Home Νέα ΚΕΠΕ: Ειδικό τεύχος για την ενέργεια
ΚΕΠΕ: Ειδικό τεύχος για την ενέργεια

ΚΕΠΕ: Ειδικό τεύχος για την ενέργεια

0
0

Εκδόθηκε και είναι διαθέσιμο online το ειδικό Τεύχος της Ελληνικής Οικονομίας για την Ενέργεια του ΚΕΠΕ.


aiolika-parkaΤο τεύχος προλογίζει με σημείωμά του ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης και συμμετέχουν με άρθρα τους οι: Αθανάσιος Δαγούμας (ΥΠΕΚΑ), Μίλτος Ασλάνογλου (ΡΑΕ), Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ), Σάββας Σεϊμανίδης (ΕΣΗΑΠΕ), Σωτήρης Καπέλλος (ΣΕΦ), Τάκης Γρηγορίου (Greenpeace) και Βασίλης Λυχναράς (ΚΕΠΕ).


Όπως διαβάζουμε στόν πρόλογο της έκδοσης που υπογράφει ο ερευνητής Βασίλης Λυχναράς (οικονομικά της ενέργειας) που είναι και ο υπεύθυνος της έκδοσης:
“Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί βασικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με υψηλή συμμετοχή στο ΑΕΠ και σημαντικές προοπτικές. Η ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Την περίοδο αυτή, παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τις σημαντικές και καθοριστικές εξελίξεις σε πολλούς κλάδους του ελληνικού ενεργειακού τομέα. Οι μεταρρυθμίσεις που συντελούνται αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.


Ως εκ τούτου, το ΚΕΠΕ ως ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα και με ερευνητική δράση σε θέματα οικονομικών της ενέργειας, θέλοντας να συμβάλει στο διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων και την επισήμανση καίριων ζητημάτων του τομέα, παρουσιάζει την παρούσα ειδική έκδοση για την ενέργεια. Ο στόχος της έκδοσης είναι η συγκέντρωση και η παρουσίαση των σημαντικότερων θέσεων, απόψεων και προτάσεων που δύναται να συμβάλουν θετικά στην ανάδειξη και προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του ενεργειακού τομέα στη χώρα μας. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε η συνδρομή των βασικών φορέων της ελληνικής αγοράς ενέργειας, οι οποίοι συμβάλλουν και επηρεάζουν την ενεργειακή πορεία της Ελλάδας.


Αρχικά, παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες και οι θέσεις του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σχετικά με την ενεργειακή και κλιματική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάποια από τα βασικά θέματα που θίγει το άρθρο είναι η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των εγχώριων υδρογονανθράκων, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, η διασύνδεση των νησιών και η εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, αλλά και θέματα πράσινης δημοσιονομικής πολιτικής.


Στη συνέχεια, το άρθρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) καταγράφει τις σημαντικότατες εξελίξεις που διαδραματίζονται αυτή την περίοδο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τους παράγοντες που τις καθορίζουν. Στο κείμενο γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του βασικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο επανασχεδιασμός των ενεργειακών αγορών και η δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας.


Ακολούθως, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) στην ανάλυσή του σχετικά με την αγορά ηλεκτρισμού θέτει ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας στη χώρα μας την εξασφάλιση επαρκούς, αξιόπιστης και οικονομικής ηλεκτρικής ενέργειας και τονίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία συνθηκών ισχυρού ανταγωνισμού στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρισμού.


Στη συνέχεια, παρατίθενται οι απόψεις του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) σχετικά με τη σημασία που έχουν διαδραματίσει μέχρι σήμερα οι ΑΠΕ στην απελευθέρωση της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το άρθρο θέτει βασικές προτεραιότητες για τον νέο εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των ΑΠΕ και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τη χώρα.


Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των ΑΠΕ για την περίοδο 2015-2030, παρουσιάζονται τα πρόσφατα αποτελέσματα της μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) που εκπονήθηκε από το ΑΠΘ. Τα βασικά συμπεράσματα αφορούν στις εκτιμήσεις για τη διείσδυση και το κόστος των ΑΠΕ, τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και τις θέσεις εργασίας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.


Μια εναλλακτική πρόταση παρουσιάζει στο άρθρο της η Greenpeace όπου τονίζει τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας για την Ευρώπη, τόσο για τη μείωση των ενεργειακών εισαγωγών και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, όσο και τις εθνικές οικονομίες και την απασχόληση των κρατών-μελών. Το κείμενο παραθέτει επίσης προτάσεις πολιτικής που δύναται να συμβάλουν ώστε η εξοικονόμηση ενέργειας να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.


Τέλος, το άρθρο του ΚΕΠΕ παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών του ενεργειακού τομέα της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, παραθέτει θέσεις και προτάσεις για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τομέα, έχοντας ως αρχή την επίτευξη της μέγιστης προστιθέμενης αξίας για τη χώρα και τη μεγιστοποίηση του συνολικού οφέλους για την οικονομία”.


Διαβάστε το εδώ: http://www.kepe.gr/images/ellhnikh_oikonomia/energeia_july_august_2014


tags: