1. Home
  2. Νέα
  3. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1.200.000 νέων μετοχών σε διοικητικά στελέχη
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1.200.000 νέων μετοχών σε διοικητικά στελέχη

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1.200.000 νέων μετοχών σε διοικητικά στελέχη

0

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 02.02.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3432087, το από 18.01.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της, κατ’ εφαρμογήν της από 16.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη εταιρική πράξη.

Συναφώς, αποφασίστηκε παμψηφεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 360.000,00 με την έκδοση 1.200.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς δωρεάν διανομή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών.

Συνεπεία της εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 35.116.527 και διαιρείται σε 117.055.090 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 16/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή έως 2.500.000 νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και θα διανεμηθούν δωρεάν σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην υλοποίηση νέων έργων και την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας εντός της τριετίας 01.01.2021 – 31.12.2023 και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης και τον καθορισμό των όρων διάθεσης. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών ενσωματώθηκε στη συνέχεια  στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.