1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. ΡΑΕ: Τροποποίησε τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ
ΡΑΕ: Τροποποίησε τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ

ΡΑΕ: Τροποποίησε τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ

0

H ΡΑΕ ενέκρινε την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, έβδομη κατά σειρά, κι έτσι έγινε δεκτή η τελική σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν επαφών μεταξύ των αρμοδίων φορέων και δημόσιας διαβούλευσης.

Ο τροποποιημένος Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ περιλαμβάνει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την εξισορρόπηση φορτίου και τη διενέργεια πράξεων εξισορρόπησης στο ΕΣΦΑ από τον Διαχειριστή καθώς και τις συναλλαγές μεταξύ χρηστών ή/και Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του ν. 4001/2011.

Επίσης, έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο συμβατό με τους κανόνες του σχεδιαζόμενου από την ΕΧΕ, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, Βάθρου Εμπορίας, όσο και με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 312/2014.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της σχετικής απόφασης, η ΡΑΕ ενέκρινε τη συμμετοχή του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς στο Βάθρο Εμπορίας που θα λειτουργεί το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές του Κανονισμού 312/2014 σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί το Βάθρο Εμπορίας στο οποίο θα συναλλάσσεται ο Διαχειριστής, την πρόταση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τα σχόλια που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες στη σχετική δημόσια διαβούλευση, καθώς και το κείμενο της Συμφωνίας Βάθρου Εμπορίας.

Σύμφωνα με την τελική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ, τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ που αφορούν στην εξισορρόπηση φορτίου (Κεφάλαιο 8) ώστε να αντικατοπτρίζονται πλήρως τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού 312/2014 (Άρθρα 19-23), και ιδίως τα θέματα που σχετίζονται με την Εφαρμοστέα Τιμή (Άρθρο 22 Κανονισμού 312/2014) που χρησιμοποιείται για υπολογισμό του ημερησίου τέλους διαταραχής ισορροπίας.

Συγκεκριμένα, οι οριακές τιμές αγοράς και πώλησης αερίου εξισορρόπησης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ημερήσιας χρέωσης και πίστωσης κατά τη διευθέτηση του αρνητικού και του θετικού ανισοζυγίου, αντίστοιχα, υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αγοράς και πώλησης Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων Τίτλου από τον Διαχειριστή και τη Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου, η οποία ορίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος τιμών του συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο Βάθρο Εμπορίας, εξαιρουμένων των προσυμφωνημένων συναλλαγών μεταξύ χρηστών.

Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ πρότεινε και η ΡΑΕ έκανε δεκτή την κατάργηση ειδικής πρόβλεψης για αυξημένη χρέωση του λογαριασμού εξισορρόπησης των χρηστών κατά τη διάρκεια κρίσης επιπέδου επιφυλακής (παρ. 6 άρθρο 64), η οποία λειτουργούσε ως αντικίνητρο ώστε οι χρήστες να εξισορροπούν τα χαρτοφυλάκιά τους προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση της κρίσης. Δεδομένου ότι η πρόβλεψη αυτή είχε υιοθετηθεί σε μια περίοδο που οι τιμές διευθέτησης του ανισοζυγίου των χρηστών δεν αντανακλούσαν τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης φυσικού αερίου, η κατάργησή της θεωρήθηκε εύλογη.

Η ΡΑΕ αξιολογεί συνεχώς τα στοιχεία που λαμβάνει για την αγορά εξισορρόπησης στο πλαίσιο του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης καθώς και τη συμμετοχή του Διαχειριστή στο Βάθρο Εμπορίας ώστε να προβεί σε τροποποιήσεις του πλαισίου όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τέλος, η ΡΑΕ σημειώνει επίσης ότι η θέση σε ισχύ της 7ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ  πρέπει να γίνει σταδιακά καθώς οι περισσότερες διατάξεις συνδέονται με την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης, η οποία αποτυπώνεται στο άρθρο 110 του Κώδικα.