1. Home
  2. Καταναλωτής
  3. Eensight: Αποτελεσματικότερη μέτρηση των επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Eensight: Αποτελεσματικότερη μέτρηση των επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Eensight: Αποτελεσματικότερη μέτρηση των επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

0

Τελειώνοντας με την αβεβαιότητα – η μέτρηση των επιδόσεων παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων!

Ο λόγος για ένα νέο, πρωτοποριακό, εργαλείο μέτρησης και επαλήθευσης που αυξάνει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στον προσδιορισμό του εξοικονομούμενου ενεργειακού κόστους σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μεγιστοποιώντας την εμπιστοσύνη επενδυτών σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας υποκαθιστώντας την ενεργειακή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

 

Το εργαλείο eensight, ο μετρητής ενεργειακής απόδοσης τελευταίας γενιάς, προσφέρει όλα τα παραπάνω. Με τεχνολογικό υπόβαθρο την τεχνολογία machine learning, το εργαλείο eensight εισάγει μία νέα επανάσταση στις ήδη γνωστές αυτοματοποιημένες μεθόδους μέτρησης και επαλήθευσης (Μ&V) της ενεργειακής συμπεριφοράς και απόδοσης κτιρίων, τροφοδοτώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη,  επενδυτές, υπεύθυνους πολιτικών αποφάσεων, ιδιοκτήτες κτιρίων και εταιρείες διαχείρισης ενέργειας, με αξιόπιστα και μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με το αποτέλεσμα των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα έργα ενεργειακής απόδοσης.

Σήμερα, η αδυναμία επαλήθευσης αυτών των δεδομένων με ακρίβεια και πληρότητα, η αμφιβολία ή αβεβαιότητα εκτιμήσεων ως προς το μέγεθος, τη συνέπεια και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της πραγματικής απόδοσης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης, αποτελούν έναν από τους κυριότερους φραγμούς για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Απαντώντας σε αυτήν την πρόκληση, ο Σωτήρης Παπαδέλης, Προγραμματιστής και Διευθυντής της εταιρείας HEBES Intelligence, εξηγεί:

«Το αυτοματοποιημένο M&V συνδυάζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τα ήδη γνωστά μεθοδολογικά μοντέλα πρόγνωσης.  Από την πλευρά μας, έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο, μέσω του οποίου είμαστε σε θέση να παρέχουμε συνεχή και ακριβή ανατροφοδότηση σχετικά με τον πιο πιθανό αντίκτυπο των μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε παρεμβάσεις κτιρίων, και να προσφέρουμε πολλαπλά πλεονεκτήματα στην αγορά ενέργειας από την εγγυημένη μέτρηση της εξοικονόμησης. Και συνεχίζει, προσκαλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη «να συμμετάσχουν στον έλεγχο της beta εφαρμογής με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίησης του εργαλείου eensight».

Συμβαδίζοντας με τους στόχους του Ευρωπαϊκού «Κύματος Ανακαίνισης»

Η ανάπτυξη του νέου εργαλείου συνάδει με τον στρατηγικό στόχο της Ε.Ε. να «θεσπίσει ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης των μετρητών ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, το οποίο θα μπορεί να μετρά τις πραγματικές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης», όπως περιγράφεται στην Πρωτοβουλία για την πρόκληση ενός «Κύματος Ανακαινίσεων» στην Ευρώπη[1]  (EU Renovation Wave).

Εφαρμογή Ανοιχτού Κώδικα

Το εργαλείο eensight,  έχει αναπτυχθεί, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SENSEI, το οποίο υποστηρίζεται από το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο  για την Έρευνα και την Καινοτομία. Η πρόσφατη έκθεση του SENSEI με τίτλο «Μέθοδοι για τη δυναμική μέτρηση και επαλήθευση της ενεργειακής εξοικονόμησης» (“Methods for the dynamic measurement and verification of energy savings“),  περιγράφει λεπτομερώς τις λειτουργίες και δυνατότητες του eensight, το οποίο έχει αναπτυχθεί ως εφαρμογή ανοιχτού κώδικα. Ως τέτοια διατίθεται ελεύθερα προς χρήση και αναπαραγωγή από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το εργαλείο eensight και οι λειτουργίες του θα παρουσιαστούν σε ένα ειδικό εργαστήριο διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης EU Green Week, την Τρίτη 25 Μάϊου, 11.00 π.μ. -12.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους όσοι ενδιαφέρονται. Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται και μέσω του επίσημου site του έργου SENSEI, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://senseih2020.eu/.

Ανατρέποντας τα δεδομένα στα έργα ανακατασκευής κτιρίων – μέσα από την οπτική των επενδυτών

Σύμφωνα με τον Murray Birt, Senior ESG Strategist στον Όμιλο DWS Group και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής της ομάδας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενεργειακής απόδοσης (EEFIG[2]), ο οποίος μάλιστα έχει προλογίσει την πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων του έργου SENSEI, «η αξιόπιστη μέτρηση της εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί τη βάση για τη σύνδεση της αγοράς ενέργειας με τον κατασκευαστικό τομέα. Η εμπειρία από αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνιας και της Νέας Υόρκης, επιβεβαιώνει ότι τα αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων παρέχουν εγγυημένα κίνητρα προς τις εταιρείες διανομής ενέργειας για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στα έργα κτιριακών αναβαθμίσεων μόνο για λόγους εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους. Από αυτήν την οπτική, οι αξιόπιστες τεχνικές μετρήσεων  θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη συμβατική εμπλοκή εταιρειών διανομής ενέργειας σε ολοκληρωμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ενεργειακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ή στον περιορισμό δαπανηρών επενδύσεων για την αναβάθμιση του δικτύου ενέργειας.» Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η ερευνητική έκθεση της DWS[3], η οποία συστήνει στην Ε.Ε. τη συνεργασία με πρωτοβουλίες όπως το SENSEI για την δημιουργία μίας ψηφιακής ατζέντας προτάσεων για την ενεργειακή απόδοση, η οποία θα κατευθύνει τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών προς την κατάρτιση συμβάσεων με γνώμονα την αρχή της «Πληρωμής για Απόδοση» (“Pay for Performance”).

Επιτάχυνση της μείωση κτιριακών εκπομπών CO2

Το εργαλείο eensight ανοίγει το δρόμο προς καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που ικανοποιούν όλο και περισσότερο τις επιδιώξεις επενδυτών, συμβάλλοντας στην άρση των επενδυτικών φραγμών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.  «Το μετρήσιμο εξοικονομούμενο ενεργειακό κόστος είναι αυτό το βασικό στοιχείο που καλλιεργεί το έδαφος για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων ικανών να παρέχουν εγγυήσεις απόδοσης και να ενθαρρύνουν τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Η Ε.Ε. χρειάζεται ένα επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων «πληρωμής για απόδοση», τα οποία θα δημιουργήσουν επενδυτικές ευκαιρίες εστιασμένες στον κατασκευαστικό τομέα», υποστηρίζει ο Φίλιππος Αναγνωστόπουλος, Senior Associate στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Ενέργειας και Κλιματικής Πολιτικής (IEECP) και συντονιστής του έργου SENSEI.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου SENSEI (https: //senseih2020.eu/), είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για το εργαλείο eensight και τα προγράμματα «Πληρωμής για Απόδοση» (Pay-for-Performance). Παράλληλα παρουσιάζονται παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών των προγραμμάτων  Pay-for-Performance και το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι επίσης διαθέσιμη η φόρμα εγγραφής στην κοινότητα του SENSEI, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να ενημερώνονται για τα νέα και την εξέλιξη της πορείας του Έργου.

[1] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf (για την ελληνική έκδοση: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07 01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF

[2] EEFIG was established by the European Commission and UNEP FI www.eefig.eu

[3] DWS May 2020. “ www.dws.com/en-gb/insights/global-research-institute/green-healthy-buildings-as-economic-stimulus/

tags: