1. Home
  2. Το
  3. πρωτοσέλιδο
  4. ΔΕΣΦΑ: Πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών LNG
ΔΕΣΦΑ: Πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών LNG

ΔΕΣΦΑ: Πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών LNG

0

Ο ΔΕΣΦΑ, επιδιώκοντας να παρέχει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση αναφορικά με το έργο του LNG Truck Loading (Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών LNG), παραθέτει σημαντικές πληροφορίες για τη σημασία και τη σπουδαιότητα του έργου, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με αυτό.

Το έργο

Η υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών LNG προσφέρει μια ευέλικτη λύση για τη μεταφορά ποσοτήτων LNG  σε περιοχές και χρήστες που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενισχύοντας σημαντικά τόσο την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την ενεργειακή διασύνδεση της χώρας. Μπορεί να εξυπηρετήσει απομακρυσμένα δίκτυα διανομής, βιομηχανικούς καταναλωτές, ανεφοδιασμό πλοίων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG, καθώς και σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων που κινούνται με LNG.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο, το οποίο πληροί τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

Αναφορικά με την καταλληλότητα, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα που συνέκρινε τις διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, από την οποία αναδείχθηκε ως καταλληλότερη επιλογή αυτή της προβλήτας «Κρόνος», καθώς πληροί μια σειρά από κριτήρια που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εγγύτητα τόσο στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας όσο και στο εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και την προσβασιμότητα οχημάτων έκτακτης ανάγκης και υποστήριξης. Τέλος, αποτελεί έναν ώριμο λιμένα που ήδη εξυπηρετεί μια σειρά από αντίστοιχες βιομηχανικές υποδομές και χρήσεις.

Έτσι, θα γίνει χρήση της προβλήτας «Κρόνος» για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθεί η λιμενική εγκατάσταση στο Πέραμα Μεγαρίδος. Τέλος, ως μόνιμος Λιμένας Εξυπηρέτησης θα χρησιμοποιείται η λιμενική εγκατάσταση της Αλμύρας που βρίσκεται πιο κοντά στη Ρεβυθούσα, έπειτα από την αναβάθμιση και την αδειοδότησή της, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά στην επιλογή της διαδρομής διέλευσης των βυτιοφόρων LNG από την προβλήτα Κρόνος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε κατόπιν διεξοδικής διερεύνησης με βάση τα πρότυπα της Διεθνούς Συμφωνίας ADR για την καταλληλόλητα ως προς τη μεταφορά LNG από και προς το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τον πλέον εξειδικευμένο και αναγνωρισμένο ανεξάρτητο σχετικό φορέα στη χώρα μας.

Η μεταφορά LNG στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι απολύτως ασφαλής και για αυτή χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα βυτιοφόρα, τα οποία μετά την αποβίβασή τους στο λιμάνι του Κρόνου, διασχίζουν ένα οδικό τμήμα συνολικού μήκους 1,2 χλμ., περιμετρικά και όχι εντός του αστικού ιστού και κατόπιν εισέρχονται στο κεντρικό οδικό εθνικό δίκτυο, όπως ανέδειξε και η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο και εξειδικευμένο φορέα για τον σκοπό αυτό.

Το έργο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο μιας ολόκληρης νέας εφοδιαστικής αλυσίδας που θα έχει καίρια συμβολή τόσο στην ανάπτυξη και την απασχόληση όσο και στην παροχή νέων ευέλικτων ενεργειακών επιλογών και λύσεων, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω αναβάθμιση του ενεργειακού προφίλ της χώρας και των δυνατοτήτων του Τερματικού Σταθμού LNG Ρεβυθούσας.

Αναγνωρίζοντας τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης επένδυσης για την ανάπτυξη στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή, το έργο συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ έχει συγχρηματοδοτηθεί με το ποσό των 3,16 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Πρόγραμμα POSEIDON MED II, αλλά και από εθνικούς πόρους.

Το έργο για την κατασκευή του Σταθμού Φόρτωσης Φορτηγών LNG εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2015-2024, ενώ το 2014 έγινε και η ένταξή του στη συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δράση Poseidon Med II (2015-2020) με χρηματοδότηση των μελετών ωρίμανσης του έργου. Το 2017 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, με την τελική επενδυτική απόφαση να λαμβάνεται από τον ΔΕΣΦΑ τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ο Σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά το 2022 (μηχανική ολοκλήρωση 08/2022), ενώ τα εγκαίνια του Σταθμού έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο 2022.

Η επόμενη μέρα

Ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει τις προσπάθειες επίλυσης του θέματος με τον ΟΛΕ και το Λιμεναρχείο Ελευσίνας, για τη χρήση της προβλήτας «Κρόνος», που κατά τα προαναφερόμενα είχε μελετηθεί ως ο πιο κατάλληλος για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την αναβάθμιση της Αλμύρας που είναι και η τελική θέση. Σημειώνεται ότι στο ενδιάμεσο διάστημα θα γίνει χρήση της προβλήτας «Πέραμα Μεγαρίδος». Για την επίλυση του θέματος θα πρέπει απαραιτήτως να συμπράξουν το συντομότερο όλοι οι συναρμόδιοι Φορείς και Υπουργεία, προς τους οποίους έχει απευθυνθεί ο ΔΕΣΦΑ.

Λόγω της εξέχουσας σημασίας της Υπηρεσίας, ο ΔΕΣΦΑ, αντιλαμβανόμενος ότι πλήττονται  όχι μόνο οι εμπορικές δραστηριότητες των χρηστών της υπηρεσίας, αλλά και οι μη διασυνδεδεμένοι χρήστες τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και κατανοώντας τις όποιες ανησυχίες σχετικά με τη συγκεκριμένη επένδυση, προσκάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Νοτίου Ελλάδος του ΔΕΣΦΑ, στο Πάτημα Ελευσίνας, την Τρίτη, 09/05, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.

tags: