1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση των Καλωδίων της ΔΕΗ σε Θάσο και Αίγινα
Ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση των Καλωδίων της ΔΕΗ σε Θάσο και Αίγινα

Ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση των Καλωδίων της ΔΕΗ σε Θάσο και Αίγινα

0

O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια ολοκλήρωσε την κατασκευή και εγκατάσταση για λογαριασμό της ΔΕΗ δύο νέων υποβρύχιων καλωδίων που συνδέουν με ηλεκτρικό ρεύμα το νησί της Θάσου με την Κεραμωτή και το νησί της Αίγινας με τα Μέθανα.


Tα νέα καλώδια, μήκους 8,1 και 9,8 χιλιομέτρων αντίστοιχα, ήρθαν να προστεθούν στα τρία παλαιότερα που υποστήριζαν την ηλεκτρική διασύνδεση του καθενός από τα δύο νησιά, διασφαλίζοντας έτσι αξιόπιστα τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια που πηγάζουν από τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών των δύο νησιών.


Το συνολικό έργο παραγγέλθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ, που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια ανέλαβε το έργο κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Στις αρχές Ιουλίου του 2012, ενάμιση μήνα νωρίτερα από την προθεσμία που είχε οριστεί, το έργο παραδόθηκε ολοκληρωμένο κι έτοιμο για πλήρη λειτουργία – συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και πόντισης των υποβρύχιων καλωδίων ενεργείας, ονομαστικής τάσης 20 kV, της προστασίας αυτών στα παράκτια τμήματα καθώς και της υλοποίησης των απαραίτητων συνδέσεων των καλωδίων με το υφιστάμενο υπόγειο ή εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ


Με την αναβαθμισμένη πλέον ηλεκτρική διασύνδεση των δύο νησιών ενισχύεται η αξιοπιστία του τοπικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και αποφεύγονται προβλήματα στην τροφοδοσία σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου από τα ήδη υφιστάμενα υποβρύχια καλώδια από αλιευτικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της FULGOR, θυγατρικής του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια, στην Κόρινθο.


Η FULGOR ιδρύθηκε το 1957 και από τον Ιούλιο του 2011 αποτελεί μέλος του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια. Το 1972 η εταιρία ανέλαβε ως ανάδοχος το πρώτο έργο “με το κλειδί στο χέρι” για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση νησιών για λογαριασμό της ΔΕΗ και έκτοτε έχει κατασκευάσει περισσότερα από 880 χλμ υποβρύχιων καλωδίων μεσαίας τάσης έως 33 kV, καθώς και περισσότερα από 2.200 χλμ υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, ενώ έχει εγκαταστήσει – δρώντας ως ανάδοχος στο πλαίσιο έργων “με το κλειδί στο χέρι” – το σύνολο των υποβρυχίων καλωδίων ενεργείας και περί τα 1.000 χλμ υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών.


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Θάσου και της Αίγινας, ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια εστιάζει το ενδιαφέρον του σε ένα άλλο σημαντικό έργο, την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, συμμετέχοντας στο σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΗ, ο οποίος βρίσκεται στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης. Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό €400 εκατ. για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV, μήκους 380 χλμ.


Επιπλέον, υπάρχουν σχέδια για αρκετά ακόμα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης νησιών και υπεράκτιων αιολικών πάρκων με το ηπειρωτικό σύστημα, κατά τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε ανάλογα έργα σε Ελλάδα, Μεσόγειο, Βόρεια Θάλασσα και σε άλλες περιοχές του εξωτερικού. Παράλληλα, ο στρατηγικός του σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων του εργοστασίου της FULGOR στην Κόρινθο, ώστε να είναι επιπροσθέτως δυνατή η κατασκευή υποβρύχιων ηλεκτρικών καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης, εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος, μεγάλου συνεχόμενου μήκους – χωρίς πολλούς εργοστασιακούς συνδέσμους, καθώς και εξειδικευμένων υποβρύχιων καλωδίων και σωλήνων για τη μεταφορά αερίων και υγρών.


Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια φροντίζει διαρκώς για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να είναι πάντα σε θέση να προσφέρει άρτιες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνάψει συμφωνία μεταφοράς τεχνογνωσίας με την εταιρία VISCAS, θυγατρική των ιαπωνικών εταιριών FUJIKURA και FURUKAWA.