1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Fast Track για μεγάλα επενδυτικά έργα
Fast Track για μεγάλα επενδυτικά έργα

Fast Track για μεγάλα επενδυτικά έργα

0

Με το νόμο 3894 (Fast track) ορίζεται η διαδικασία που επιταχύνει την αδειοδότηση “στρατηγικών επενδύσεων” που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα η από σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο. Η διαδικασία θα αναλαμβάνεται από έναν μόνο φορέα (one-stop-shop) με στόχο την γρήγορη έκδοση αδειών υλοποίησης του έργου.


Η διαδικασία αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μεγάλα έργα – στρατηγικές επενδύσεις που έχουν ιδιαίτερα χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία όπως τα έργα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ενδεικτικό είναι ότι από το καλοκαίρι που εφαρμόζεται ο νόμος, από τις 11 προτάσεις που έχουν υποβληθεί οι 10 αφορούν έργα ΑΠΕ, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί οι 3 από αυτές που αφορούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 358 MW.


Σύμφωνα με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης (N. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012 άρθρο 2), οι προϋποθέσεις ένταξης στο νόμο 3894 γίνονται πιο ελαστικές, με αποτέλεσμα να διευρύνεται ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία ταχείας αδειοδότησης.


Ως στρατηγικές επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων: (α) στη βιομηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισμό, (δ) στις μεταφορές και επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριμμάτων, (ζ) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες τροποποιημένες προϋποθέσεις:
– το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ
– το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA (ΦΕΚ 1388 Β’Α/2003), όπως κάθε φορά ισχύει,
-το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια ευρώ (από 75 εκατ. ευρώ) και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι νέες θέσεις εργασίας,
– από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα νέες θέσεις εργασίας.
Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι περιοχές του δικτύου NATURA Α (ζώνες απόλυτης προστασίας), καθώς δεν είναι δυνατόν να είναι αντικείμενο επένδυσης που υπάγεται στο νόμο αυτόν.


Η διαδικασία ένταξης μιας επένδυσης αλλά και της έκδοσης των απαραίτητων αδειών μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος 6 μηνών (εφόσον ο υποψήφιος επενδυτής είναι σε θέση να προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών).