1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. To ΥΠΕΚΑ ασχολείται με την ηλεκτροκίνηση

To ΥΠΕΚΑ ασχολείται με την ηλεκτροκίνηση

0

Συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΓΕΟΠΥ) του ΥΠΕΚΑ Ομάδα εργασίας υπό την ονομασία «Ομάδα Ηλεκτρικής Κινητικότητας».


ilektriko_autokinitoΠιο αναλυτικά, συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΓΕΟΠΥ) του ΥΠΕΚΑ Ομάδα εργασίας υπό την ονομασία «Ομάδα Ηλεκτρικής Κινητικότητας» ως ακολούθως:
α) Ευάγγελος Διαλυνάς, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ως Συντονιστής,
β) Εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΟΠΥ, η κα Αικατερίνη Παπαδογιάννη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας με αναπληρωτή τον κ. Αναστάσιο Ζουμαδάκη, Προϊστάμενο Τμήματος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Μέλος,
γ) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών η κα Βαλίννα Βλάσση Νομική Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την κα Σκορίλα Μαρία Νομική Σύμβουλος ως Μέλος,
δ) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο κ. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, με αναπληρωτή τον κ. Ρασσιά Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας ως Μέλος,
ε) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο κ. Κουζής Ανάργυρος, Προϊστάμενος στο Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων στη Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας, με αναπληρωτή τον κ. Σκυλάκο Αριστομένη, Υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης του ίδιου Τμήματος, Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Βαθμός Ε’ ως Μέλος,
στ) Εκπρόσωπος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) η κα Τελάκη Δήμητρα Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, με αναπληρωτή τον κ. Φουρναράκη Εμμανουήλ Διευθυντή Κλάδου Ανάπτυξης Δικτύου της Διεύθυνσης Δικτύου ως Μέλος,
ζ) Εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ο Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, Δ/ντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, με αναπληρώτρια την κα Μαρία Ζαρκαδούλα, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών της ίδιας Δ/νσης ως Μέλος,
η) Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) ο κ. Καμπουράκης Γεώργιος Διευθυντής ΕΕΤ, με αναπληρωτή τον κ. Χαμπεσή Παναγιώτη Στέλεχος ΕΕΤ ως Μέλος,
θ) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ο κ. ΘεοχαράκηςΠαναγιώτης Γενικός Γραμματέας της ΤΕΚΟΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε , με αναπληρωτή τον Δρα Κωστάκη Γρηγόρη Διευθυντή Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων της ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε ως Μέλος, και
ι) Διονύσιος Νέγκας, Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτρικών Οχημάτων, (ΕΛΙΝΗΟ), με αναπληρωτή τον κ. Φούτση Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του ΕΛΙΝΗΟ ως Μέλος


Αντικείμενο εργασίας
Η Ομάδα θα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή προτάσεων σχετικών με την προώθηση της διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) στη χώρα, στο πλαίσιο και της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου «Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας».


Κατά κύριο λόγο, η Ομάδα Ηλεκτρικής Κινητικότητας θα έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:


Πρόταση κειμένου που θα χρησιμεύσει ως βάση για την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που προβλέπεται στο Άρθρο 53, παρ. 3 του ν.4277/2014. Με την απόφαση αυτή θα καθορίζονται οι δικαιούμενοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο, οι υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, ιδίως αναφορικά με τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια βάση και το σχετικό κόστος, η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων φορέων στις διατάξεις αυτής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο.


Προτάσεις που θα αφορούν την ανάπτυξη επιχειρησιακών μοντέλων για τη διαχείριση των Υποδομών Φόρτισης των Η/Ο, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τους εμπλεκόμενους φορείς και το σχετικό κόστος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος για την ηλεκτροκίνηση.


Προτάσεις για τη βελτίωση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν την τροφοδότηση των Υποδομών Φόρτισης με την προώθηση των «έξυπνων δικτύων και μετρητών».
Προτάσεις σχετικές με τις απαραίτητες δράσεις για την ίδρυση και ομαλή λειτουργία ενός Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας στην Ελλάδα σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορείς, Επιχειρήσεις).
Προτάσεις σχετικές με την λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση ενός ή περισσοτέρων πιλοτικών Δικτύων Ηλεκτρικής Κινητικότητας στην Ελλάδα, προωθώντας τις δράσεις που είναι απαραίτητες για την ίδρυση και λειτουργία τους.


Προτάσεις σχετικές με τον συντονισμό πιθανών πιλοτικών Δικτύων Ηλεκτρικής Κινητικότητας, καθορίζοντας τη σύνδεση του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων Υπουργείων με τους Δήμους που θα συμμετέχουν και απευθύνοντας τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για την εύρυθμη λειτουργία τους.


Προτάσεις σχετικές με την Ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρική Κινητικότητα με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των σχετικών θεμάτων οι οποίες θα επιταχύνουν την κυκλοφορία των Η/Ο στην Ελλάδα, θα αναπτύξουν ένα αρκετά εκτεταμένο Δίκτυο Ηλεκτρικής Κινητικότητας και θα θέσουν τις βάσεις για σχετικές δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σε όλα τα συναφή αντικείμενα.


Προτάσεις σχετικές με την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για όλα τα σχετικά θέματα.
Το έργο της Ομάδας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών της.
Η Ομάδα μετά το πέρας των εργασιών της θα υποβάλλει τα πορίσματά της μέσω της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.