1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ
Δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ

Δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ

0

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος Εκπροσώπου Φορτίου.


dei23Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Αποφάσεις 338/2013 και 339/2013), η Αρχή έγινε αποδέκτης προφορικών και έγγραφων αιτημάτων αναθεώρησης της βάσης υπολογισμού της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος Εκπροσώπου Φορτίου. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ως άνω αιτήματα, καθώς και τις πραγματικές συνθήκες καθορισμού της ζήτησης την ώρα αιχμής και την αβεβαιότητα πρόβλεψής της, κυρίως λόγω της σημαντικής επίδρασης των κλιματολογικών συνθηκών, των νέων συνθηκών στην κατανάλωση, και της επίδρασης της παραγωγής από ΑΠΕ, η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση πρόταση τροποποίησης του Άρθρου 189 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, έτσι ώστε για τις ανάγκες του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος να μην χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή του Συστήματος η μέγιστη ωριαία ζήτηση του προηγούμενου έτους αξιοπιστίας, αλλά, για παράδειγμα, η μέση τιμή της μέγιστης ωριαίας ζήτησης των τριών (3) προηγούμενων ετών αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα:


Στην περίπτωση που υϊοθετηθεί, μετά τη δημόσια διαβούλευση, η προσέγγιση μέσης τιμής, τότε η τροποποίηση της παραγράφου 7 του Άρθρου 189 θα έχει ως εξής:
«7. Κατά τη διάρκεια ενός Έτους Αξιοπιστίας (Ν) η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου καθορίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής, και υπολογίζεται, σε MWh, ως το μέγεθος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των εξής παραγόντων:


α) της μέσης τιμής της μέγιστης ωριαίας ζήτησης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σε MWh κατά τα τρία προηγούμενα Έτη Αξιοπιστίας, προσαυξημένης κατά το εκτιμώμενο μέγεθος ισχύος των περικοπών φορτίου που ενδεχομένως έγιναν κατά την ίδια ώρα. Η ζήτηση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Διασυνδεδεμένο Δίκτυο υπολογίζεται ως το άθροισμα της συνολικής ζήτησης του Συστήματος και της εκτίμησης της παραγωγής από Μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο Διανομής.


β) του Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Παραγωγής που ισχύει για το εν λόγω Έτος Αξιοπιστίας (Ν), και


γ) του λόγου που προκύπτει διαιρώντας το Φορτίο Αιχμής που αντιστοιχίζεται για τη συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής στον Εκπρόσωπο Φορτίου, με το άθροισμα των αντίστοιχων Φορτίων Αιχμής του συνόλου των Εκπροσώπων Φορτίου.


Το Φορτίο Αιχμής κάθε Εκπροσώπου Φορτίου υπολογίζεται κατά τη διάρκεια ενός Έτους Αξιοπιστίας (Ν), σύμφωνα με την παράγραφο (5) και λαμβάνοντας υπόψη τους Μετρητές που εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος αυτός τη συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής και το Μέσο Φορτίο στην Αιχμή του Συστήματος κάθε Μετρητή κατά το προηγούμενο Έτος Αξιοπιστίας (Ν-1). Ειδικά για τους Μετρητές Ορίων Δικτύου, ο βαθμός εκπροσώπησής τους από έκαστο Εκπρόσωπο Φορτίου καθορίζεται ενιαία για το σύνολο των Μετρητών αυτών, βάσει των εκ των προτέρων εκτιμώμενων ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών αυτών που υπολογίζονται κατά τα καθοριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου».


Στην περίπτωση που υϊοθετηθεί, μετά τη δημόσια διαβούλευση, η προσέγγιση μέσης τιμής, τότε η τροποποίηση της παραγράφου 11 του Άρθρου 189 θα έχει ως εξής:


«11. Η Οριστική Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ενός Έτους Αξιοπιστίας (Ν) ως το μέγεθος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των εξής παραγόντων:


α) της μέσης τιμής της μέγιστης ωριαίας ζήτησης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σε MWh κατά τα τρία προηγούμενα Έτη Αξιοπιστίας, προσαυξημένης κατά το εκτιμώμενο μέγεθος ισχύος των περικοπών φορτίου που ενδεχομένως έγιναν κατά την ίδια ώρα. Η ζήτηση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Διασυνδεδεμένο Δίκτυο υπολογίζεται ως το άθροισμα της συνολικής ζήτησης του Συστήματος και της εκτίμησης της παραγωγής από Μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο Διανομής.


β) του Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Παραγωγής που ισχύει για το εν λόγω Έτος Αξιοπιστίας (Ν), και


γ) του λόγου που προκύπτει διαιρώντας το Φορτίο Αιχμής που αντιστοιχίζεται για τη συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής στον Εκπρόσωπο Φορτίου, με το άθροισμα των αντίστοιχων Φορτίων Αιχμής του συνόλου των Εκπροσώπων Φορτίου».


Με στόχο να διατυπωθούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων επί της ως άνω πρότασης τροποποίησης και, ακολούθως, να ληφθούν υπ’ όψη από τη ΡΑΕ κατά την τελική διαμόρφωση των σχετικών εδαφίων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, η Αρχή προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί του θέματος, έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elecmarket@rae.gr.


Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. Αν ωστόσο επιθυμεί τη δημοσίευση μέρους των απόψεών του, θα πρέπει να υποβάλει διακριτά (με διαφορετικά έγγραφα) τις απόψεις του προς δημοσίευση και αυτές που υποβάλλονται εμπιστευτικά.