1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Επιστολή διαμαρτυρίας από τον ΣΠΗΕΦ
Επιστολή διαμαρτυρίας από τον ΣΠΗΕΦ

Επιστολή διαμαρτυρίας από τον ΣΠΗΕΦ

0

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά του Νομού Σερρών είναι ένας ακόμα θεσμικός φορέας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο των ΑΠΕ και εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή έκτακτης εισφοράς με την αποστολή επιστολής στο ΥΠΕΚΑ και το υπουργείο Οικονομικών.


Η επιστολή είναι η ακόλουθη:
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,


μετά τη ψήφιση του Ν.4093/2012 με τον οποίο επιβάλλεται έκτακτη εισφορά επί του τζίρου στους παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά , την οποία θεωρούμε αναποτελεσματική, αντιαναπτυξιακή, αντισυμβατική και αντισυνταγματική, τα μέλη μας έχουν περιέλθει σε κατάσταση απόγνωσης και οδηγούνται στη πτώχευση.


κ.κ. Υπουργοί,


μεταξύ των μελών μας σε δυσχερέστερη κατάσταση βρίσκονται οι παρακάτω κατηγορίες επενδυτών :


Όσοι υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής στον Ν.3299/2004 για υπαγωγή επένδυσης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 20 Kwp και υλοποίησαν την επένδυσή τους με υψηλό κόστος (πριν τη ραγδαία πτώση τιμών των φωτοβολταϊκών του τελευταίου έτους) και μετά από τρία χρόνια δεν έχουν ακόμη λάβει έγκριση υπαγωγής στον αναπτυξιακό ,όπως δικαιούνται. Για την ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών οι επενδυτές προχώρησαν σε δανειοδότηση με υψηλά επιτόκια και πληρώνουν υπέρογκα τοκοχρεολύσια, ενώ καθυστερεί η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας από τον ΛΑΓΗΕ επί πέντε μήνες.


Οι φάκελοι των ανωτέρω επενδυτών ουδέποτε αξιολογήθηκαν και ενώ το κόστος των επενδύσεων των περισσοτέρων ανέρχονταν στο ποσό των 120.000 ευρώ, σε πολλούς στάλθηκαν από το Υπουργείο σας απορριπτικές αποφάσεις με την αιτιολογία ότι το κόστος τους κρίθηκε μικρότερο του ορίου των 100.000 ευρώ που προέβλεπε ο Ν.3299/2004. Μετά τις διαμαρτυρίες των επενδυτών και την κατάθεση αιτήσεων θεραπείας , το υπουργείο σας ψήφισε το αρθρ.241 του Ν.4072/11-4-2012 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο Ν.3288/2004 των ανωτέρω επενδύσεων εφόσον έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους και υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης εντός τριμήνου. Ήδη έχουν παρέλθει άλλοι 4 μήνες από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επανεξέτασης και ακόμη δεν δημοσιεύτηκε ο κατάλογος προτεραιότητας των κατατεθέντων αιτήσεων και δεν άρχισε η αξιολόγησή τους.


Όσοι εντάχθηκαν στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και ενώ έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους εδώ και δύο ή τρία χρόνια με υψηλό κόστος (πριν τη ραγδαία πτώση τιμών των φωτοβολταϊκών του τελευταίου έτους) , είτε δεν έχουν λάβει ακόμη την εγκεκριμένη επιδότηση είτε λαμβάνουν επιδότηση σημαντικά μικρότερη της εγκεκριμένης κατ εφαρμογή των με αριθ. 26430/15-62012 και 39433/14-9-2012 Υπουργικών Αποφάσεων του ΥΠΑΝ. Θεωρούμε άδικο τον εκ των υστέρων διοικητικό καθορισμό του κόστους των επενδύσεων και την μη εκταμίευση του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής και το νόμιμα παραστατικά κόστους, γιατί έτσι ανατρέπεται ο οικονομικός σχεδιασμός των επενδυτών και αναγκάζονται σε υπέρμετρο δανεισμό και οικονομική ασφυξία. Ήδη μόνο με τις καθυστερήσεις υπαγωγής και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων έως και πέντε έτη τα δάνεια τους έναντι επιχορήγησης έχουν μετατραπεί σε μακροχρόνια και μάλιστα με υψηλό επιτόκιο.
κ.κ. Υπουργοί,


πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνεστε ότι τα παραπάνω δεν έχουν θέση σε μία ευνομούμενη πολιτεία που παλεύει να αποκαταστήσει το κύρος της και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης. Επειδή πιστεύουμε ότι κατανοείτε την δύσκολη κατάσταση που έχουν περιέλθει οι παραπάνω επενδυτές κυρίως λόγω αδυναμιών του κρατικού μηχανισμού και ανακολουθιών της πολιτείας , γι’ αυτό ζητούμε την παρέμβασή σας ώστε:


– Να ανακληθούν οι με αριθ. 26430/15-62012 και 39433/14-9-2012 Υπουργικές Αποφάσεις και να γίνονται αποδεκτά για την υπαγωγή και εκταμίευση της επιδότησης τα νόμιμα παραστατικά υλοποίησης των επενδύσεων.
– Να ολοκληρωθεί άμεσα η αξιολόγηση και ένταξη στις διατάξεις του Ν.3288/2004 των επενδύσεων που υπέβαλλαν αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το αρθρ.241 του Ν.4072/11-4-2012 και εν συνεχεία να γίνει η άμεση καταβολή των αντίστοιχων επιχορηγήσεων.
– Να καταβληθούν άμεσα οι οφειλόμενες επιχορηγήσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις υπαγωγής και όχι με περικοπές κατ εφαρμογή των ανωτέρω Υπουργικών αποφάσεων.


κ.κ. Υπουργοί,
σε διαφορετική περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι για να αποφύγουμε την καταστροφή η μόνη διέξοδος που απομένει είναι η «κρατικοποίηση» των επιχειρήσεων μας με εξόφληση των δανειακών μας υποχρεώσεων και επιστροφή των καταβληθέντων ιδίων κεφαλαίων.


Αναμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας
Μετά τιμής
Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ. του Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ