1. Home
  2. Νέα
  3. Οι αλλαγές στη νομοθεσία της Ε.Ε. για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις
Οι αλλαγές στη νομοθεσία της Ε.Ε. για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις

Οι αλλαγές στη νομοθεσία της Ε.Ε. για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις

0

Αλλαγές προβλέπει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια για σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις θα είναι υποχρεωμένες πλέον να υποβάλουν εκθέσεις κινδύνου και σχέδια έκτακτων αναγκών, για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


Η σχετική συμφωνία για την προώθηση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου επετεύχθη μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Εξασφαλίζει, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας Amalia Sartori, το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την πρόληψη ατυχημάτων στις θαλάσσιες περιοχές της Ε.Ε. και θα διασφαλίζει την ταχεία επέμβαση για την αποτροπή πιθανής βλάβης. Η προηγούμενη Οδηγία αριθμεί 20 έτη και θεωρείται ότι δεν εγγυάται την ασφάλεια των υπεράκτιων γεωτρήσεων με κατάλληλο τρόπο, είπε από την πλευρά του ο Ivo Belet, που ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων.


Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να εγγυώνται πλέον ότι έχουν πρόσβαση «σε επαρκείς φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να ελαχιστοποιήσουν και να διορθώσουν τις επιπτώσεις ενός σοβαρού ατυχήματος». Καμία άδεια δεν θα παραχωρείται πλέον εάν ο αιτών δεν έχει προσκομίσει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει προβλεφθεί επαρκώς η κάλυψη των υποχρεώσεων του για τις σχεδιαζόμενες υπεράκτιες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση της οικονομικοτεχνικής προσφοράς της ενδιαφερόμενης εταιρίας θα πρέπει λαμβάνεται πλέον υπόψη κυρίως η οικονομική ασφάλιση για την κάλυψη πιθανής οικονομικής ζημίας. Οι εταιρίες θα πρέπει, προτού ξεκινήσουν οι γεωτρητικές εργασίες, να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας ειδική έκθεση, η οποία θα περιγράφει τις εγκαταστάσεις γεώτρησης, ενδεχόμενους μεγάλους κινδύνους, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων.


Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από τις εταιρίες την υποβολή κειμένου που θα περιγράφει και θα καθορίζει την εταιρική πολιτική τους για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων, η οποία θα εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτουν κουλτούρα αναφοράς περιστατικών, ότι διαβουλεύονται με αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους
και ότι προστατεύουν τους πληροφοριοδότες. Επίσης, οι εταιρίες θα πρέπει να παρέχουν ένα εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δίνοντας πλήρη περιγραφή του εξοπλισμού και των διαθέσιμων πόρων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ατυχήματος, όλες τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό ατυχημάτων, καθώς και τη διαβεβαίωση ότι θα ενημερωθούν έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές.


Ευθύνες όμως αναλαμβάνουν και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να διαθέτουν σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από τις υπεράκτιες γεωτρήσεις εντός της δικαιοδοσίας τους. Τα σχέδια αυτά θα καθορίζουν το ρόλο και τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιριών γεώτρησης, καθώς και το ρόλο των αρμόδιων αρχών και των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.


Για να υπογραμμισθεί η σημασία που δίνεται στο θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν να υπάρξει μια ρύθμιση άμεση δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη, οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου συμφώνησαν να προχωρήσουν στην έκδοση Οδηγίας, προκειμένου να αποφευχθεί η αναδιατύπωση υφιστάμενων ισοδύναμων εθνικών νομοθεσιών. Που σημαίνει, με απλά λόγια, ότι η νέα Οδηγία θα πρέπει να υιοθετηθεί και να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους-μέλους, καταργώντας ό,τι ίσχυε ως τώρα. Το περιθώριο που δίνεται είναι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.


Η συμφωνία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER), θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Ενέργειας πιθανότατα μέσα στον επόμενο μήνα και θα ακολουθήσει το Μάιο η ψήφιση της από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.