1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Ομιλία Καλαφάτη στην ΠΕΣΕΔΕ
Ομιλία Καλαφάτη στην ΠΕΣΕΔΕ

Ομιλία Καλαφάτη στην ΠΕΣΕΔΕ

0

Ομιλία του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρου Καλαφάτη, ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης στην Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.


Kalafatis“Κυρίες και κύριοι,
Το κλίμα για τη χώρα έχει αλλάξει γιατί αποδείξαμε ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστη στις συμφωνίες της και αποτελεσματική στην μεταρρυθμιστική της προσπάθεια. Ξεκινώντας από πολύ κακή θέση, με δομικά προβλήματα, με τελείως δυσλειτουργικούς αυτοματισμούς σε όλα τα επίπεδα και αφόρητες πιέσεις, καταφέραμε υπερβάσεις που πραγματικά δεν ξέρω πόσοι λαοί θα είχαν καταφέρει στη δική μας θέση.


Προφανώς και η συζήτηση στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερη από το ελληνικό πρόβλημα. Ωστόσο, είναι πιστεύω αυτονόητο, ότι η γενική στροφή δεν θα μας αφορούσε αν η παρούσα κυβέρνηση δεν είχε αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που είχαν απομείνει για να αλλάξει η ρότα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας το καράβι. Δεν θα μας περίμενε ο στόλος αν δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε.Μπορέσαμε όμως. Και αυτό είναι που αποτυπώνεται στις επίσημες αξιολογήσεις, σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών τοποθετήσεων, στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις.Ότι μπαίνουμε σταδιακά ξανά στο παιγνίδι. Ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε για ανάπτυξη και όχι να κοιτάμε την έξοδο από την ευρωζώνη.


Σε αυτή τη φάση πλέον χρειάζεται μια περισσότερο επιθετική στάση για να μεταφραστεί αυτό το κλίμα σε κίνηση της πραγματικής οικονομίας, σε ανάκαμψη της αγοράς. Χρειάζεται ταχύτητα και βάθος στις αλλαγές.


Και από το κράτος, ώστε να μεταρρυθμίσει τον εαυτό του και να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να λύνει ζητήματα και να ενθαρρύνει τις υγιείς δυνάμεις και τις επενδύσεις. Να διαμορφώσει ένα σαφή χώρο, με σταθερότητα και ουσιαστική ισονομία στους κανόνες.
Και από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αυξήσει τις ανταγωνιστικές του αιχμές με προσήλωση στην… «έξυπνη» ποιότητα. Που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και πρωτότυπες ιδέες. Σε μία λογική σύμφωνα με την οποία ένα πετυχημένο σχέδιο, μια πετυχημένη επιχειρηματική κίνηση, όχι μόνο δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά συχνά επιβάλλει και έναν άλλο τρόπο σκέψης.


Τα δημόσια έργα είναι ο απόλυτος χώρος συνεργασίας αυτών των δύο και αντικατοπτρίζουν πλήρως και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Το σχέδιο για τις υποδομές, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται τα έργα, είναι κομβικό σημείο του επαναπρογραμματισμού της χώρας μέσα από την κινητοποίηση των πόρων και των δημιουργία θέσεων εργασίας.


Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της δουλειάς που αναλαμβάνει το ΥΠΕΚΑ για την επίλυση των προβλημάτων του χωρικού σχεδιασμού. Η πολιτική μας στρατηγική και οι θεσμικές μας πρωτοβουλίες δίνουν ώθηση στους δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενώ διαμορφώνουν αποτελεσματικούς -και όχι προσχηματικούς- κανόνες προστασίας του δομημένου Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Οι συστημικές αλλαγές που προχωρούμε, περιγράφουν το περιβάλλον ως μοχλό ανάπτυξης και αφορούν:
– Την αυθαίρετη δόμηση και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο,
– Τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.
– Το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες
– Την ελεγκτική διαδικασία.
– Τις δασικές παρεμβάσεις.
– Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.


Προφανώς στο μεταξύ και μέχρι να ολοκληρωθεί για κάθε μεγάλο ζήτημα η συνολική αλλαγή του πλαισίου, προχωράμε σε κρίσιμες τροποποιήσεις που απαντούν σε επείγουσες ανάγκες


Θα αναφερθώ σε δύο βασικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την δραστηριότητά σας.
Πρώτο ζήτημα, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Ώστε και το περιβάλλον να προστατεύεται και να μην αποθαρρύνονται τα έργα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των παράλογων προσκομμάτων. Απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες και μειώνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι, μέσα από τις υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του Νόμου 4014, που είχαν καθυστερήσει σημαντικά. Ήδη εκδόθηκαν:
· Η Υ.Α 48963/12 για τις προδιαγραφές του περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
· Η Υ.Α 59845/12 για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα τουριστικού τομέα. Μάλιστα τα έργα τουριστικού τομέα Β κατηγορίας ( μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, μικρά συνεδριακά κέντρα, ορισμένα θεματικά πάρκα κλπ) αδειοδοτούνται χωρίς να απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση μελέτης και υπάγονται αυτοδίκαια σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που εντάσσονται στην άδεια λειτουργίας τους.


Επιπροσθέτως τους τελευταίους οκτώ μήνες έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά δεκάδες επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ευρύ φάσμα έργων για εξορυκτικές δραστηριότητες, υδατοκαλλιεργητικές και πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες. Συνεχίζουμε με πιο εντατικό ρυθμό και για την έκδοση και των υπόλοιπων αποφάσεων που εκκρεμούν.


Δεύτερο ζήτημα, τα έργα μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ.
Η συμβασιοποίηση του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ ανέρχεται στο ποσοστό του 71% και οι δαπάνες σε ποσοστό 41% του προγράμματος, όταν τα ποσοστά αυτά, τέλος του 1ου εξαμήνου του 2012 ήταν 41% και 26% αντιστοίχως. Τα χρήματα αυτά αφορούν έργα που έχουν εκτελεσθεί και πληρώθηκαν στους δικαιούχους. Πρόκειται δηλαδή για χρήματα που «μπήκαν» στην πραγματική οικονομία. Αυτή η αύξηση σημαίνει ότι δεν θα χάσουμε πόρους και ως εξ αυτού τα έργα που αναλογούν σε αυτούς.
Στη λογική των προτεραιοτήτων στην οποία αναφέρθηκα , στο ΥΠΕΚΑ για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σχεδιάζουμε να κατευθύνουμε τις χρηματοδοτήσεις εκεί που στρατηγικά έχει το μέγιστο όφελος και δημιουργεί ντόμινο θετικής επίδρασης.
Σε έργα που μεταξύ άλλων αφορούν σε:
· Επενδύσεις σε καθαρές και πράσινες υποδομές.
· Σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη και την ανακύκλωση.
· Υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
· Μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία. Με αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευρύτερη χρήση του φυσικού αερίου, και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις δημόσιες υποδομές και τις κατοικίες.
· Στήριξη στην εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων. Ιδίως μάλιστα η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μεγάλων πόλεων (της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Βόλου και άλλων) κάποιων αποκλεισμένων (λόγω γκετοποίησης ή οικονομικής κρίσης) περιοχών τους.


Κυρίες και κύριοι,
Η χώρα μας προσπαθεί παρά πολύ σκληρά. Και για τα μεγάλα, τις μεγάλες τομές, τις δομικές αλλαγές, τις μεγάλες διαπραγματεύσεις. Και για τα μικρότερα που είμαι πεπεισμένος ότι πολλές φορές, είναι αυτά που κρίνουν την αντοχή του συνολικού οικοδομήματος. Αυτή η προσπάθεια μας χρειάζεται όλους. Και φυσικά ενδυναμώνεται και φέρνει πολύ ταχύτερα τα αποτελέσματά της για το καλό της χώρας, όταν είναι στην πρώτη γραμμή δυνάμεις όπως η Ένωσή σας που εκπροσωπεί επαγγελματίες με κομβικό αντικείμενο για την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση προσβλέπει σε αυτή τη δυναμική που μπορεί να προκύπτει κάθε στιγμή από συνεργασία και την συνεννόηση. Και πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, το οποίο όλοι μας θέτουμε ως απόλυτη προτεραιότητα.


Σας ευχαριστώ