1. Home
  2. Νέα
  3. Διαβούλευση για ΕΦΚ στο φυσικό αέριο των ΣΥΘΗΑ

Διαβούλευση για ΕΦΚ στο φυσικό αέριο των ΣΥΘΗΑ

0

Σε Δημόσια Διαβούλευση προχωρά η ΡΑΕ για την τροποποίηση των Εγχειριδίων σχετικά με τις εγγυήσεις και τον υπολογισμό της αποζημίωσης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο (ΦΑ) που καταναλώνουν οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ.


raeΠιο αναλυτικά,η ΡΑΕ έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση πρόταση τροποποίησης του Εγχειριδίου Αγοράς, και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς σχετικά με τις εγγυήσεις που παρέχουν οι προμηθευτές και οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας, και τον υπολογισμό της αποζημίωσης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο Φ.Α. που καταναλώνουν οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ.


Σε συνέχεια της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-186892/08.08.2014) και τις σχετικές προτάσεις του, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Τροποποίηση του Εγχειριδίου Αγοράς
Προκειμένου να υπάρχει συμμετρία στην αντιμετώπιση των Συμμετεχόντων από τον Διαχειριστή του Συστήματος και τον Λειτουργό της Αγοράς, καθώς και να αντιμετωπιστούν πιθανόν μη συμβατές προβλέψεις μεταξύ του Εγχειριδίου Αγοράς του Διαχειριστή του Συστήματος και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του Εγχειριδίου Αγοράς.
3.7.3.1 Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Εμπόρων
Οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένη εγγύηση ίση τουλάχιστον με το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Εμπόρων.
Το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Εμπόρων ορίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης. Οι Έμποροι για τους οποίους το ποσό που υπολογίστηκε βάσει της παραγράφου 3.7.2 είναι μεγαλύτερο από το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Εμπόρων είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το ποσό που υπολογίστηκε βάσει της παραγράφου 3.7.2.
3.7.3.2 Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Προμηθευτών
Οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένη εγγύηση ίση τουλάχιστον με το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Προμηθευτών.
Το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Προμηθευτών ορίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης. Οι Προμηθευτές για τους οποίους το ποσό που υπολογίστηκε βάσει της παραγράφου 3.7.2 είναι μεγαλύτερο από το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Προμηθευτών είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το ποσό που υπολογίστηκε βάσει της παραγράφου 3.7.2.


2. Τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης
Προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ο αλγόριθμος υπολογισμού της αποζημίωσης των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ όσο αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του Φυσικού Αερίου, γίνεται διευκρίνηση για τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής του Συστήματος μετατρέπει την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από MWhΚΘΔ (Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης) σε MWhΑΘΔ (Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης).
4.2.2. Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ
Ειδικά, οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ δικαιούνται να αποζημιωθούν μόνο για το μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχει χαρακτηριστεί ως ΣΗΘΥΑ. Οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ χρησιμοποιούν μέρος του καυσίμου για να παράξουν χρήσιμη θερμική ενέργεια και μέρος του για να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια.
Καταρχήν υπολογίζεται, με βάση τα σχετικώς καθοριζόμενα στην ΥΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β/1420/2009), το μέρος της ενέργειας του καυσίμου που καταναλώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφαιρώντας από τη συνολική ενέργεια του καυσίμου την ενέργεια που απαιτείται για την ξεχωριστή παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας λόγω της συμπαραγωγής. Επειδή τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αυτόν βασίζονται στην Κατωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του Φυσικού Αερίου, ενώ ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης χρεώνεται με βάση την Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη, γίνεται αναγωγή της ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε στην Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη με τη χρήση του συντελεστή [ 1/0,9 ]. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:


FE,u,t = [ FC,u,t – ( HCHP,u,t / nhr ) x ( 1 – PESRu,t ) ] x 1/0,9
όπου είναι:
FC,u,t η κατανάλωση φυσικού αερίου για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u, για την περίοδο κατανομής t σε MWhΚΘΔ (Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης)
FE,u,t η κατανάλωση φυσικού αερίου για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u, για την περίοδο κατανομής t που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε MWhΑΘΔ (Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης)
HCHP,u,t η χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u, για την περίοδο κατανομής t
nhr η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1420/2009
PESRu,t ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u για την περίοδο κατανομής t που υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1420/2009
1/0,9 ο λόγος της Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης προς την Κατωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του Φυσικού Αερίου.
Στη συνέχεια υπολογίζεται η αποζημίωση της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ μόνο για το μέρος του καυσίμου που αναλογεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχει χαρακτηρισθεί ΣΗΘΥΑ ως εξής:
RSTCNGu,t = FΕ,u,t x SCT x [ ( MQu,t – MQCHPu,t ) / MQu,t ]
όπου είναι:
RSTCNGu,t η υπολογιζόμενη αμοιβή για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u για την περίοδο κατανομής t
FΕ,u,t η κατανάλωση φυσικού αερίου για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u για την περίοδο κατανομής t που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε MWhΑΘΔ (Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης)
SCT η μοναδιαία τιμή (€/MWhΑΘΔ) του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου
MQu,t η μετρηθείσα καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u για την περίοδο κατανομής t
MQCHPu,t η μετρηθείσα καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ u η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ενέργεια ΣΗΘΥΑ για την περίοδο κατανομής t.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση market_manuals@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014.


Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.


tags: