1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος
Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος

Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος

0

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του Έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Ν. Εύβοιας».


admie logoΣύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 155/12 Απόφασης της ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του Έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Ν. Εύβοιας»:


Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς 150 kV
(α) Τμήμα Γραμμής από το Τερματικό Καλωδίου επί της Εύβοιας έως τον Υ/Σ Πολυποτάμου
Η κατασκευή του εν λόγω τμήματος μήκους 10,2 χιλιομέτρων (28 πύργοι) έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο 2013.
(β) Τμήμα Γραμμής από τον Υ/Σ Πολυποτάμου έως το σημείο παράκαμψης πλησίον των Στύρων
Η κατασκευή του εν λόγω τμήματος μήκους 3,8 χιλιομέτρων (12 πύργοι) έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2013.
(γ) Παράκαμψη Στύρων
Αφορά τμήμα γραμμής συνολικού μήκους 1,6 χλμ (περιλαμβάνει 10 ιστούς). Για την αδειοδότηση της παράκαμψης αυτής η απαιτούμενη ΕΠΟ εξεδόθη στις 19/12/2012. Η παράκαμψη θα υλοποιηθεί με ιστούς για ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης. ΟΙ ιστοί είναι ήδη διαθέσιμοι στο εργοτάξιο. Έχουν ανακύψει προβλήματα στο θέμα τις απαλλοτρίωσης για μερικούς πύργους λόγω έλλειψης κτηματολογίου και τίτλων στη περιοχή Στύρων. Ζητήθηκε η υποβολή των υπόψη στοιχείων κτηματολογίου από τις υπηρεσίες μας, πράγμα που προωθούμε.


Ο χρόνος κατασκευής είναι της τάξεως των δύο μηνών από την συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Παράλληλα γίνονται και απευθείας συνεννοήσεις με ορισμένους ιδιοκτήτες.
(δ) Τμήμα γραμμής από το πέρας της παράκαμψης Στύρων μέχρι τη νότιο Εύβοια
Το μήκος αυτού του τμήματος είναι συνολικά 34 χιλιόμετρα ( 103 πύργοι). Έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 22,3 χιλιόμετρα (68 πύργοι) που περιλαμβάνουν το σημείο σύνδεσης του Υ/Σ Εύβοια 6.


Για το υπόλοιπο τμήμα 11,5 χλμ (35 πύργοι) οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν παράλληλα ή συντομότερα με τις λοιπές εργασίες που είναι σε εκκρεμότητα.
Υπόγεια και Υποβρύχια Καλώδια Ν. Μάκρη έως το Τερματικό Ευβοίας


Στις 05/02/2013 εξεδόθη η άδεια χρήσης αιγιαλού στην περιοχή Ν. Μάκρης H πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων στον Ευβοικό ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2013.


Στις αρχές Μαρτίου 2013 επήλθε συμφωνία για την διέλευση των καλωδίων μέσω της τέως Αμερικανικής βάσης Ν. Μάκρης. Οι εργασίες για την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων εντός του χώρου της τέως βάσης Ν. Μάκρης (μήκους ~ 1 χλμ. ) είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωση αναμένεται εντός των επομένων εβδομάδων.


Παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της διέλευσης εντός περιοχής του Δήμου Μαραθώνα (πρώην Νέας Μάκρης) . Σημειώνεται και πάλι ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις της εκεί Δημοτικής Αρχής, παλαιές και νεότερες, δεν έχει υπάρξει όμως μέχρι σήμερα έκδοση άδειας εκσκαφών για το υπόγειο τμήμα της Γ.Μ. που διέρχεται μέσω του Δήμου Μαραθώνα (πρώην Ν. Μάκρης).


Η Δημοτική Αρχή είχε πληροφορήσει τον ΑΔΜΗΕ ότι παραπέμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, η σχετική απόφαση όμως του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εξεδόθη στις 02/10/2012 και γνωστοποιήθηκε στον ΑΔΜΗΕ στις 18/12/2012, υπήρξε αρνητική. Το θέμα είναι κρίσιμο για την υλοποίηση του όλου έργου. Επί του θέματος, στο παρελθόν ο τότε αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Περιφερειακής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είχε γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ (Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς-ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ) ότι για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής, στην περίπτωση άρνησης της Δημοτικής Αρχής, θέτει ως προϋπόθεση την ικανοποίηση των αιτημάτων του Δήμου. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. (νυν ΑΔΜΗΕ) είχε δεσμευθεί για τη ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων του Δήμου συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς έως το 2022 του υφιστάμενου Υ/Σ Ν. Μάκρης σε χώρο που υποδείχθηκε από το Δήμαρχο Ν. Μάκρης. Ο ΑΔΜΗΕ επανήλθε στις 3/9/2012 με επιστολή του προς τον Δήμο, μετά από σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 12/7/2012, και δεσμεύθηκε εκ νέου για τη μετεγκατάσταση του υφιστάμενου Υ/Σ Ν. Μάκρης σε νέα θέση (θέση Ανατολή) εντός οκταετίας, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση – βελτίωση των οδών από όπου θα διέλθουν τα καλώδια, ικανοποιώντας επίσης και άλλα αιτήματα του Δήμου.


Το θέμα, μετά τις συνεχιζόμενες και αλλεπάλληλες αρνήσεις της Δημοτικής Αρχής Μαραθώνα (πρώην Ν. Μάκρης), ετέθει επισήμως στο Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στις 13.1. 2013 αφού βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου έχει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας εκσκαφής στη περίπτωση άρνησης χορήγησης από τη Δημοτική Αρχή. Αναμένεται η σχετική απόφαση.


Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των καλωδίων μετά την χορήγηση της άδειας εκσκαφής είναι 3 μήνες.


Τερματικό Εύβοιας
Οι εργασίες έργων πολιτικού μηχανικού είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται εντός Ιανουαρίου 2014. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου 2014.
Εργασίες στον Υ/Σ Ν. Μάκρης
Έχουν ολοκληρωθεί
Εργασίες στον Υ/Σ Πολυποτάμου
Αφορούν την κατασκευή 4 πυλών 150kV. Είναι σε εξέλιξη με αναμενόμενη ολοκλήρωση τέλος Οκτωβρίου 2014. Τούτο δεν εμποδίζει την ηλέκτριση των εναερίων ΓΜ, διότι εφόσον απαιτηθεί υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης του Υ/Σ μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών.
Συνοψίζοντας, τα κρίσιμα θέματα για την αποπεράτωση του έργου στο σύνολό του είναι :
· Η χορήγηση της άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση των υπογείων καλωδίων εντός του Δήμου Μαραθώνα ( πρώην Ν. Μάκρης) μέχρι τον Υ/Σ Ν. Μάκρης
· Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης για την παράκαμψη Στύρων. Σε περίπτωση καθυστέρησης υφίσταται και προσωρινή εναλλακτική λύση εφόσον προκύψει ανάγκη σύνδεσης ΑΠΕ ισχύος έως 200MW στο έργο, μέχρι να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση.


Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ αιτήθηκε προς την ΡΑΕ όπως εγκριθεί 12μηνος παράταση ισχύος των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από ενδιαφερόμενους παραγωγούς ΑΠΕ χρήστες του έργου οι οποίες λήγουν στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Επί του θέματος αναμένεται συντόμως σχετική απόφαση της ΡΑΕ.


tags: