1. Home
  2. Νέα
  3. KIEFER: Η εξειδικευµένη εταιρεία στην πράσινη ενέργεια
KIEFER: Η εξειδικευµένη εταιρεία στην πράσινη ενέργεια

KIEFER: Η εξειδικευµένη εταιρεία στην πράσινη ενέργεια

0

H kIEFER TEK είναι µια κατασκευαστική εταιρεία Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές µε ευρύ φάσµα δραστηριότητας σε έργα φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, αιολικών, µικρών υδροηλεκτρικών, βιοαερίου και “χαρτοφυλάκιο” που την κατατάσσει µεταξύ των κορυφαίων του κλάδου. Δραστηριοποιείται στον χώρο από το 2014, έχοντας κατασκευάσει µέχρι σήµερα έργα όλων των τεχνολογιών, συνολικής ισχύος άνω των 350 MW. Για τα έτη 2021-2024 έχει προχωρήσει σε συµβολαιοποίηση κατασκευών συνολικής ισχύος 1 GW, σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, ενώ παράλληλα προχωράει την ανάπτυξη σταθµών αποθήκευσης 1 GW σε όλη την ελληνική επικράτεια. Καλύπτοντας όλο το φάσµα δραστηριοτήτων στον τοµέα των ΑΠΕ, η kIEFER διαθέτει άδεια δραστηριοποίησης στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης διαθέτοντας άδεια ισχύος 200 MW, ενώ ήδη έχει ενσωµατώσει το κατάλληλα εξειδικευµένο και καταρτισµένο προσωπικό για τη λειτουργία ως Φο.Σ.Ε.

Η εταιρεία αναλαµβάνει έργα ως EPC Contractor, παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη, τον σχεδιασµό, την προµήθεια εξοπλισµού, την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση ενεργειακών συστηµάτων, καθώς και συστηµάτων που δρουν στον πρωτογενή τοµέα. Ταυτόχρονα, τα έργα της kIEFER ξεχωρίζουν για το “αποτύπωµά” τους στις τοπικές κοινωνίες, συνιστώντας παράδειγµα καλής πρακτικής για ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το έργο στο Αγρίνιο, συνολικού προϋπολογισµού 65 εκατοµµυρίων ευρώ και το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό “Ένωση Αγρινίου”.

Τα “νούµερα” της επένδυσης, µε τη συµµετοχή περί των 500 οικογενειών Αιτωλοακαρνάνων και τα οφέλη να διαµοιράζονται σε άλλες 2.200, επιβεβαιώνουν την επίτευξη του κεντρικού στόχου για την ενδυνάµωση των πολιτών και των τοπικών φορέων στον ενεργειακό τοµέα, σε συνδυασµό µε την παραγωγή προστιθέµενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Ενδεικτικά σηµειώνεται πως το ετήσιο όφελος από τα νέα φωτοβολταϊκά υπολογίζεται σε περίπου 14 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό που ενισχύει κατ’ έτος την τοπική κοινωνία.

Βασικό συντελεστή στην αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας αποτέλεσε το ανθρώπινο δυναµικό, όπου αριθµεί 200 εξειδικευµένα στελέχη, µε υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και µακρά εµπειρία στους τοµείς δραστηριότητας της εταιρείας, ικανό να δώσει τις πλέον βέλτιστες λύσεις από τεχνολογική και τεχνική άποψη.

Από το 2017, η εταιρεία έχει αναπτύξει εργαστήριο της βιολογικής διαδικασίας στις µονάδες βιοαερίου, όντας σήµερα µια από τις “παραδοσιακές” εταιρείες στην κατασκευή και διαχείριση µονάδων βιοαερίου. Την τελευταία πενταετία έχουν παραδοθεί 8 µονάδες συνολικής ισχύος 5,5 MW, 3 µονάδες συνολικής ισχύος 1,5 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ διαθέτει 13 MW σε αδειοδοτηµένα έργα και 4 MW σε έργα υπό αδειοδότηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στην κατηγορία των φωτοβολταϊκών, 57 έργα συνολικής ισχύος άνω των 350 MW έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ, στην κατηγορία των αιολικών, διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 850 MW. Το “ενεργειακό µείγµα” της εταιρείας συµπληρώνουν τα υδροηλεκτρικά, που φτάνουν σε ισχύ τα 33 MW σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

Ένα δείγµα του σηµαντικά µεγαλύτερου “βεληνεκούς” που διαδραµατίζει πλέον η εταιρεία στην ελληνική αγορά ΑΠΕ και αντικατοπτρίζει το “µέγεθός” της σήµερα αποτελεί η πρόσφατη συµφωνία µε τη Lightsource BP για την πώληση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα έχει αναλάβει την κατασκευή των 90 MW από το συνολικό έργο ισχύος 225 MW της Lightsource BP στην ΠΕ Κοζάνης. Η εταιρεία εγγράφει στο ενεργητικό της σηµαντικές στρατηγικές συµφωνίες για την ανάπτυξη έργων πράσινης ενέργειας, µεταξύ άλλων, µε τις εταιρείες Motor Oil, Enel, ΔΕΠΑ και ARCHIRODON. Η εταιρική ευθύνη αποτελεί για την kIEFER αναπόσπαστο µέρος της επιχειρηµατικής λειτουργίας και της φιλοσοφίας της, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών. Τόσο στη διάρκεια της πανδηµίας όσο και συνολικότερα η εταιρεία σταθερά αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες, την υποστήριξη ευάλωτων οµάδων, καθώς και θεσµών, πολιτών και εργαζοµένων, επιβεβαιώνοντας το όραµα της βιώσιµης ανάπτυξης, που πλέον φτάνει να αριθµεί 5.000 οικογένειες ως άµεσα ωφελούµενες από τα έργα της kIEFER.

ΦΩΤΟΣΤΕΓΗ για µηδενισµό του λογαριασµού ρεύµατος

Το πνεύµα καινοτοµίας που διέπει την kIEFER, όµως, δεν περιορίζεται µόνο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων της. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση και στην προώθηση ενός ενεργειακά βιώσιµου µέλλοντος. Έτσι, µέσω της πράσινης πρωτοβουλίας ΦΩΤΟΣΤΕΓΗ, έχει βάλει στόχο να απαλλάξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους “φουσκωµένους” λογαριασµούς ρεύµατος, µειώνοντας ταυτόχρονα και το ενεργειακό αποτύπωµά τους.

Παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις οικιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων και προηγµένης τεχνολογίας αποθήκευσης µπαταριών, η kIEFER καθιστά σπίτια και επιχειρήσεις κόµβους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λύσεις που προσφέρει, µάλιστα, είναι σχολαστικά προσαρµοσµένες στις ενεργειακές ανάγκες  κάθε σπιτιού ή επιχείρησης, µε απώτερο στόχο την ενεργειακή αυτάρκεια και ως εκ τούτου τη µείωση της εξάρτησής τους από το δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, το δηµόσιο δίκτυο δεν λειτουργεί πλέον ως πάροχος του καταναλωτή, αλλά ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης που αποθηκεύει µε ασφάλεια την περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια που δεν χρησιµοποιεί και του την προσφέρει πίσω όταν τη χρειάζεται.

Το πρόγραµµα ΦΩΤΟΣΤΕΓΗ, µάλιστα, πάει ακόµα ένα βήµα παραπέρα, καθώς, εκτός από την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, επιτρέπει επίσης την αποθήκευση ενέργειας, ούτως ώστε να καλύπτει ακόµα και απροσδόκητες διακοπές ρεύµατος, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονοµία των καταναλωτών.
Η kIEFER, πιστή στη δέσµευσή της, προσφέρει φωτοβολταϊκά συστήµατα υψηλής απόδοσης σε ασυναγώνιστες τιµές και συνεργάζεται µε κορυφαίους προµηθευτές, όπως υπερσύγχρονους µετατροπείς και συσσωρευτές Huawei, ηλιακούς συλλέκτες Longi υψηλής απόδοσης και στιβαρές βάσεις στήριξης Alumil.

Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, η ΦΩΤΟΣΤΕΓΗ συνδυάζεται µε το κρατικό πρόγραµµα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”, το οποίο προσφέρει επιδότηση που ξεκινά από 45% και φτάνει έως το 75% για τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, για όσους δεν είναι δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης, η kIEFER προσφέρει µία ακόµη λύση µέσω µιας µοναδικής συνεργασίας µε αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα το οποίο παρέχει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηµατοδότησης. Αυτό καθιστά τη ΦΩΤΟΣΤΕΓΗ οικονοµικά προσιτή για όλους, είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για επιχείρηση, είτε για αγρότη. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα οφέλη της.

Με άλλα λόγια, η πρωτοβουλία ΦΩΤΟΣΤΕΓΗ έχει σχεδιαστεί σχολαστικά ώστε να εκπληρώνει και µε το παραπάνω την “αποστολή” της: να ανοίξει τον δρόµο για ένα πιο φωτεινό, πιο πράσινο, πιο αυτάρκες µέλλον, εξασφαλίζοντας στους ωφελούµενους του προγράµµατος τον έλεγχο της τροφοδοσίας, της κατανάλωσης αλλά και του ενεργειακού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούν.