Home Νέα Παρέμβαση του CISD για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού
Παρέμβαση του CISD για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού

Παρέμβαση του CISD για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού

0
0

Έκθεση από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) που βασίζεται στα πορίσματα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) η οποία στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που εξέδωσε αποδεικνύει σωρεία παραβάσεων στον ΧΥΤΑ Γραμματικού.


xyta-thumb-largeΗ έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα καθώς κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα, κατά παράβαση της νομοθεσίας αλλά και των κριτηρίων χωροθέτησης, γεγονός που καθιστά το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον, παραπέμποντας την υπόθεση στον Εισαγγελέα.


Ειδικότερα, διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι μέσα από τον χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ διέρχεται ρέμα το οποίο εκβάλει στον Ευβοϊκό κόλπο και ως εκ τούτου «η κατασκευή ΧΥΤΑ στην συγκριμένη θέση εμπίπτει στο βασικό σημείο καταλληλότητας με ποινή αποκλεισμού της» δηλαδή ότι η θέση θα έπρεπε να είχε απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ και μόνο εξ αυτού του λόγου.


Όπως επισημαίνεται, η ύπαρξη του ρέματος, διαπιστώθηκε «επί τόπου κατά τις αυτοψίες», από «χάρτες της Γεωλογικής Υπηρεσίας Στρατού», από «Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αττικής», αλλά και από ομολογία της ίδιας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠε) του ΥΠΕΚΑ, η οποία παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει ρέμα, αδειοδότησε το έργο.


Επίσης, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, επισημαίνουν ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις «εμφάνισης φρεατίου-επικρεμάμενου υδροφορέα (δηλαδή ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους) παρά το γεγονός ότι στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ψευδώς αναφέρεται ότι το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα είναι στα 90 μέτρα. Τονίζεται μάλιστα ότι μέσα στον χώρο του ΧΥΤΑ καταγράφηκαν πηγές και πηγάδια η ύπαρξη των οποίων παραβιάζει τα κριτήρια καταλληλόλητας χωροθέτησης που η ίδια η Πολιτεία είχε θέσει (ΠΕΣΔΑ) αφού δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων.


Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα συζητείται από το 2010 (επί Υπουργίας Μπιρμπίλη), με αφορμή την σχετική Έκθεση Ελέγχου της ΕΥΕΠ η οποία καταδείκνυε από τότε σοβαρές παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπου σε αλλεπάλληλες συσκέψεις διερευνάτο η στάση που θα έπρεπε να τηρήσει το ΥΠΕΚΑ, με αφορμή αίτημα αναστολής εργασιών που είχε υποβάλλει ο Δήμος Μαραθώνα και κάτοικοι της περιοχής Γραμματικού (ασφαλιστικά μέτρα) στο ΣτΕ κατά του εργολάβου του έργου κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού, όπου επικαλούνταν, μεταξύ άλλων, αστοχίες και ελλείψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.


Τα παραπάνω πορίσματα επιβεβαιώνουν και ο σχετικός Υδρογεωλογικός Χάρτης της περιοχής που χαρακτηρίζει τις επίμαχες θέσεις ως «υδρογραφικό δίκτυο» και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η οποία κάνει σαφώς μνεία στην «χωροθέτηση του ΧΥΤΑ σε μισγάγγεια με παροδική επιφανειακή ροή ομβρίων υδάτων και σχηματισμό κοίτης ρέματος 300 μ. κατάντι του ΧΥΤΑ»,


“Ήταν και είναι σαφές ότι, τόσο η Περιφέρεια Αττικής, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ γνώριζαν το τεράστιο πρόβλημα” αναφέρει το CISD.


Το CISD αναφέρει ότι το ΥΠΕΚΑ, με κύριο μέλημα να «προστατευθεί» η συνέχιση κατασκευής του εν λόγω έργου, κατέβαλε προσπάθεια εξωραϊσμού της πραγματικότητας, ακολουθώντας μια στρατηγική ενεργειών που περιείχε μεταξύ άλλων και απόκρυψη στοιχείων και κρίσιμων εγγράφων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το ΣτΕ στην απόρριψη του αιτήματος αναστολής.
Μάλιστα, σύμφωνα με το CISD, ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης επιχείρησε να απαξιώσει την υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος “προσπαθώντας να σώσει ένα μη σύννομο έργο” όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.


Αντιθέτως, “τα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που προκύπτουν από την από την διενέργεια μεγάλου αριθμού επιθεωρήσεων (από το 2004 έως σήμερα), δεν έχουν ουδόλως αμφισβητηθεί από καμία αρχή καθώς είναι απολύτως επιστημονικά και νομικά τεκμηριωμένα” υποστηρίζει το CISD και προσθέτει ότι η “η ΕΥΕΠ αποτελεί τη μόνη κατά νόμο αρμόδια υπηρεσία επιθεωρήσεων σε εθνικό επίπεδο, που επιτελεί το έργο της με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η οποία, εκτός των άλλων, έχει αναλάβει και προανακριτικές αρμοδιότητες”.


Τα πορίσματα της ΕΥΕΠ συνάδουν και με την Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μετά από επισκέψεις της στον χώρο και σχετική μελέτη διαπιστώνει ότι το έργο του ΧΥΤΑ Γραμματικού παραβιάζει κατάφωρα την περιβαλλοντική νομοθεσία και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, επιμένοντας ότι η καταλληλότητα του χώρου κρίθηκε αφού είχε προηγηθεί η χωροθέτηση και μάλιστα όχι με επιστημονικά κριτήρια αλλά με τεχνικές μελέτες και καλεί το Υπουργείο να σταματήσει τα έργα.


Το CISD κατηγορεί τον Γιάννη Μανιάτη ότι “με επιλεκτικές αναφορές και τοποθετήσεις αποδεικνύει ότι το ΥΠΕΚΑ, αντί να συμμορφωθεί, μεθοδεύει ποικιλοτρόπως την αποφυγή των επιπτώσεων με σκοπό την ανεμπόδιστη κατασκευή του ατελούς αυτού έργου, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει ακόμη και παρεκκλίσεις στα θέματα οριοθέτησης μικρών υδατορεμάτων, για τα οποία όταν η λεκάνη απορροής είναι μικρότερη από χίλια στρέμματα δεν θα απαιτείται οριοθέτηση”.


“Με τον τρόπο αυτό, αφενός παραβιάζετε τους νόμους και το Σύνταγμα, σχετικά με την προστασία των υδατορεμάτων, αφετέρου «κλείνετε τα μάτια» και υπερθεματίζετε υπέρ της συνέχισης ενός έργου που μπορεί να αποβεί μοιραίο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία” προσθέτει.


Λαμβάνοντας υπόψη την βαρύτητα των ανωτέρω, που ενδεικτικά αναφέρθηκαν, το CISD καλεί τον υπουργό να αναλογισθεί την ευθύνη του και να καλέσει το ΥΠΕΚΑ (μέσω των υπηρεσιών του) να συμμορφωθεί άμεσα στις υποδείξεις–κατευθύνσεις της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να σταματήσει κάθε είδους εργασία κατασκευής για το ΧΥΤΑ Γραμματικού, έως ότου γίνουν νέες μελέτες, να αναδείξει και να καταλογίσει τις σχετικές ευθύνες της αδειοδοτούσας υπηρεσίας του Υπουργείου σας (ΕΥΠε/ΥΠΕΚΑ) και να ζητήσει από την αδειοδοτούσα υπηρεσία (ΕΥΠε/ΥΠΕΚΑ) να αναλάβει, έστω και εκ των υστέρων, να διερευνήσει αντικειμενικά και αξιόπιστα την επάρκεια των μελετών.


Επιπλέον το CISD τον καλεί προσωπικά να ανακαλέσει τις φράσεις αμφισβήτησης που διατύπωσε για τη διαδικασία που ακολούθησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, την αξιοπιστία του Πορίσματός τους και την «αργοπορία» έκδοσης αυτού, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τις πιέσεις παντός είδους που δέχονταν όλο αυτό το διάστημα οι Επιθεωρητές από υπηρεσιακούς και θεσμικούς παράγοντες, στις οποίες σθεναρά αντιστάθηκαν, να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και την επιστημονική τους επάρκεια, αναγνωρίζοντας έστω και την ύστατη στιγμή δημόσια την αλήθεια, που επίσης πολύ καλά γνωρίζετε και να ενδυναμώσει την ΕΥΕΠ και να της επιτρέψετε να συνεχίσει αδιατάρακτα το έργο της, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, καθώς είναι μία από τις ελάχιστες Υπηρεσίες που εξακολουθεί να λειτουργεί με προσήλωση στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και γενικότερα του δημόσιου συμφέροντος.


Σε αντίθετη περίπτωση, το CISD, που έχει ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους όλων των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συζήτησε εκτενώς το ζήτημα, θα προβεί -ως οφείλει- στις δέουσες ενέργειες προς τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα.


“Σας καλούμε να αντιληφθείτε ότι οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν σε βάρος της Ελληνικής Πολιτείας, θα αποτελούν προϊόν της δικής σας επιλογής χειρισμών ενώ η πολιτική ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς” καταλήγει η ανακοίνωση.