1. Home
  2. Νέα
  3. Ομιλία Καλαφάτη για την ανακύκλωση
Ομιλία Καλαφάτη για την ανακύκλωση

Ομιλία Καλαφάτη για την ανακύκλωση

0

Ενόψει της Παγκόσμια ημέρας Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης παραβρέθηκε σε εκδήλωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για τη βράβευση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για τις καλύτερες κατά κεφαλήν επιδόσεις στην ανακύκλωση.

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Αναπληρωτή:
Recycle_Logo_by_Har1“Κυρίες και κύριοι
Το πιστεύω.
Η ουσία όλης της συζήτησης για το Περιβάλλον και για τα αποτελέσματα που μπορούμε να φέρουμε, με δεδομένα τα κενά που έχουμε να καλύψουμε, βρίσκεται στην συνεργασία όλων μας.
Στη συναντίληψη για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση που σημαίνει συμμετοχή, πρόσβαση και θετική, οργανωμένη δράση.
Στη συνειδητοποίηση ότι ο σκοπός είναι κοινός για όλους και ο καθένας,- είτε είναι φορέας διοίκησης είτε πολίτης-, κρατάει στα χέρια του ένα μέρος της λύσης. Για την πρόοδο που απαιτεί από όλους μας να κάνουμε το καλύτερό μας.
Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι κατ’ εξοχήν το θέμα που αποτελεί μέτρο της συνεννόησης όλης της κοινωνίας για την ποιότητα που είναι διατεθειμένη να εξασφαλίσει και τον περιβαλλοντικό πολιτισμό στον οποίο στοχεύει.
Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ποια είναι τα σημεία στα οποία η χώρα υπολείπεται. Με σοβαρότατες επιπτώσεις, περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές. Με πολύ πιθανές τις δυσβάσταχτες κυρώσεις και με αυτοκαταστροφικές συνέπειες για το δικό μας αναπτυξιακό πλάνο.
Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Προσεκτικά, με σύστημα, αλλά γρήγορα.


Με ολοκληρωμένη στρατηγική, αναλυτικό σχεδιασμό, συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση, αλλά και καινοτόμο προσέγγιση για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.
Καθώς και για την μετατροπή των οικονομικών ωφελειών που αυτά αντιπροσωπεύουν σε ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης υγιούς επιχειρηματικότητας.
Έχοντας κατά νου τρία βασικά δεδομένα:
Πρώτον… το αποτελεσματικό σχέδιο δράσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που χρειαζόμαστε πρέπει να συνεκτιμώνται μεταξύ άλλων οι περιβαλλοντικοί στόχοι που συνδέονται με απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οι κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι.
Δεύτερον… τη θεμελιώδη αρχή ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει».Είναι αναγκαία η εφαρμογή της ευθύνης του παραγωγού και της συμμετοχής του ρυπαίνοντα στο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να προάγεται η πρόληψη και γενικότερα η ανώτερη ιεραρχικά διαχείριση προς μείωση του περιβαλλοντικού κόστους.
Τρίτον… την ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης απορριμμάτων, – όπως άλλωστε προκύπτει από τις κατευθύνσεις της οδηγίας-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ που ενσωματώθηκε πριν ένα χρόνο με το νόμο 4042/2012, δεν έγκειται στη μοναδικότητα μίας ορθής λύσης. Αλλά στη συμπληρωματικότητα των δράσεων με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των πόρων.


Σε αυτό το πλαίσιο…
Ο προγραμματισμός του ΥΠΕΚΑ για την επίτευξη των βασικών στόχων της Οδηγίας βρίσκεται στο εξής σημείο…
· Προχωράει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 η εκπόνηση του νέου εθνικού σχεδίου αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις της προαναφερθείσας Οδηγίας.
· Εντός του 2013 προγραμματίζουμε και την ολοκλήρωση της σύνταξης του εθνικού προγράμματος πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
· Ενόψει και του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει ζητηθεί η αξιολόγηση των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προκειμένου να προωθηθεί η προσαρμογή τους σύμφωνα με την Οδηγία – πλαίσιο 2008/98/ΕΚ. Πιστεύω πως είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να επανεξεταστούν κρισιμότατες παράμετροι για τη βιωσιμότητα οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης. Όπως για παράδειγμα το συνολικό κόστος των υπηρεσιών διαχείρισης των απορριμμάτων σε σχέση με τα εφαρμοζόμενα τέλη.


Τα αναθεωρημένα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– την εκτίμηση των αναγκών για νέα προγράμματα συλλογής,
– την ολοκληρωμένη κοστολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων,
– το σχεδιασμό πρόσθετων υποδομών και προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και τις σχετικώς απαιτούμενες επενδύσεις.


Παράλληλα, έχουμε ήδη εκπονήσει και διανείμει οδηγό διαχείρισης για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Προχωρήσαμε σε έκδοση πρόσκλησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και εγκαταστάσεων κομποστοποίησης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015.


Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου, αντλώντας από καλές πρακτικές κρατών μελών και την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος να κερδίσουμε λίγο από το χαμένο χρόνο.


Σε ότι αφορά στο κρίσιμο ζήτημα των ΧΑΔΑ…
Η δουλειά που έχει γίνει από όλους μας το τελευταίο διάστημα, οι ενέργειες της ομάδας του ΥΠΕΚΑ, η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.
Τρεις περιφέρειες της χώρας, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος έχουν οριστικά αντιμετωπίσει το θέμα της ανεξέλεγκτης διάθεσης. Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα διακοπεί η λειτουργία όλων των ενεργών ΧΑΔΑ και στην Κεντρική Μακεδονία.
Για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχουμε διασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων.
Να σας δώσω την εικόνα συνοπτικά:
· Μέσα στο τελευταίο 5μηνο ο συνολικός αριθμός ενεργών ΧΑΔΑ μειώθηκε σε 73, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση 18 ΧΑΔΑ και προχώρησε η εκτέλεση έργων αποκατάστασης άλλων 75 ΧΑΔΑ.


Έτσι, από τους συνολικά 396 προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ (78 ενεργοί και 318 ανενεργοί) που μνημονεύονται στην απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου για παραπομπή στο ΔΕΚ, ήδη αποκαταστάθηκαν 18 ΧΑΔΑ (5%) και είναι σε εξέλιξη η εκτέλεση έργων αποκατάστασης με εγκατεστημένο εργολάβο σε 75 ΧΑΔΑ (19%). Επιπλέον, 84 ΧΑΔΑ (21%) έχουν δημοπρατηθεί και αναμένουν ανάδοχο με ορίζοντα αποκατάστασης το τέλος του 2013. Για 50 ΧΑΔΑ προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης, με χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης τα μέσα 2014 και για τους υπόλοιπους τα έργα μελετώνται, με χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης το τέλος 2014.
· Έχει ενταχθεί το 90% των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, 5% των έργων θα εκτελεσθεί με ίδια μέσα, εκδόθηκε νέα πρόσκληση από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την αποκατάσταση των υπολοίπων. Ήδη υπάρχει σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων και αναμένεται εντός του 2013 και 2014, να μειωθούν δραματικά και οι συνολικοί αριθμοί των ΧΑΔΑ.
· Προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων διάθεσης και μεταφόρτωσης των Περιφερειακών Σχεδιασμών και παρατηρείται σημαντική δυναμική ως προς την ενεργοποίηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.


Σε ότι αφορά ειδικά στην ανακύκλωση…
Οι διατάξεις της Οδηγίας-πλαίσιο και του εθνικού Νόμου 4042/2012 προβλέπουν:
· Έως το 2015, την καθιέρωση χωριστής συλλογής, τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί
· Ενθάρρυνση της χρήσης οικονομικών εργαλείων για την προώθηση της ιεραρχίας αποβλήτων. Το σκοπό αυτό επιτελεί το ειδικό τέλος ταφής που προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν.4042/2012 για την διάθεση μη επεξεργασμένων βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.
· Λαμβάνονται επίσης μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη έως το 2020:
– Αύξησης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αποβλήτων όπως το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά, κατ’ ελάχιστον στο 50 % του συνολικού βάρους τους.
– Αύξησης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και ανάκτησης μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων κατά 70 % τουλάχιστον του συνολικού βάρους τους.


Πέρα από την αναθεώρηση των σχεδιασμών για τη θεσμική υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων, επεξεργαζόμαστε τρόπους ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης της ανακύκλωσης όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, που έχουν σημαντικά πληγεί από την οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα.
Έχουμε δε ήδη συμφωνήσει με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης την επέκταση της εφαρμογής της χωριστής συλλογής του γυαλιού, αλλά και τη στοχευμένη επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών ειδικότερα στις περιοχές που σήμερα διατηρούν ενεργούς ΧΑΔΑ.


Κυρίες και κύριοι,
Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια τεράστια προσπάθεια εκσυγχρονισμού θεσμών, υπέρβασης ανεπαρκειών, αναδιάρθρωσης δομών, αλλαγής νοοτροπίας,
Ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να μετατραπεί σε περιβαλλοντικά ασφαλή και αειφορική διαχείριση πόρων και να μην γίνεται πλέον αντιληπτή, – όπως έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, ως απειλή περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Είναι σημαδιακό το γεγονός ότι ξεκίνησε η κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, που λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών και έχουν ως στόχο την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων.
Για αυτό δίνω τεράστια έμφαση στη συνεργασία και στην συναντίληψη…
Η κεντρική διοίκηση υλοποιώντας τον στρατηγικό και επιτελικό σχεδιασμό…
Η τοπική αυτοδιοίκηση υλοποιώντας την διαχείριση των αστικών αποβλήτων που αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο ευθύνης και δραστηριοποίησης της.
Γιατί το βασικό συμφέρον είναι το συμφέρον όλης της χώρας και αυτό υπηρετείται όταν προγραμματίζονται και προχωράνε συστηματικά και αλληλοσυμπληρούμενες, όλες οι ενδεδειγμένες επιλογές διαχείρισης σε μια ολιστική προσέγγιση.
Και γιατί μόνο έτσι μπορεί να κερδίσουμε το στοίχημα της κοινωνικής συναίνεσης. Την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών.
Προφανώς έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για να προωθήσουμε αποδοτικά και αειφορικά συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων και για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του πολίτη.
Μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε με το συντονισμό μας για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη δημιουργία «καλών πρακτικών» μέσα στην ίδια την επικράτεια.
Με καλύτερη πρακτική από όλες, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
Που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.
Ξεκινώντας από πολιτικές μείωσης της παραγόμενης ποσότητας των απορριμμάτων και καταλήγοντας στην μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης.
Αυτό ακριβώς επιβραβεύουμε σήμερα.
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους τοπικών κοινωνιών, μεγαλύτερων και μικρότερων, που προχώρησαν με ωριμότητα, σχέδιο και σύστημα και έφεραν απτά αποτελέσματα που μπορούμε όλοι να χρησιμοποιούμε ως καλά παραδείγματα.
Το ΥΠΕΚΑ είναι στο πλευρό σας για τα επόμενα βήματα.
Σας ευχαριστώ.