1. Home
  2. Νέα
  3. Τιτάν: Στις 11 Μαϊου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα
Τιτάν: Στις 11 Μαϊου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα

Τιτάν: Στις 11 Μαϊου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα

0

Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστεί η ετήσια έκθεση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το 2022 και θα ζητηθεί από τους μετόχους η έγκρισή τους.

Παράλληλα θα ζητηθεί η έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους.

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και έγκριση της διανομής ακαθάριστου μερίσματος 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους.

8. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.

9. Τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρεία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας (ανάλογες διατάξεις είναι συνήθεις σε δανειακές συμβάσεις διεθνώς, αλλά σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων).

11. Παροχή εξουσιοδότησης