1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Greenpeace: Προς ένα μέλλον 100% καθαρής ενέργειας
Greenpeace: Προς ένα μέλλον 100% καθαρής ενέργειας

Greenpeace: Προς ένα μέλλον 100% καθαρής ενέργειας

0

Υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή, σε ποσοστό που φτάνει έως και 100% προβλέπει ο Οδικός Ενεργειακός Χάρτης για το 2050 που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Αυτό δηλαδή που ζητούσε η Greenpeace εδώ και χρόνια. Το όραμα για 100% καθαρή ενέργεια αποτελεί βασικό συστατικό για γρηγορότερη έξοδο από τη σημερινή οικονομική κρίση. Ένα βιώσιμο μέλλον που στηρίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, α) συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, β) περιορίζει τη ρύπανση και τις σοβαρές επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία και γ) εξοικονομεί δισεκατομμύρια ευρώ από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων που πλέον θα επενδύονται στο εσωτερικό της χώρας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.


Αναμφισβήτητα ο προτεινόμενος ενεργειακός σχεδιασμός έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Πρωτίστως, κανένα από τα σενάρια δεν επιτυγχάνει επαρκή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-85% ως το 2050, στα επίπεδα δηλαδή που υποδεικνύει η κλιματική επιστήμη και που πλέον είναι επισήμως αποδεκτά από τα αναπτυγμένα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πετρέλαιο παραμένει βασικό καύσιμο στην τελική κατανάλωση ενέργειας, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, οι επενδύσεις σε λιγνίτη συνεχίζονται κατά τις επόμενες δεκαετίες, κάτι που αποτελεί σημαντικό τεχνικό και οικονομικό εμπόδιο για υψηλή διείσδυση ΑΠΕ και υπονομεύει τη γρηγορότερη έξοδο από τη σημερινή κρίση.


Επιπλέον, δεν αναγνωρίζεται πλήρως το πολλαπλασιαστικό όφελος από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως η βελτίωση της δημόσιας υγείας και η μείωση του εξωτερικού κόστους (καταστροφή περιβάλλοντος).


Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Οδικός Ενεργειακός Χάρτης για το 2050 αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια χάραξης μίας φιλόδοξης και βιώσιμης μακροχρόνιας στρατηγικής για την ενέργεια και την ανάπτυξη, που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθαρή ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλα προβλέπει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.


“Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα επιτέλους θα αξιοποιήσει τον πραγματικό της πλούτο, το τεράστιο δυναμικό της σε ήλιο, αέρα, και γεωθερμία. Παράλληλα θα στραφεί σε ένα πιο οικονομικά αποδοτικό πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης. Πέρα από τις όποιες επί μέρους απαραίτητες βελτιώσεις, αυτό που προέχει είναι η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων και πολιτικών που θα εξασφαλίσουν και στην πράξη τη σταθερή πορεία προς μια οικονομία και κοινωνία 100% ΑΠΕ”, ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. “Σε αυτή την προσπάθεια θα βρισκόμαστε και πάλι στην πρώτη γραμμή, όπως κάναμε μέχρι τώρα.”


Η Greenpeace χαιρετίζει τη δημοσίευση για διαβούλευση του Οδικού Ενεργειακού Χάρτη για το 2050 και καλεί τη σημερινή αλλά και την μελλοντική πολιτική ηγεσία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η χώρα να μπει σε στάδιο υλοποίησης του σχεδιασμού.


Συγκεκριμένα:
– Να διασφαλίσει την κατ’ ελάχιστο επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ ως το 2020.
– Να προχωρήσει άμεσα σε αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές και η ανάπτυξη των ΑΠΕ
– Να προχωρήσει στην ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς ενέργειας και τη διασύνδεση των νησιών με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας