1. Home
  2. Νέα
  3. Τι περιλαμβάνει το αναθεωρημένο μνημόνιο για τις ΑΠΕ
Τι περιλαμβάνει το αναθεωρημένο μνημόνιο για τις ΑΠΕ

Τι περιλαμβάνει το αναθεωρημένο μνημόνιο για τις ΑΠΕ

0

Το αναθεωρημένο μνημόνιο περιλαμβάνει κρίσεις και εκτιμήσεις για την ενέργεια σε βασικούς τομείς, όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές, τα Καύσιμα και τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.


Στι έξι συνολικά παραγράφους που καθορίζουν ζητήματα ενέργειας σημειώνονται τα εξής:
– Επιβεβαιώνεται το σενάριο της πλήρους εφαρμογής των απελευθερωμένων τιμολογίων (για τους πελάτες χαμηλής τάσης) από τον Ιούνιο του 2013 με δύο ενδιάμεσα βήματα που θα αποφασιστούν από την κυβέρνηση πριν από αυτή την ημερομηνία. Στο κείμενο τονίζεται ότι «παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολιτική αντίσταση για την αύξηση των τιμολογίων χαμηλής τάσης, τα κοστοβαρή τιμολόγια είναι απαραίτητα προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος νέων εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά και να βοηθηθεί η κυρίαρχη επιχείρηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητας». Επίσης στο κείμενο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να παρουσιάσει το πλαίσιο και τη στρατηγική ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Η τρόικα κάνει λόγο για νέες μειώσεις στο κόστος της ΔΕΗ, που θα βασιστούν στην υπό εξέλιξη μελέτη και αποτίμηση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.


– Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισε η αγορά και τα οποία αποδίδονται σε μια σειρά από παράγοντες (απλήρωτοι λογαριασμοί, προβλήματα ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και δομικά προβλήματα της ενεργειακής αγοράς). Τα προβλήματα αυτά έχουν επηρεάσει την ταμειακή θέση τόσο της ΔΕΗ όσο και του ΛΑΓΗΕ που έχει συσσωρεύσει μη βιώσιμα χρέη εξαιτίας όπως αναφέρει η τρόικα «των υπερβολικά γενναιόδωρων και μη επαρκώς χρηματοδοτούμενων υποστηρικτικών μηχανισμών για τις ΑΠΕ (ειδικά για τα φωτοβολταϊκά) που διαχειρίζεται». Αποτέλεσμα οι κύριοι παίκτες της αγοράς να έχουν συσσωρεύσει χρέη, τα οποία τελικώς φτάνουν σε άλλες ενεργειακές εταιρείες που δεν μπορούν με τη σειρά τους να μεταφέρουν υποχρεώσεις στους προμηθευτές καυσίμου.


– Στο νέο μνημόνιο αποκαλύπτεται επίσης ότι δόθηκε τρίμηνη παράταση στα δάνεια του Παρακαταθηκών που χορηγήθηκαν σε ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, ενώ λήφθηκαν μέτρα και για την εξισορρόπηση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ. Ως τέτοια εκλαμβάνονται η μείωση στις ταρίφες των φβ (περιλαμβανομένων και των στεγών), η αύξηση τον Αύγουστο του τέλους ΕΤΜΕΑΡ αλλά και η έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ.


– Το μνημόνιο αναφέρει ότι θα χρειαστούν και νέα μέτρα για να υποστηριχθεί η οικονομική βιωσιμότητα των μηχανισμών υποστηρίξης των ΑΠΕ στα επόμενα τρίμηνα. Αυτά περιλαμβάνουν και την αναθεώρηση των μηχανισμών υποστήριξης και για τις υπόλοιπες – πλην των φωτοβολταϊκών – ΑΠΕ. Σύμφωνα με το μνημόνιο οι αλλαγές θα αφορούν στις νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν. Επίσης τα μέτρα περιλαμβάνουν εξαμηνιαία αναθεώρηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, κίνητρα για την υλοποίηση των αδειών που έχουνε εκδοθεί. Τέλος καθώς θα ανακοινωθούν μέσα στο 2013 τα στοιχεία αλλά και οι προβλέψεις για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ, αυτό θα φέρει διαφάνεια στο σύστημα. Επίσης θα συντελέσει ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παρεκκλίσεις από τον στόχο να μηδενιστεί το χρέος του λογαριασμού στα τέλη του 2013. Μάλιστα η τρόικα χαρακτηρίζει το τρέχον επίπεδο χρέους του λογαριασμού ΑΠΕ ως «σοβαρή ενδογενή δημοσιονομική επισφάλεια».


– Αναφορά γίνεται και στα μέτρα που υιοθετήθηκαν στην αγορά καυσίμων (όπως η απελευθέρωση του ωραρίου των πρατηρίων, οι διευκολύνσεις για τα πρατήρια στα σούπερ μάρκετ, η άρση των περιορισμών για τη μεταφορά καυσίμων από ανεξάρτητους εμπόρους) Πρόσθετα μέτρα θα ληφθούν πριν το τέλος του έτους για τη διευκόλυνση των εισαγωγών πετρελαίου και προϊόντων.