Home Ηλεκτρισμός Ανακοίνωση ΠΑΣΚ-Σ ΔΕΗ για την ΕΣΣΕ 2015

Ανακοίνωση ΠΑΣΚ-Σ ΔΕΗ για την ΕΣΣΕ 2015

0
0

ΔΕΗΗ ΠΑΣΚ-Σ Διπλωματούχων Μηχανικών της ΔΕΗ, προχώρησε σε ανακοίνωση ώστε να αιτιολογήσει τους λόγους που δεν συνυπέγραψε την ΕΣΣΕ 2015.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Την Παρασκευή 27.02.2015 υπογράφηκε η συνημμένη ΕΣΣΕ 2015 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ως της πλέον Αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης Προσωπικού. Την ΕΣΣΕ 2015 συνυπογράφουν και 13 από τα 24 Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ μετά από απόφαση του ΔΣ δεν συνυπέγραψε την ΕΣΣΕ 2015.

Στο έκτακτο ΔΣ του Συλλόγου που έγινε για το λόγο αυτό την Πέμπτη 26.02.2015 εκφράσαμε την διαφωνία μας στο σχέδιο ΕΣΣΕ 2015 που μας είχε διανεμηθεί από το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και σύμφωνα με το οποίο υπογράφηκε τελικά η ΕΣΣΕ 2015,  επισημαίνοντας ότι:

  • Με αυτή την ΕΣΣΕ δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι από μειώσεις των τακτικών αποδοχών τους.

Ενώ καταργείται το εδάφιο 1.3 της παραγράφου 1 της Απόφασης 134/29.05.2012 του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. που προβλέπει ότι τυχόν διαπιστούμενη υπέρβαση του 65% των μεσοσταθμικών αποδοχών του προσωπικού θα αποκαθίσταται με μείωση των μεταβλητών αποδοχών και σε περίπτωση που και πάλι δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του 65% μόνο με μείωση των μεταβλητών τότε θα γίνει και μείωση ειδικών επιδομάτων, στην ΕΣΣΕ 2015 δεν προβλέπονται κάποιες αντίστοιχες προβλέψεις για το τι θα γίνει σε περίπτωση υπέρβασης του 65%,  παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων αφορούσαν τον αντίστοιχο όρο που θα μπει στην ΕΣΣΕ 2015 και είχαν ακουστεί προτάσεις για πάγωμα κλιμακίων, μείωση επιδομάτων σπουδών, οριζόντια μείωση αποδοχών μετά την εφαρμογή του πλαφόν.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ στρουθοκαμηλίζοντας δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα στην ΕΣΣΕ 2015, το έκρυψε κάτω από το χαλί, άφησε τη Διοίκηση να το αντιμετωπίσει μονομερώς, νίπτοντας τας χείρας την σαν τον Πόντιο Πιλάτο, και βάζοντας έτσι σε μόνιμο κίνδυνο τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού αντί να τις διασφαλίσει.

  • Το θέμα των διατακτικών σίτισης, το οποίο διαφημίζεται σαν επίτευγμα και κοινωνικό μέρισμα προς τους εργαζόμενους, είναι ασαφές ως προς το ποσό και τη διαδικασία και τελικά δεν είναι σίγουρο πως θα υλοποιηθεί.

Το μόνο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα είναι να στοχοποιηθούμε άλλη μία φορά από τα ΜΜΕ ότι δίνονται αυξήσεις 8-10% στους υψηλόμισθους της ΔΕΗ εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης.

  • Διαφωνούμε οι συνδικαλιστές να πληρώνονται από την Επιχείρηση προσαυξήσεις και ώρες βάρδιας όταν δεν συνδέονται αυτές με φυσική παρουσία.

Η μισθολογική βλαπτική μεταβολή να πληρώνεται από το σωματείο τους, από τις συνδρομές των μελών τους, γιατί η συνδικαλιστική τους δράση είναι για τα προβλήματα των μελών του σωματείου τους και όχι για την υπηρεσία.

  • Από τις επιτροπές που συγκροτούνται για να εξετασθούν εργασιακά θέματα αποκλείονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί. Ειδικότερα στην ΕΣΣΕ 2015 προβλέπεται να συγκροτηθεί επιτροπή με συμμετοχή και 3 εκπροσώπων των εργαζομένων που θα ορισθούν από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ για εξέταση του Άρθρου 4  του ΚΚΠ/ΔΕΗ και υποβολή πορίσματος όσον αφορά τις κατηγορίες του προσωπικού, καθώς και τα εισαγωγικά και καταληκτικά κλιμάκια αυτών.

Είναι απαράδεκτη πρακτική οι εκπρόσωποι στις επιτροπές να ορίζονται μόνο από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, χωρίς καν την πρόβλεψη να εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες προσωπικού, με αποτέλεσμα αυτοί να προέρχονται από τα πολυπληθέστερα σωματεία και να αποκλείεται από αυτές τις επιτροπές η εκπροσώπηση των Διπλωματούχων Μηχανικών.

  • Διαφωνούμε με την προβλεπόμενη παρακράτηση, από την εισφορά των μισθωτών υπέρ των σωματείων, 2ευρώ το μήνα για κάθε μισθωτό – φυσικό μέλος των συμβαλλομένων πρωτοβάθμιων σωματείων,  για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας ΕΣΣΕ, τα οποία 2 ευρώ με την ΕΣΣΕ 2015 τα συμβαλλόμενα σωματεία εξουσιοδοτούν τη ΔΕΗ Α.Ε. να τα αποδίδει στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ. Στην ουσία με την πρόβλεψη αυτή από τα 6 ευρώ της εισφοράς κάθε μέλους το μήνα, ο Σύλλογος εκτός από τη συνδρομή του στη ΓΕΝΟΠ, 1,62 ευρώ ανά μέλος το μήνα, πρέπει να δίνει επιπλέον 2 ευρώ, δηλαδή από τα 6 ευρώ τα 3,62 να δίνονται στη ΓΕΝΟΠ.

Διαφωνούμε γιατί οι συνδρομές των μελών πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και να καλύπτουν έξοδα για να επιλύονται θέματα που απασχολούν τα μέλη μας.

Τα 2 ευρώ δίνονται, όπως λένε, για να έχει πόρους η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ για την αποπληρωμή του δανείου των 500 χιλιάδων που είχε πάρει από τη Διοίκηση. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών πάντα έδινε και εξακολουθεί να δίνει τις εισφορές του στη ΓΕΝΟΠ, δεν της δημιούργησε αυτός την οικονομική ασφυξία που την ανάγκασε να πάρει το δάνειο.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Η ΕΣΣΕ 2015 που τελικά υπογράφηκε δεν διασφαλίζει τους μισθούς των εργαζομένων και την εξέλιξή τους αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε μειώσεις μισθών και τελικά, από μισθολογικής απόψεως, έχει δυσμενέστερους όρους από την ΕΣΣΕ 2012 και για το λόγο αυτό, κυρίως, δεν την συνυπογράψαμε.

Αυτά που πετύχαμε είναι με την άμεση αντίδρασή μας και την δημοσιοποίηση της διαφωνίας μας, να  αποτρέψουμε:

  • την εισαγωγή στην ΕΣΣΕ 2015 όρων για πάγωμα κλιμακίων, μείωση επιδομάτων σπουδών, οριζόντια μείωση αποδοχών μετά την επιβολή του πλαφόν, ενώ άλλα σωματεία τους είχαν αποδεχθεί για να έχουν μαξιλάρι που θα διασφάλιζε τις μεταβλητές αποδοχές
  • την ενσωμάτωση στην ΕΣΣΕ 2015 του πορίσματος της επιτροπής για τα ειδικά επιδόματα και την θεσμοθέτηση της «προσωπικής διαφοράς»

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Οι μέχρι τώρα συμπεριφορές έδειξαν ότι δεν υπάρχουν ευήκοα ώτα για τα θέματα της κατηγορίας μας ούτε καν εκ μέρους της Διοίκησης, παρόλη την ισοπέδωση των αποδοχών μας και την κατάργηση της ιεραρχικής τους διαβάθμισης. Η αύξηση των επιδομάτων ευθύνης που δόθηκε για να ανταμειφθούν τα στελέχη ακυρώθηκε στην πράξη από το πλαφόν.

Τα θέματα εξορθολογισμού των ειδικών επιδομάτων είναι ανοικτά και επαναφέρονται, ανοίγει και θέμα εισαγωγικών και καταληκτικών κλιμακίων, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση γιατί η μέχρι τώρα πορεία έχει δείξει ότι οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή γίνει στα μισθολογικά θέματα οδηγεί σε περαιτέρω ισοπέδωση των αποδοχών.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ-Σ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ»