1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Ενεργειακά προϊόντα της Intelen
Ενεργειακά προϊόντα της Intelen

Ενεργειακά προϊόντα της Intelen

0

Η Intelen, ανακοινώνει το επίσημo παγκόσμιο λανσάρισμα τριών καινοτόμων ενεργειακών προϊόντων, μέσω του private cloud της, για την ευρύτερη αγορά των Ευφυών Δικτύων (Smart Grids).


Τα τελικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα πολύχρονης εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών στους τομείς της μέτρησης και ανάλυσης ενεργειακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με πολλά βραβεία και διακρίσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.


Τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν τμήμα ενός αριθμού ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών (portfolio), οι οποίες θα παρέχονται σε παγκόσμιο επίπεδο βάσει ειδικού Service Level Agreement από το cloud της Intelen, ακολουθώντας υψηλού επιπέδου διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και ασφάλεια στα δεδομένα και τις υποδομές αποθήκευσης. Όλα τα προϊόντα θα χρησιμοποιούν από κοινού το Intelen Big Data Analytics Engine (BDAE) ως μία κοινή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και εξαγωγής γνώσης και στρατηγικής, μέσα από μεγάλου όγκου δυναμική ετερογενή πληροφορία. Όλες οι διαδικασίες και υποδομές ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα ISO27001 (data security), EN 15900, IEC 61970-1, IEC 61970-301 (CIM) και IEC 61724


Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται ήδη σε αρκετούς πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος, και θα βελτιστοποιούνται συνεχώς, βάσει Extreme programming διαδικασιών και demand-driven prototyping.


Τα τρία προϊόντα είναι τα εξής:
Building Process v1: Το προϊόν Intelen Building Process v1, αποτελεί το ιδανικό εργαλείο διαχείρισης κτιρίων και σχετικών υποδομών. Έχοντας σαν βάση τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και χτίζοντας πάνω στις πληροφορίες που πλαισιώνουν την οντότητα κτίριο (κλιματολογικά δεδομένα, στοιχεία κελύφους, πυκνότητα κατοίκησης, στοιχεία Η/Μ κ.α.), προσφέρει λύσεις και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και τη δυνατότητα ορθής διαχείρισής του, με σκοπό τον έλεγχο και μείωση του ενεργειακού του κόστους. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:
– Εύκολη και Ασφαλή Διαδικτυακή πρόσβαση
– Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και σχετικών δεικτών (KPI) σε πραγματικό χρόνο μέσω εύχρηστου και δυναμικού dashboard
– Δυνατότητα Διαχείρισης πολλαπλών καταναλώσεων/κτιρίων/μετρητών με ένα λογαριασμό
– Δυνατότητα net και sub-metering με πολλαπλά κανάλια μετρητών ανά υποδομή
– Διατήρηση Ιστορικού Κατανάλωσης και Ιστορικού ενεργειακών λογαριασμών
– Μηνιαία Ενεργειακή Έκθεση Ανάλυσης Ενεργειακών Καταναλώσεων και στατιστικών δεικτών
– Δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης & Έξυπνοι Αλγόριθμοι ανάλυσης δεδομένων (Big Data engine)
– Ενεργειακών Καταναλώσεων
– Κλιματικών και Θερμοκρασιακών Δεδομένων
– Οικονομικών Δεδομένων (κόστος ενέργειας, λογαριασμοί, κλπ)
– Διάγνωσης και ανάλυσης Βλαβών
– Αποδοτικής Συντήρησης
– Δεδομένων Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΚΕΝΑΚ)
– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Financial analytics (ROI)
– Πρόβλεψη & Μέτρηση Απόσβεσης Παρεμβατικών Ενεργειών (Μεικτό μοντέλο ανάλυσης)
– Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και social green viral marketing/CSR


PV Process v1: Το προϊόν Intelen PV Process v1 αποτελεί τη νέα καινοτόμο λύση της Intelen, για τον πλήρη έλεγχο, παρακολούθηση και πολυδιάστατη ανάλυση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, οποιουδήποτε μεγέθους. Η σύγχρονη σχεδίαση της πλατφόρμας της Intelen, βάσει της μακροχρόνιας εμπειρίας της σε μέτρηση, διαχείριση και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο, περισσότερων των 100 δεικτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, μέσω του διαδικτύου.


Διαθέτει πιστοποίηση IEC 61724 (tracking και στατιστική ανάλυση όλων των δεικτών του standard) και προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες:
– Ανάλυση και διαχείριση της παραγωγής του πάρκου και μέτρηση της ιδιοκατανάλωσης
– Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών πάρκων από τον ίδιο λογαριασμό (virtual aggregation)
– Μέτρηση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που προέρχονται από τους αντιστροφείς, ανεξαρτήτως τύπου (inverts)
– Μέτρηση των δεδομένων που προέρχονται από τους αισθητήρες (πυρανόμετρα, ανεμόμετρα, εξωτερική θερμοκρασία, θερμοκρασία πλαισίου), ανεξαρτήτως τύπου
– Συγκρίσεις (benchmarking) μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάρκων με τη βοήθεια πλήθους ποιοτικών/ποσοτικών δεικτών (Big Data engine)
– Ανάλυση οικονομικών μεγεθών της επένδυσης και εκτιμήσεις οικονομικών δεικτών, βάσει θεωρητικών μοντέλων και μετρούμενων δεδομένων (production, ratios, ROI, etc)
– Διαχείριση διαδικασιών συντήρησης και αναφορά σφαλμάτων
– Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών και συσχέτισή τους με γεωχωρικές πληροφορίες και δεδομένων παραγωγής
– Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και social green viral marketing/CSR


i-Health: Το προϊόν i-Health αποτελεί μία νέα καινοτομία στον χώρο του Big Data και του Internet of Things. Βάσει IPv6 δικτυακής υποδομής, το προϊόν i-Health διαχειρίζεται οντότητες μετρητών (ενεργειακούς, PV, νερό, φυσικό αέριο, κλπ), ως προς την αξιοπιστία των μετρήσεών τους καθώς και την συνολική τους διαχείριση. Μέσω του μικρο-υπολογιστικού συστήματος i-Meter της Intelen, ο κάθε ψηφιακός μετρητής αναβαθμίζεται δικτυακά (IPv6 meter) και βάσει cloud το σύστημα i-Health κάνει monitoring ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες της μετρητικής υποδομής σε πραγματικό χρόνο.


Χαρακτηριστικά:
– Αναβάθμιση κλασσικών μετρητικών διατάξεων σε IP-based μετρητές
– Εξ’ αποστάσεως έλεγχος και ανάλυση (remote monitoring) του μετρητή ως προς
– Ποιότητα δεδομένων και βλαβών τηλεμετρίας (data, meter logs)
– Στατιστικά λήψης και αποστολής μετρήσεων
– Δυνατότητες shutdown, upgrade και re-boot (αμφίδρομη επικοινωνία)
– Δυνατότητες data aggregation και υπολογισμού τοπικών δεικτών (max, min, etc)
– Δυναμικό color dashboard για το status κάθε μετρητή (off, on, αποσυνδεδεμένος, κλπ)
– Alerts για οποιαδήποτε set-points και reporting engine για ανάλυση στατιστικών


Το σύστημα i-Health είναι ιδανικό για την ενσωμάτωση υπαρχόντων ή μη-τηλεμετρούμενων μετρητών, σε ένα μοντέρνο Meter Data management σύστημα για την ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων επάνω από Big Data διαδικασίες.


Τα προϊόντα θα παρουσιασθούν και σε μεγάλο event που θα γίνει στην Αθήνα το φθινόπωρο. Μέσα στο 2013 η Intelen θα ανακοινώσει και άλλα δύο cloud products που βρίσκονται αυτή την στιγμή σε στάδιο ανάπτυξης: προϊόν για Διαχείριση Ζήτησης (Demand Response) καθώς και πλατφόρμα Game Mechanics με την χρήση κοινωνικών δικτύων και παιχνιδιών (social energy gaming) για την βέλτιστη ευαισθητοποίηση των πελατών (ενεργειακή συμπεριφορά) σε υπηρεσίες Ευφυών Δικτύων.


tags: