της ΔΕΗ, Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η χρηματοδότηση ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 15 MW στην Πτολεμαΐδα. Και αποτελεί τμήμα ευρύτερης συμφωνίας χρηματοδότησης για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 230 MW στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημόσιου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, , η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank συμμετέχουν ως ομολογιούχοι, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στην χρηματοδότηση έχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των 230MW.

Η ανακοίνωση καταλήγει πως «η δομή της χρηματοδότησης με τη μορφή project finance χωρίς αναγωγή, επιβεβαιώνει την στόχευση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ με σκοπό την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος 1,5GW μέχρι το 2023».