1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΚΑ για τις πληρωμές ΑΠΕ
Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΚΑ για τις πληρωμές ΑΠΕ

Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΚΑ για τις πληρωμές ΑΠΕ

0

Επιστολή απέστειλε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία αναρωτιέται για τη βιωσιμότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ‘όπως προκύπτει από την Απόφαση ΡΑΕ 58/2013 (πρόταση αντικατάστασης ΟΤΣ και πληρωμές ΑΠΕ).


SPEF_Logo_orangeH επιστολή αναφέρει τα εξής: “Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, κε Γενικέ, κοι Πρόεδροι


Με την δημοσιοποίηση της απόφασης 58/2013 της ΡΑΕ όπου στην σελίδα 21 του σκεπτικού του ρυθμιστή αναφέρεται χαρακτηριστικά:
Επειδή, στις αιτιάσεις της καταγγέλλουσας περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού μετακυλύεται στους ανεξάρτητους παραγωγούς. ωστόσο, από τη σχετική διερεύνηση του ζητήματος που διενήργησε η Αρχή, και ιδίως από τις απαντητικές επιστολές του ΛΑΓΗΕ με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 158082/19.06.2012 και Ι-158405/25.06.2012, δεν διαπιστώθηκε παράβαση του Λειτουργού, όσον αφορά την τήρηση του Ειδικού Λογαριασμού για την πληρωμή των παραγωγών από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Συγκεκριμένα, από τις επιστολές του ΛΑΓΗΕ σαφώς προκύπτει ότι το έλλειμμα του Λογαριασμού αυτού είναι συμβατό με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους παραγωγούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, καθώς και ότι ο ΛΑΓΗΕ, τη χρονική περίοδο της καταγγελίας, διενεργούσε πληρωμές των ανεξάρτητων (συμβατικών) παραγωγών, που κάλυπταν περίπου το 85% της οφειλής του προς αυτούς, ενώ αντίθετα είχε σταματήσει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τους παραγωγούς ΑΠΕ. Συνεπώς, βάσει των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ, δεν προκύπτει παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Παρά ταύτα, και για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δυνατότητας αποτελεσματικής παρακολούθησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, η ΡΑΕ προτείνει στο ΛΑΓΗΕ να τηρεί διακριτό τραπεζικό λογαριασμό για τις συναλλαγές που σχετίζονται με το Λογαριασμό αυτό.


Γεννώνται δυστυχώς τα κάτωθι δραματικά ερωτήματα επιβίωσης για τις ΑΠΕ:
• Ασπάζεται ο ρυθμιστής την ολοσχερή στάση πληρωμών προς τις ΑΠΕ του περασμένου καλοκαιριού, ενώ οι συμβατικοί πληρώνονταν όπως συνομολογείται στο 85%, βασιζόμενη κυρίως στην στρέβλωση προς τα κάτω της ΟΤΣ λόγω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους;
• Γίνεται επαρκώς αντιληπτό ότι η πλασματική αυτή μείωση της ΟΤΣ οφείλεται επιπλέον και στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, οπότε καθίσταται απόλυτα παράλογο οι ΑΠΕ να πληρώνονται όλο και λιγότερο εγχέοντας όλο και περισσότερη ενέργεια;
• Με την εκ νέου κατάρρευση της ΟΤΣ σωρευτικά τους μήνες Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013 στα 45 ευρώ/MWh από το μέσο επίπεδο των 62 ευρώ / MWh το 2012 και καταγράφοντας τον Μάρτιο περαιτέρω ιστορική υποχώρηση έως και τα 10 ευρώ/MWh, γίνεται αντιληπτή η οδυνηρή συνέπεια για τις ΑΠΕ ακριβώς εξαιτίας της απόλυτα στρεβλής και επιζήμιας λογικής του ειδικού λογαριασμού που παραμένει προσδεδεμένος στην πλασματική ΟΤΣ αυτή;


Επειδή οι ΑΠΕ ουδόλως αντέχουν την «εμπειρία» πληρωμών του περασμένου καλοκαιριού όπου με την εφαρμογή του παραλογισμού της «ερμητικότητας» των λογαριασμών ΗΕΠ και ΑΠΕ εκτινάχθηκαν οι υπερημερίες τους από τις 30 ημέρες στις 160, σας παρακαλούμε για την άμεση αντικατάσταση στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ της ΟΤΣ από το πραγματικό και πλήρες μεσοσταθμικό κόστος της συμβατικής ενέργειας, ανερχόμενο με λογιστική ενσωμάτωση και των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στα 83,6 ευρώ / MWh.


Στα 74,6 ευρώ/MWh οφείλει να προστεθούν και τα περίπου 9 ευρώ/MWh που αναλογούν στα ΑΔΙ και που εισπράττουν επιπλέον οι συμβατικές μονάδες. Έτσι το πλήρες μεσοσταθμικό πανελλαδικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα (βάσει στοιχείων 2012) ανέρχεται στα περίπου 83,6 ευρώ /MWh.


Αυτό το μέγεθος οφείλει να υποκαταστήσει την στρεβλή ΟΤΣ στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και να αποτελέσει την ενιαία νέα πανελλαδική βάση του για τον ορθό υπολογισμό του πραγματικά αναγκαίου κάθε φορά ΕΤΜΕΑΡ. Με την ενιαία λογική μάλιστα αυτή ενσωματώνεται απευθείας στο προτεινόμενο μέγεθος και ο επιμέρους υπολογισμός (όπως χωριστά σήμερα λαμβάνει χώρα) των αναλογούντων εσόδων του ειδικού λογαριασμού από το ΜΔΝ βάσει του μεταβλητού εκεί κόστους των θερμικών μονάδων για την παραγωγή ΑΠΕ που συντελέστηκε.


Το μέγεθος αυτό θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται ετησίως ή σε εξαμηνιαία βάση από την ΡΑΕ σύμφωνα με τα απολογιστικά πανελλαδικά στοιχεία συμβατικής παραγωγής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το 2013 και εφόσον η ΟΤΣ δεν πέσει μεσοσταθμικά κάτω από τα 45 ευρώ, η εξοικονόμηση στο νέο απαιτούμενο ΕΤΜΕΑΡ από την δίκαιη αλλαγή αυτή φθάνει τα 6 ευρώ/MWh.


Η συγκυρία για μια τέτοια αλλαγή φαίνεται καταρχήν ευνοϊκή, αφού η ΔΕΗ αναμένεται να εμφανίσει αυξημένη κερδοφορία το 2013 λόγω της ραγδαίας πτώσης του κόστους των δικαιωμάτων CO2, της μεγάλης υδροηλεκτρικής παραγωγής, αλλά και ως Προμήθεια λόγω της κατάρρευσης της ΟΤΣ. Έτσι υπάρχει το περιθώριο να μεταγγιστούν στον ειδικό λογαριασμό τα πραγματικά αναλογούντα περισσότερα έσοδα μέσω της δίκαιης σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης της ΟΤΣ από το αντικειμενικά υψηλότερο μεσοσταθμικό συμβατικό κόστος του ρεύματος, χωρίς ίσως επιπλέον επιβάρυνση του καταναλωτή. Αντίθετα με την συνεχή πέραν του αναγκαίου ανατίμηση του ΕΤΜΕΑΡ (λόγω της στρεβλής ΟΤΣ) ούτε τα προβλήματα βιωσιμότητας των ΑΠΕ λύνονται, ούτε και οι οικονομικοί πόροι από την λιανική κατανέμονται ορθολογικά και εν πάση περιπτώσει για εκεί που προορίζονται.


Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας”