1. Home
  2. Περιβάλλον
  3. Ομιλία Καλαφάτη για το Εθνικό Πάρκο Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικώ​ν Τεμπών

Ομιλία Καλαφάτη για το Εθνικό Πάρκο Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικώ​ν Τεμπών

0

Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, σε Ημερίδα παρουσίαση​ς του Διαχειριστ​ικού Σχεδίου για το Εθνικό Πάρκο Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικώ​ν Τεμπών.


«Κυρίες και κύριοι,


KalafatisΠριν αναφερθώ στο θέμα της ημερίδας, για την πρωτοβουλία διενέργειας της οποίας θερμά σας συγχαίρω, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Για Το Νερό.


Ολόκληρος πλέον ο πλανήτης έχει αντιληφθεί ότι το πολύτιμο αυτό αγαθό, το νερό, όχι μόνο δεν είναι ανεξάντλητο αλλά βρίσκεται ήδη σε ποσοτική ανεπάρκεια. Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε σαφή προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισής του. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση και προστασία του νερού, γίνεται πλέον επιτακτική. Υπάρχουν άλλωστε και στη χώρα μας, σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από παράλληλα μέτρα και έργα, που θα εξασφαλίζουν την επίτευξη καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης. Πάντα σε συνδυασμό με όλες τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε το υδάτινο περιβάλλον, που αποτελεί πραγματικό πλούτο για τη χώρα μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το επίκαιρο νόημα της σημερινής Ημέρας για την πατρίδα μας.


Κυρίες και κύριοι,


Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αντιστρέψουμε τις επιπτώσεις από το άθροισμα όσων έγιναν και όσων δεν έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες και να θέσουμε μια σωστή βάση για τη Βόλβη και την Κορώνεια.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν, να κατανοούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ώστε να έχουμε το μέγιστο συντονισμό και το μεγαλύτερο άθροισμα δυνάμεων, για να κερδίζουμε ένα προς ένα τα στοιχήματα αυτής της υπόθεσης.
Και αυτό πέρα από την ανάλυση των αξόνων του Διαχειριστικού Σχεδίου για το Εθνικό Πάρκο, την οποία θα δούμε σήμερα και αναλυτικά από τον Φορέα Διαχείρισης και από το σύνολο των εισηγητών, εξαρτάται από την ουσιαστική παραδοχή των βασικών αρχών που αποτυπώνονται στο Σχέδιο.
Γιατί από το ιστορικό όσων έχουν συμβεί στη Βόλβη και την Κορώνεια, που προφανώς δεν έχουν υποστεί τον ίδιο βαθμό υποβάθμισης, είναι σαφείς οι παράμετροι του προβλήματος.


Η ρίζα του οποίου βρίσκεται στην έλλειψη ολιστικής, ορθολογικής και συνεπούς διαχείρισης των φυσικών πόρων.


Αυτό επιχειρούμε να αλλάξουμε τώρα.
Πρώτον, υποστηρίζοντας την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναπτυξιακή προοπτική, ώστε να μην ακυρώνεται ο στόχος της αειφορικής διαχείρισης των λιμνών.
Δεύτερον, κατανοώντας ότι αυτή η ισορροπία που σήμερα είναι επείγουσα, καθώς όσο δεν υπάρχει κοστίζει στη χώρα πολλαπλά, δεν επιτυγχάνεται από έναν. Χρειάζεται όλους τους εμπλεκόμενους.
Τρίτον, αποδεχόμενοι ότι η συμμετοχή στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί βάθος χρόνου και οριστική αλλαγή νοοτροπίας και δεν μπορεί να είναι συγκυριακή. Αλλά σταθερός εθνικός στόχος και παγιωμένη κοινωνική στάση.
Είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε αυτό το επίπεδο δίνεται η κρισιμότερη μάχη.
Εκεί ενοποιείται στην ουσία όλη η προσπάθεια.


Για παράδειγμα στην υπόθεση της Κορώνειας που έχει, όπως όλοι γνωρίζουμε, βαριά ιστορία και συμπαρασύρει, ούτως ή άλλως, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλης της περιοχής.


Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου masterplan, δίνουμε τεράστια μάχη για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων αποκατάστασης.
Αναφέρω επιγραμματικά:
· Τη σύσταση Διυπουργικής Ομάδας Συντονισμού Δράσεων, όπου όρισα επικεφαλής τον ίδιο τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων.
· Τη συμβασιοποίηση συγκεκριμένων υποέργων, ύψους 2.300.000 Ευρώ περίπου, που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο χρηματοδότησης από τον ΕΠΕΡΑΑ.


Παράλληλα δίνουμε βάρος:
Στην ενίσχυση των ελέγχων από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, για ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες.
Στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Λαγκαδά που προχωράει σταδιακά και σε άλλες τρεις κοινότητες.
Στον εξορθολογισμό της χρήσης του νερού για άρδευση, μέσω του Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων.


Όμως όλα αυτά, ακόμη και αν γίνουν σε απόλυτο βαθμό, δεν θα είναι αρκετά σε βάθος χρόνου αν δεν αποτυπώνονταν σε μια κεντρική αναπτυξιακή επιλογή από τον Φορέα Διαχείρισης.


Με άλλα λόγια, ότι κάνουμε, ότι αποκαθιστούμε, πρέπει παράλληλα και να το εντάσσουμε στο αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής, ώστε να διασφαλίζεται από την ίδια την κοινωνία.


Να γίνεται η προστασία του φυσικού πλούτου μέρος -και όχι εμπόδιο- της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
Αυτό είναι το σκεπτικό.


Και ούτως ή άλλως, η διεθνής εμπειρία το στοιχειοθετεί.
Το έχουν ακολουθήσει παγκοσμίως όλες οι περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, αναδεικνύοντας οικονομικές δραστηριότητες που δεν είναι υδροβόρες και ρυπογόνες, αλλά βασίζονται στην επίδειξη του φυσικού πλούτου. Προφανώς με αυστηρούς όρους και ελέγχους.
Το Εθνικό Πάρκο είναι η βάση αυτής της διαχείρισης. Το υπόδειγμα για το πως μπορούμε να υπερασπιστούμε, ταυτόχρονα, τους στόχους για τοπική οικονομική ανάπτυξη και αποτελεσματική προστασία του οικολογικού πλούτου.
Με κεντρικό οδηγό το Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο θα υλοποιηθεί μέχρι το 2015, στη βάση στοχοθετημένων έργων και παρεμβάσεων.
Στο οποίο, πέρα από όσα αφορούν στην επιχειρηματικότητα, παρουσιάζεται και το πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ουσία, ξεκινάει η διαμόρφωση μιας νέα αφήγησης για τις λίμνες και οργανώνεται το περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπονται συνέργειες με την κοινωνία.
Μέσα από εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ιδιαίτερα του οικοτουρισμού και ήπιων ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, που με την κατάλληλη χωρική διαμόρφωση των επενδύσεων και την συνδεσιμότητα με την Βόλβη και όλη την περιοχή της Απολλωνίας μπορούν να αυξήσουν το δείκτη ποιότητας και ανταγωνιστικότητας σε όλες τις δραστηριότητες της περιοχής.


Και κυρίως να «φωτίσουν» με τον καλύτερο τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση που απαιτείται για να κλείσει ο κύκλος της υποβάθμισης. Με τις λογικές διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν για την περιοχή μας, ώστε να αξιοποιήσουμε αειφορικά αυτά που έχουμε.


Κυρίες και κύριοι,
κλείνοντας, επιτρέψτε μου να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην παράμετρο της θετικής συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων. Και στον συντονισμό των δράσεων για τον οποίο το ΥΠΕΚΑ, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, θέτει όλες του τις δυνάμεις.


Τα αποτελέσματα του Διαχειριστικού Σχεδίου υπερβαίνουν την υλοποίηση των όσων περιγράφει αλλά και του έργου του Φορέα Διαχείρισης.
Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι πάνω από όλα μετρήσιμα κοινωνικά.
Στην πρόοδο και στην ποιότητα ζωής της περιοχής.
Στις θέσεις εργασίας που μπορούν να προκύψουν, στην διαμόρφωση ενός βιώσιμου προτύπου που θα βασίζεται στην ορθολογική και ευφυή αξιοποίηση των δυνατοτήτων.
Έχει τεράστια σημασία η διάχυση αυτής της λογικής σε όλους τους πολίτες, στις επιδιώξεις των επιμέρους χρηστών των φυσικών πόρων, στην νέα επιχειρηματικότητα.


Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές για την σημερινή ημερίδα, που συμβάλλει σε αυτό το στοίχημα.
Και να σας διαβεβαιώσω – πέρα από όσα προκύπτουν από τον θεσμικό μου ρόλο – και για το προσωπικό μου ενδιαφέρον.