1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΣΥΦ προς το ΥΠΑΝ
Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΣΥΦ προς το ΥΠΑΝ

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΣΥΦ προς το ΥΠΑΝ

0

Επιστολή απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών (ΠΑ.ΣΥ.Φ.) στον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, τον υφυπουργό Ν. Μυταράκη και τον Χ. Μπανό, διευθυντή Γενικής Δ/σης Ιδιωτικών Επενδύσεων με στόχο να διαμαρτυρηθούν για τις υπερβολικές καθυστερήσεις παρακώλυσης στις εκδόσεις πορισμάτων ελέγχου και εκταμιεύσεων της Δ/νσης Εγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων.


pasyf_logoΣτην επιστολή ο ΠΑΣΥΦ σημειώνει τα εξής:


Αξιότιμοι Κύριοι,
κατόπιν πολλών και έντονων καταγγελιών των μελών του συλλόγου μας, που έχουν εγκρίσεις υπαγωγής των επενδύσεων τους σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 150ΚW με βάση τον αναπτυξιακό Ν 3299/2004 οι οποίες εκκρεμούν από το 2009 ή Γενάρη 2010 όπως και αποφάσεις συγκρότησης Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση ελέγχου στο ΠΣΚΕ (σύμφωνα με απόφαση ΥΠΑΝ 20283/3-5-2012) πρό αρκετών μηνών, μας καταγγέλουν τα ακόλουθα:
1. Υπερβολική καθυστέρηση-κωλυσιεργία (2-3 μήνες & ανω) στην παραλαβή των φακέλων και έναρξη του διοικητικού ελέγχου από τα Οργανα Ελέγχου.
2. Υπερβολική κωλυσιεργία των Ο.Ε. κατά το διοικητικό έλεγχο με διαδοχικές ζητήσεις συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία αφού παραλάβουν κατόπιν πολλών ημερων & πέραν των 15 επανέρχονται ζητώντας επί πλέον νέα συμπληρωματικά στοιχεία.
3. Ενώ οι αποφάσεις συγκρότησης Κεντικού Οργάνου Ελέγχου των επενδυτών-μελών μας αναγράφουν ρητά στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ότι «Ο διοικητικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που του ανατίθεται ο έλεγχος» έχουμε κατηγορηματικές καταγγελίες μελών μας ότι αυτό παραβιάζεται συστηματικά και μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ μετά από 20 έως και 50 ημέρες οριστικές εκθέσεις ελέγχου με έκπληξη τους, μετα από μεγάλο διαστημα ελάμβαναν μήνυμα για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.
4. Δεδομένου του γεγονότος της μέγιστης γραφειοκρατίας (το αντίθετο επικαλείται η παράγραφος 12 των αιτιολογικών στοιχείων της απόφασης 20283/3-5-2012) που απαιτεί η απόφαση ηλεκτρονικής υποβολής (ΠΣΚΕ) διοικητικού ελέγχου των φακέλων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια εως 150Κw όπου υποβάλλοντας τον φάκελο ηλεκτρονικά αποκαλύπτεται ότι για την ολοκλήρωση υποβολής του απαιτούνται άνω των 100-130 αρχείων, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε ανιαρή γραφειοκρατία , τα οποία εάν θέλει το Ο.Ε. μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία για όσο χρόνο κρίνει σκόπιμο γεγονός για το οποίο προσπαθούν να ανταποκριθούν τα μέλη μας αλλά μάταια.
5. Από στατιστικά στοιχεία της Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι ρυθμοί έκδοσης πορισμάτων ελέγχου είναι ανά δύο (2) ημέρες μία εκθεση ελέγχου . Σ` αυτές, πιθανότατα, σύμφωνα πάντα με καταγγελίες επενδυτών-μελών μας, περιλαμβάνονται και πορίσματα ελέγχου που είναι με παρατηρήσεις και παραπέμπονται για επιτόπιο έλεγχο. Γυρνώντας όμως την διαδικασία πάνω από ένα χρόνο πίσω, οπότε είχαν καταθέσει τότε άλλους φακέλους περιμένοντας την ειδοποίηση της υπηρεσίας σας για ορισμό ημερομηνίας για έλεγχο επί τόπου στο έργο και η οποία ανεστάλη λόγω της νέας απόφασης διοικητικού ελέγχου.
6. Λόγω των αλεπάλληλων καθυστερήσεων στην πρόοδο των διαδικασιών , με ευθύνη. Αποκλειστικά της υπηρεσίας σας, ολοκλήρωσης των ελέγχων πολλοί συναδελφοι μας περιέρχονται σε δυσμενή θέση έναντι των δανειστριών τραπεζών διότι τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έναντι της επιχορήγησης τους λήγουν, ή έχουν λήξει κι ετσι καθίστανται απαιτητό το κεφαλαιο στο σύνολο του από τις τράπεζες.
Επειδή οι καταγγελίες των μελών μας που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04
Διαπιστώνουμε ότι είναι βάσιμες και αληθινές


ΖΗΤΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Τις επείγουσες ενέργειες σας για την σύντομη ουσιαστική & σύνομη απεμπλοκή από τις υπεργραφειοκρατικές διαδικασίες διεκπεραίωσης των εκθέσεων ελέγχου και προώθησης τους στο τμήμα εκταμιεύσεων.


Σε αντίθετη περίπτωση , δυστυχώς , πολλοί από τους επενδυτές συνάδελφους οδηγούνται σε οικονομικά αδιέξοδα από τις προαναφερθείσες λήξεις βραχυπροθέσμων δανείων οι οποίες καθίστανται άμεσα απαιτητές από τις τράπεζες, οπότε μας εξωθείτε να προσφύγουμε
σε κάθε νόμιμη διεκδίκηση μας προκειμένου να αμυνθούμε προστατεύοντας τα μέλη μας .
Πιστεύομε ότι κατανοώντας το μέγεθος των προβλημάτων, που σας εκθέσαμε αναλυτικά. Θα προβείτε άμεσα σε ουσιαστικό εξωρθολογισμό άμεσα των διαδικασιών έκδοσης εκθέσεων ελέγχων & προώθηση εκταμιεύσεων.


Μετά τιμής
Για το Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.Φ.
Ο πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ν. Καλογεράκης Κ. Καρτσάκης