1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Energean Oil & Gas
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Energean Oil & Gas

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Energean Oil & Gas

0

O κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2011 ανήλθε σε €60,85 έναντι €41,8 εκατομμυρίων το 2010, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 45,5%. Αντίστοιχα, σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 45,1%, δηλαδή, διαμορφώθηκε σε €60,2 έναντι €41,5 εκατομμυρίων.


Αναφέρεται δε, ότι οι επενδύσεις σε γεωτρητικές εργασίες για το 2011 ανήλθαν σε €29 εκατομμύρια.
Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) σε ότι αφορά στη μητρική διαμορφώθηκαν στα €24,5 έναντι €14,9 εκατομμυρίων της προηγούμενης χρήσης του 2010 (αύξηση 65%), ενώ σε επίπεδο Ομίλου τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €16,2 από €6,3 εκατομμύρια, καταγράφοντας θεαματική ενίσχυση αποδιδόμενη στην αύξηση των πωλήσεων πετρελαίου και στις υψηλές τιμές.


Παρά τις πρωτοφανείς αρνητικές συγκυρίες, η Εταιρεία – για πρώτη φορά από την έναρξη των επενδύσεων στα κοιτάσματα της Περιοχής Εκμετάλλευσης του Πρίνου – κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €4,4 εκατομμυρίων, γυρίζοντας σε θετικό πρόσημο και θέτοντας τα θεμέλια για συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.


Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, ο Όμιλος κατάφερε να μειώσει τις ζημιές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €4,6 από €23,4 (διαφοροποίηση κατά 80%) εκατομμύρια αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή προσπάθεια της διοίκησης για εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους της θυγατρικής Kavala Oil και εν γένει τη βελτίωση της οικονομικής της θέσης. Σημειώνεται δε ότι η διαδικασία για περαιτέρω ανακοπή των ζημιών επηρεάστηκε έντονα από την αύξηση του κόστους ενέργειας κατά 15% (ανήλθε συνολικά σε €10,1 εκατομμύρια έναντι €8,7 το 2010), καθώς και τις πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου, συναλλαγματικών διαφορών και υψηλού κόστους δανεισμού.


Κατά το 2011, οι τιμές αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν λόγω αύξησης της ζήτησης και των ιδιαίτερα έντονων γεωπολιτικών συνθηκών, διαμορφώνοντας τη μέση τιμή του Brent στα $111/βαρέλι έναντι $80 την προηγούμενη χρονιά.


Ωστόσο, η έντονη ζήτηση και οι αυξημένες τιμές είχαν ως άμεσο αντίκτυπο την εντατικοποίηση των εργασιών και την ανάληψη επενδύσεων στην αγορά της Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων και κατ’ επέκταση στην κατακόρυφη ενίσχυση του κόστους των σχετικών υπηρεσιών (drilling/management services).


Παρά το δυσμενές και ευμετάβλητο οικονομικό-επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα κατά το 2011, οι μέτοχοι ενίσχυσαν περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, επενδύοντας επιπλέον €10 εκατομμύρια, τα οποία και διοχετεύθηκαν στη στήριξη της θυγατρικής Kavala Oil και πιο συγκεκριμένα για:
– την κάλυψη του υψηλού λειτουργικού κόστους και
– τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.


Τέλος, η Εταιρεία με προσήλωση στα επενδυτικά πλάνα της, προχώρησε:
1. Στην εξέλιξη της μελέτης βιωσιμότητας για τη μετατροπή του κοιτάσματος Νότιας Καβάλας σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου (έργο αρχικής εκτίμησης €400 εκατομμυρίων), λαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες. Παρά την απώλεια πολύτιμου επιχειρηματικού χρόνου από την αρχική παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης (Μάρτιος 2010), η Εταιρεία παραμένει πιστή στις αρχικές της θέσεις για «γρήγορη υλοποίηση του έργου και με ιδιωτικά κεφάλαια και κατ’ επέκταση με μηδενική επιβάρυνση για τον έλληνα φορολογούμενο».
Στην κατεύθυνση αυτή, αναμένει την έκδοση της αναγκαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), ώστε να προχωρήσει η αξιολόγηση της από 1η Ιουλίου 2011 αίτησης προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
2. Παράλληλα, η Εταιρεία αναμένει την εναρμόνιση της Σύμβασης της θυγατρικής της Kavala Oil με την εθνική νομοθεσία περί έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων όπως αυτή βρίσκεται σε ισχύ, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο λειτουργικό περιβάλλον για την υλοποίηση των επενδύσεων με στόχο την αξιοποίηση των κοιτασμάτων του Πεδίου Έψιλον και του Βόρειου Πρίνου (έργο εκτίμησης $150 εκατομμυρίων).
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης του 2011, ο κ. Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Oil & Gas δήλωσε σχετικά: «Το 2011 ήταν μια χρονιά έντονων προκλήσεων και συνεχών ανατροπών, ενώ απαιτήθηκαν μεγάλες προσπάθειες όχι απλά για να διατηρήσουμε, αλλά να βελτιώσουμε τη θέση μας στην αγορά.


Οι δοκιμασίες συνεχίζονται τόσο για τη χώρα, όσο και για την αγορά ενέργειας. Ωστόσο, αισθανόμαστε πρώτα έλληνες και μετά επενδυτές. Μέσα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τον εθνικό ορυκτό μας πλούτο αλλά και την μοναδική γνώση του ανθρώπινου δυναμικού μας στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.


Συνεχίζουμε, λοιπόν, να επιχειρούμε στη χώρα μας, να σχεδιάζουμε επενδύσεις και προσδοκούμε στη στήριξη της Πολιτείας, ώστε αυτά τα πλάνα να εξελιχθούν γρήγορα σε έργο, νέες θέσεις εργασίας και προοπτική προόδου για όλους».