1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Δηλώσεις Βασιλάκου για τη διασύνδεση Κυκλάδων

Δηλώσεις Βασιλάκου για τη διασύνδεση Κυκλάδων

0

Μιλώντας για τη σημασία του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα, ο πρόεδρος της ΡΑΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του, που το εν λόγω έργο παίρνει πλέον σάρκα και οστά, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι αποτελεί πρόδρομο και των άλλων μεγάλων διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου.


raeΌπως επισήμανε ο κ. Βασιλάκος, η διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί ένα μεγάλο άλμα στον εκσυγχρονισμό της ηλεκτροδότησης των νησιών, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος, αλλά και της παρεχόμενης ποιοτικής τάσης στους νησιώτες.


Σύμφωνα με τον ίδιο, «Θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ τον Πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ κ. Γιαρέντη και τους συνεργάτες του, αλλά και τον αρμόδιο Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπαγεωργίου, οι οποίοι με υπομονή, επιμονή και συστηματική προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια, έφεραν επιτέλους, μετά από δύο ολόκληρες δεκαετίες καθυστερήσεων, άκαρπων προσπαθειών, κάθε λογής εμποδίων και πισωγυρισμάτων, το πολύπαθο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων στο κομβικό σημερινό σημείο της υπογραφής των συμβάσεων υλοποίησης του έργου, συνεπώς, θέλω να πιστεύω, και στο σημείο μη επιστροφής.
Παράλληλα, θα ήθελα να μεταφέρω στη σημερινή εκδήλωση την ιδιαίτερη ικανοποίηση ολόκληρης της ΡΑΕ, η οποία για πάνω από μία δεκαετία μελέτησε, στήριξε, προώθησε με κάθε τρόπο, και μόχθησε πραγματικά για το έργο αυτό, το οποίο παίρνει σήμερα σάρκα και οστά.


Όπως γνωρίζετε, η ουσιαστική εμπλοκή της ΡΑΕ στο συγκεκριμένο έργο χρονολογείται από το 2003, όταν η Αρχή αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί, με την τοπική κοινωνία και πολλούς τοπικούς φορείς να αντιτίθενται στην κατασκευή του έργου με τον αρχικό του σχεδιασμό, ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στην ηλεκτροδότηση των νησιών, καθώς, παράλληλα, δεν ήταν δυνατή η μακροπρόθεσμη επέκταση των υφιστάμενων πετρελαϊκών σταθμών που τροφοδοτούσαν τα νησιά. Και αυτό λόγω κυρίως του γεγονότος ότι οι σταθμοί αυτοί λειτουργούσαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε πόλεις των νησιών, ενώ ήταν αδύνατη η εξεύρεση νέας θέσης για πετρελαϊκό σταθμό, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν τα νησιά στη μορφολογία τους, τα χαρακτηριστικά τους και την ευαισθησία του οικοσυστήματός τους. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των πρωτοβουλιών της ΡΑΕ, η Αρχή ανέθεσε αναλυτική τεχνικοοικονομική μελέτη στο ΕΜΠ για τη διερεύνηση και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης, βάσει των συναφών τότε εξελίξεων στις τεχνολογίες των διασυνδέσεων (AC, DC Links).


Η μελέτη ΕΜΠ-ΡΑΕ για τη διασύνδεση των ανατολικών Κυκλάδων (Σύρος, Μύκονος, Νάξος και Πάρος, με ήδη διασυνδεδεμένη την Άνδρο και την Τήνο), κατέδειξε και επιβεβαίωσε ότι, κατ’ αρχήν, η διασύνδεση των νησιών αυτών, συγκρινόμενη με τη συνέχιση της τροφοδότησής τους από τοπικούς πετρελαϊκούς σταθμούς, ήταν τεχνικά, οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά, ασφαλής και συμφέρουσα. Επιπλέον, η προτεινόμενη από τη μελέτη διασύνδεση, ικανοποιούσε τις ανάγκες και επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας, καθώς και την ουσία των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ (αποφυγή εναερίων γραμμών ΥΤ στα νησιά). Η δε τοπική αυτοδιοίκηση, κατόπιν παρουσίασης της μελέτης ΕΜΠ-ΡΑΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο στη Σύρο, απεδέχθη αμέσως το νέο σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, η εν λόγω μελέτη αποτέλεσε τη βάση για εκτενέστερες και αναλυτικότερες μελέτες για τη διασύνδεση των νησιών αυτών, οι οποίες εκπονήθηκαν από Επιτροπή που συγκροτήθηκε από τους συναρμόδιους φορείς, δηλ. το Διαχειριστή του Συστήματος, τη ΔΕΗ και τη ΡΑΕ, υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, και με τη συνδρομή της Νομαρχίας Κυκλάδων. Η Επιτροπή αυτή υιοθέτησε πλήρως την προτεινόμενη από τη μελέτη ΡΑΕ-ΕΜΠ διασύνδεση των νησιών και, στη συνέχεια, η «Διασύνδεση των Κυκλάδων» εγκρίθηκε ως έργο της ΜΑΣΜ περιόδου 2006-2010. Η υλοποίησή της ανατέθηκε, με βάση το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στη ΔΕΗ, ως Κύριο του Συστήματος.


Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι, με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, η οποία και γνωμοδότησε σχετικά, το έργο των Κυκλάδων χαρακτηρίστηκε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ως «έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας», βάσει των διατάξεων του ν.3175/2003, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η αδειοδοτική διαδικασία του και, εν γένει, το έργο να τύχει της ευνοϊκότερης δυνατής αντιμετώπισης αναφορικά και με τις διαδικασίες κατασκευής, αλλά και χρηματοδότησής του, από τους φορείς της Πολιτείας.


Το 2009 ελήφθη η ΕΠΟ του έργου, ύστερα από συστηματική συνεργασία ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ, με τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της ΡΑΕ, αλλά και τη συνεχή πίεσή της προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες.


Το 2012, βάσει του ν.4001/2011, η μέριμνα για την υλοποίηση του έργου πέρασε στο νέο Διαχειριστή και Κύριο του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο οποίος προχώρησε σταδιακά σε βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου, ώστε να φτάσουμε σήμερα στο κομβικό πράγματι σημείο της υπογραφής των σχετικών κατασκευαστικών συμβάσεων.


Πρέπει να επισημάνω ότι η επιτυχία του εγχειρήματος των Κυκλάδων έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία για το μέλλον των διασυνδέσεων ολόκληρου του Αιγαίου, και για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ έδωσε, δίνει και θα συνεχίσει να δίνει τη δέουσα προσοχή και σημασία, και τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή της, στην επιτυχή έκβαση της υλοποίησης του έργου, δεδομένου ότι υπάρχει ακόμα δρόμος και αρκετή δουλειά από όλους, κυρίως τους αναδόχους και την αναθέτουσα αρχή, αλλά και από τους φορείς εποπτείας.


Εκτός όμως των άλλων, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί πρόδρομο και των άλλων μεγάλων διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου, είναι δε ταυτόχρονα και ένα μεγάλο άλμα στον εκσυγχρονισμό της ηλεκτροδότησης των νησιών, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος, αλλά και της παρεχόμενης ποιότητας τάσης στους καταναλωτές των νησιών αυτών, καθώς και ένα κρίσιμο βήμα για τη μείωση των σημαντικών επιβαρύνσεων με ΥΚΩ που επωμίζονται οι καταναλωτές όλης της επικράτειας.


Για τους παραπάνω λόγους, ο ευρύτερος, στρατηγικής σημασίας, στόχος της ΡΑΕ ήταν και παραμένει η διασύνδεση κατά το δυνατόν περισσότερων νησιών του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα, ιδίως δε εκείνων για τα οποία η διασύνδεση προβάλλει μακροπρόθεσμα ως η πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη λύση ηλεκτροδότησής τους, ώστε να καρπωθούν οι καταναλωτές των νησιών, αλλά και ολόκληρης της επικράτειας, τα σημαντικά οφέλη που έχουν κατά κόρον επισημανθεί από τη ΡΑΕ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ασφάλεια ηλεκτροδότησης των νησιών, αναβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης τάσης, μείωση των ΥΚΩ από τα σημερινά επίπεδα του 1 δισ. € περίπου ετησίως, αξιοποίηση των ΑΠΕ, λελογισμένα και με σεβασμό στο νησιωτικό χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα των νησιών, κ.λπ.).


Επειδή η ΡΑΕ είναι εκ του νόμου επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα του μακροχρόνιου προγραμματισμού της ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών, προχώρησε μεταξύ 2006 και 2008 στην εκπόνηση σχετικών μελετών με το ΕΜΠ για τη διασύνδεση του συνόλου των νησιών του Αιγαίου με το Σύστημα. Με βάση τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, αλλά και με την ενεργή, στη συνέχεια, συμμετοχή της σε πλήθος ομάδων εργασίας για το θέμα αυτό, η ΡΑΕ προωθεί την ταχύρρυθμη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης όλων των μη διασυνδεδεμένων νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, ένα έργο που ανέκαθεν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θεωρούσε ως εθνικής στρατηγικής σημασίας, αλλά, ταυτόχρονα, και αποδοτικό για την εθνική μας οικονομία».


Κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι «τα έργα των διασυνδέσεων των νησιών τυγχάνουν πλέον και ιδιαίτερης αντιμετώπισης από πλευράς μεθοδολογικής προσέγγισης για τον υπολογισμό του εσόδου και την αποπληρωμή του Διαχειριστή, όπως περιγράφεται σε πρόσφατα εγκριθείσα από τη ΡΑΕ σχετική μεθοδολογία, με σκοπό την παροχή κινήτρων για την ταχύτερη δυνατή και απρόσκοπτη υλοποίησή τους.


Όλα τα παραπάνω δημιουργούν πλέον ένα αρκετά στέρεο και συγκροτημένο θεσμικό, οργανωτικό και διαχειριστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν να δρομολογηθούν με επαρκή τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική ασφάλεια τα αναγκαία έργα διασυνδέσεων των νησιών της χώρας μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΡΑΕ θα είναι πάντα αποφασιστικός συμπαραστάτης και αρωγός στην προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ και του ΥΠΕΚΑ, για την ταχύρρυθμη και αποδοτική υλοποίηση των σχετικών έργων, γι’ αυτό και εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια του έργου που συμβολαιοποιείται σήμερα».