1. Home
  2. Θέρμανση
  3. -
  4. κλιματισμός
  5. Θερμοπρόσοψη ή κέλυφος κτιρίων
Θερμοπρόσοψη ή κέλυφος κτιρίων

Θερμοπρόσοψη ή κέλυφος κτιρίων

0

Πηγή: έντυπο “Energyin”

 

Oπως είναι γνωστό, ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες, προκαλείται μεταφορά θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, αλλά και το καλοκαίρι, από τον εξωτερικό θερμό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου. Η θερμομόνωση του κτιρίου επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερμότητας του κτιρίου με το περιβάλλον μέσα από τις επιφάνειες (τοίχους, στέγες, πατώματα, πόρτες, παράθυρα).

Η θερμομόνωση ενός κτιρίου, προσφέρει ουσιαστικά σε αυτό ένα «προστατευτικό περίβλημα», έτσι ώστε το χειμώνα να μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα διαφεύγει από το κτίριο και το καλοκαίρι να μειώνεται ο ρυθμός με το οποίο η θερμότητα εισάγεται σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με την οποία τροφοδοτούνται τα διάφορα συστήματα θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων. Τα πιο συνηθισμένα θερμομονωτικά υλικά εμποδίζουν τη ροή θερμότητας από και προς το κτίριο, επειδή περιέχουν στο εσωτερικό τους ακίνητο αέρα παγιδευμένο είτε σε ίνες (π.χ υαλοβάμβακας) είτε σε κλειστές κυψελίδες (π.χ διογκωμένη πολυστερίνη). Η θερμομονωτική ικανότητα κάθε υλικού είναι διαφορετική.

Πρόκειται για μια εναλλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης (μόνωση διπλής τοιχοποιίας και μόνωση σκυροδέματος) και μια καλή λύση θερμομόνωσης και ανακαίνισης των παλαιών κτιρίων, η οποία παρέχει θεαματικό θερμομονωτικό αποτέλεσμα, εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου, αρχιτεκτονική ελευθερία, αλλά και ανθεκτικότητα στο χρόνο. Ουσιαστικά, η θερμοπρόσοψη είναι η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών εξωτερικά από τα δομικά στοιχεία (π.χ. τούβλα, μπετά ή παλιός σοβάς) και η επίστρωσή τους με έτοιμα, λεπτά και βιομηχανικώς παραγόμενα ελαστικά επιχρίσματα (αντί για τον συμβατικό σοβά).

Εξοικονομήστε ενέργεια

Το θεαματικό μονωτικό αποτέλεσμα της εξωτερικής θερμομόνωσης (κέλυφος) βασίζεται σε 2 βασικά χαρακτηριστικά: στην εξάλειψη των θερμογεφυρών (σημεία όπου διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό) στα σημεία επαφής των δοκών και υποστηλωμάτων με την τοιχοποιία και δεύτερον, στη μείωση κατανάλωσης 45-60% ρεύματος πετρελαίου θέρμανσης το χειμώνα, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη θερμική άνεση του χώρου και την ποιότητα ζωής των ενοίκων. Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο των συστημάτων θέρμανσης και αυξάνει τη διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η εξωτερική θερμομόνωση αναβαθμίζει ενεργειακά το κτίριο, μειώνοντας την συνολική κατανάλωσή του σε ενέργεια. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/ΕΚ, τα κτίρια θα αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα η οποία θα εξαρτάται από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε kwh ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε όσα κτίρια δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ενεργειακής ταυτότητας δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν αγοραπωλησίες και μισθώσεις, ενώ η ενεργειακή ταυτότητα υψηλής κλάσης, θα αυξάνει την εμπορική και θα μειώνει την αντικειμενική αξία του κτιρίου. Να έχετε υπόψη σας, ότι δεν είναι αναγκαίο να χτιστεί διπλός εξωτερικός τοίχος, κάτι που θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση περίπου 6% του ωφέλιμου εσωτερικού χώρου.

Ανακαίνιση και θερμομόνωση

υφιστάμενων κτιρίων

Εφαρμόζοντας το σύστημα της εξωτερικής θερμομόνωσης μπορείτε να ανακαινίσετε  και να θερμομονώσετε εξωτερικά ένα κτίριο. Αρχικά, εφαρμόζεται η υγρομόνωση προσόψεων, η οποία προστατεύει από την εξωτερική υγρασία, το νερό της βροχής, την εσωτερική υγρασία και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών. Επιπρόσθετα, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, εξαιτίας της θερμομονωτικής και υδατοαπορροφητικής του ικανότητας, προστατεύονται οι τοίχοι ακόμα περισσότερο.