1. Home
  2. Νέα
  3. Τιτάν: Αύξηση 131% στα EBITDA και 29,3% στις πωλήσεις το α’ τρίμηνο
Τιτάν: Αύξηση 131% στα EBITDA και 29,3% στις πωλήσεις το α’ τρίμηνο

Τιτάν: Αύξηση 131% στα EBITDA και 29,3% στις πωλήσεις το α’ τρίμηνο

0

Με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας ξεκίνησε την τρέχουσα οικονομική χρήση ο Όμιλος Τιτάν, καθώς στο α’ τρίμηνο του έτους η ζήτηση αυξήθηκε σε όλο το εύρος των κύριων προϊόντων του Ομίλου και οι τιμές διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, αμβλύνοντας τις συνέπειες του συνεχώς υψηλότερου κόστους παραγωγής.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε υψηλή ζήτηση και καλά επίπεδα τιμών, στην Ελλάδα συνέχισαν να καταγράφονται αυξημένες πωλήσεις, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν οι υπάρχουσες τάσεις σταθερότητας στις κατά τόπους αγορές. Στην Τουρκία, η ζήτηση ανέκαμψε αλλά μειώθηκε στην Αίγυπτο.

Οι όγκοι των πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων, με τις πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονται κατά 2%, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, οι οποίες ωφελήθηκαν από τις ισχυρές μας θέσεις στις αγορές και τις ήπιες καιρικές συνθήκες. Οι πωλήσεις των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν επίσης, κατά 8% και 7% αντίστοιχα. Οι υψηλότερες πωλήσεις και οι αυξημένες τιμές στα προϊόντα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, (~90% των πωλήσεων του Ομίλου) ώθησαν τις συνολικές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2023 στα €588,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 29,3% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2022.

Η κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε για τέταρτο συνεχές τρίμηνο, ενώ κατά το τελευταίο 12μηνο (Απρίλιος 2022- Μάρτιος 2023) ξεπέρασε τα €390 εκατ. Ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων και της βελτίωσης του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων αλλά και καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε τα οφέλη των επενδυτικών δαπανών του Ομίλου, τα περιθώρια κέρδους επανήλθαν κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, στα €107,1 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 131% έναντι ενός χαμηλού πρώτου τριμήνου του 2022.Σαν αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) ανήλθαν σε €44,3 εκατ., σε σύγκριση με €1,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί δυναμικά το πρόγραμμα των επενδυτικών δαπανών του, επενδύοντας €50 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, εστιάζοντας κυρίως στην αναπτυξιακή προοπτική των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που αποφέρουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού μείγματος/αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και στην αυξημένη χρήση τσιμεντοειδών πρώτων υλών μειώνοντας την αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω και μειώθηκε σε 2,1x. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατέγραψαν εποχικές εκροές ύψους €19,7 εκατ. κατά το τρίμηνο, λόγω των υψηλών επενδυτικών δαπανών και της μεγαλύτερης ανάγκης για κεφάλαια κίνησης, ως συνέπεια των αυξημένων πωλήσεων.

Στα τέλη του Μαρτίου 2023 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €837,6 εκατ., υψηλότερος κατά €40,4 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Προοπτικές

Όσον αφορά τις προοπτικές του Ομίλου Τιτάν, όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, οι οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί εν μέρει και η οικονομική δραστηριότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ να παραμένει πιο ανθεκτική σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, υποδεικνύοντας μια ζήτηση ισχυρότερη των προβλέψεων. Ωστόσο, ενδέχεται περαιτέρω περιοριστική νομισματική πολιτική ή διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι παράγοντες πιθανόν να επηρεάσουν τις επενδύσεις και την κατασκευαστική δραστηριότητα, συνεπώς ο Όμιλος παραμένει σχετικά επιφυλακτικός όσον αφορά τις μελλοντικές εκτιμήσεις.

Η οικονομία των ΗΠΑ ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, επαληθεύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες είναι ισχυροί. Η δυναμική της οικονομίας αποτυπώνεται στα πολύ χαμηλά επίπεδα της ανεργίας και στην επακόλουθη αύξηση των μισθών. Οι διαθέσιμες κατοικίες παραμένουν κάτω του μέσου όρου ενώ η αυξημένη ζήτηση στον κλάδο των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών αντισταθμίζει την πτώση της αγοράς του κλάδου των μονοκατοικιών. Η ζήτηση στους κλάδους των εμπορικών ακινήτων, της φιλοξενίας και της υγειονομικής περίθαλψης είναι υγιής στις περιοχές όπου δραστηροποιείται ο Όμιλος. Επίσης, η ζήτηση στον κλάδο των υποδομών είναι ισχυρή, ενώ τα οφέλη του νόμου επενδύσεων σε υποδομές και θέσεις εργασίας (Infrastructure Investment and Jobs Act) θα αρχίσουν να γίνονται πιο εμφανή το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Οι προνομιακές γεωγραφικά αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οι ισχυρές θέσεις που έχει κατακτήσει στις αγορές και η βελτιστοποίηση του κόστους, επιτρέπουν στη διοίκηση να είναι αισιόδοξη για τις επιδόσεις στις ΗΠΑ για το 2023.

Η Ελλάδα φαίνεται ότι διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία, χάρη στα δημόσια έργα, στον ισχυρό τουριστικό κλάδο της χώρας και στην ταχύτερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Τα μεγάλα έργα υποδομών, περιλαμβανομένης της σημαντικής αστικής ανάπτυξης του Ελληνικού, αρχίζουν να αυξάνουν τους όγκους πωλήσεων. Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσουν στα επίπεδα του τελευταίου δωδεκαμήνου. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την αγορά μέσω του μοναδικού δικτύου εργοστασίων που έχει στην περιοχή, ενώ η ζήτηση στηρίζεται τόσο σε έργα στον κλάδο κατοικιών αλλά και σε έργα υποδομών, αναλόγως της δυναμικής των επιμέρους αγορών.

Στην Αίγυπτο αναμένεται ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα παραμείνει σχετικά χαμηλή στο άμεσο μέλλον, ενώ οι εντεινόμενες μακροοικονομικές δυσκολίες ασκούν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να τονώσει την οικονομία.

Στην Τουρκία οι ανάγκες ανοικοδόμησης, αποκατάστασης του δικτύου μεταφορών και υλοποίησης έργων υποδομών στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές, καθώς και η ανάγκη εξασφάλισης στέγης για τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκων που εκτοπίσθηκαν, αναμένεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην κατανάλωση τσιμέντου τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ο Όμιλος ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά. Οι επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο κατέδειξαν τη δυναμική των προϊόντων και της γεωγραφικής του παρουσίας, τα οφέλη από τις συνέργειες του δικτύου και την καθετοποιημένη παρουσία στις κυριότερες αγορές, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Στόχος του Ομίλου Τιτάν είναι να συνεχίσει να επιτυγχάνει ανάπτυξη και κερδοφορία σε ευρεία βάση, με κύριους πυλώνες τη βιωσιμότητα, την εγγύτητα με τον πελάτη και την αποδοτικότητα όσον αφορά τη χρήση των πόρων και των μέσων παραγωγής, όσο ταυτόχρονα επιταχύνουμε τις αναπτυξιακές του επενδύσεις.