1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Περιοχή με κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ η Πελοπόννησος για τη ΡΑΕ
Περιοχή με κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ η Πελοπόννησος για τη ΡΑΕ

Περιοχή με κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ η Πελοπόννησος για τη ΡΑΕ

0

Η Πελοπόννησος εμφανίζεται να είναι κορεσμένη από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.


Στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, η ΡΑΕ θα παρουσιάσει, σε δημόσια διαβούλευση, μία ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων, με συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις, για την ταχύτερη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ σε περιοχές αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και περιορισμένης δυνατότητας απορρόφησης ισχύος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναστέλλονται οι περαιτέρω αδειοδοτικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ που εμφανίζουν αφ’ ενός ωριμότητα από αδειοδοτική άποψη, αφ’ ετέρου δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης και υλοποίησης.


Από την απόφαση αυτή της ΡΑΕ συνεπάγεται ότι εφεξής:
i. Δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις (ή αιτήματα τροποποίησης με αντικείμενο την αύξηση ισχύος) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής από σταθμούς ΑΠΕ, εκτός αν αυτές αφορούν σε σταθμούς, η σύνδεση των οποίων προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές με μη κορεσμένο δίκτυο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση θα απορρίπτεται.
ii. Δεν υποβάλλονται νέα αιτήματα χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης προς το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής και συνδέονται στην περιοχή του κορεσμένου δικτύου.
iii. Για την αξιολόγηση εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
iv. Δεν εκδίδονται βεβαιώσεις για αύξηση ισχύος έως 10% σύμφωνα με σχετική διάταξη.
Παράλληλα:
• Οι Διαχειριστές των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, οφείλουν να διασφαλίσουν την oρθή τήρηση της προτεραιότητας στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, και με χρήση ενιαίας πλέον σειράς χορήγησης προσφορών.
• Οι ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ οφείλουν να αναρτήσουν, εντός δέκα εργασίμων ημερών, σε εμφανές σημείο στους ιστοτόπους τους, αναλυτικά και επικαιροποιημένα αρχεία προσφορών σύνδεσης στην Πελοπόννησο (αιτήματα, μη δεσμευτικές προσφορές, δεσμευτικές προσφορές, ημερομηνία λήξης δεσμευτικών προσφορών).
Τα αρχεία αυτά θα είναι τύπου EXCEL, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους από τυχόν ενδιαφερόμενους.