Home ΑΠΕ Επιστολή ΣΠΕΦ για το έλλειμμα στις ΑΠΕ

Επιστολή ΣΠΕΦ για το έλλειμμα στις ΑΠΕ

0
0

ΣΠΕΦΕπιστολή στο υπουργείο Ενέργειας και τον ΛΑΓΗΕ απέστειλε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) με θέμα την ελλειμματική πορεία του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και τις πληρωμές προς τους παραγωγούς.

Σχετικά με την πορεία του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ (ΕΛΑΠΕ), επισημαίνεται από τον ΣΠΕΦ, ότι διαφαίνεται εκτροπή της πορείας του εντός του έτους 2016 κατά 50 περίπου εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, τα αιτία της εκτροπής έχουν ως εξής:

-Εφαρμογή και χρηματοδότηση του Μέτρου της Αντιστάθμισης υπέρ των μεγάλων καταναλωτών αναδρομικά από το έτος 2013 από τον κατά 100% (μέχρι και το 2015) πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που αφορά τα δικαιώματα ρύπων CO2. Οι Υπουργικές Αποφάσεις ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 και ΑΠΕΗΛ/οικ.21230 όπως εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 αφορούν ετήσιο προϋπολογισμό του μέτρου περί τα 20 εκατ. ετησίως. Κατά τον χρόνο έκδοσης των ανωτέρω Αποφάσεων ωστόσο είχε ήδη συντελεστεί η ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, οπότε και όφειλαν να έχουν εκτιμηθεί οι πτωτικές επιπτώσεις αφενός στην ΟΤΣ (από τα 60 ευρώ/MWh στα 55 – 57 ευρώ/MWh το προσεχές διάστημα), αλλά και στο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος των Πετρελαϊκών Μονάδων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (από τα 170 ευρώ/MWh στα 133 – 139 ευρώ/MWh) που αποτελούν από κοινού συνιστώσες εσόδων του ΕΛΑΠΕ. Αν τούτο είχε γίνει, είναι προφανές πως δεν θα οδηγούμασταν σήμερα σε τέτοια απόκλιση των οικονομικών του λογαριασμού.

-Πλήρης παύση σύμφωνα με τον ν. 4062/2012 της χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ από το 2016 και μετά από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων CO2 που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ. Υπενθυμίζουμε πως ο ν. 4001/2011, που αντικατέστησε ο ν. 4062/2012 στο επίμαχο θέμα των εσόδων του ΕΛΑΠΕ από τα δικαιώματα ρύπων, προέβλεπε την χρηματοδότηση του Λογαριασμού με το 50% των εσόδων μέχρι το 2020. Προτείνουμε λοιπόν με νομοθετική πρωτοβουλία σας την άμεση επαναφορά του καθεστώτος εσόδων αυτού, δηλαδή το 50% από τα έσοδα δημοπρασιών δικαιωμάτων ρύπων να τροφοδοτεί τον ΕΛΑΠΕ από το 2016 και μετά.

-Η μη αποτύπωση του αποφευγόμενου κόστους στο κόστος της συμβατικής ενέργειας λόγω των ΑΠΕ. Αναλυτικότερα το κόστος της συμβατικής ενέργειας λόγω ΑΠΕ μειώνεται επειδή οι ΑΠΕ εκτοπίζουν τις ακριβότερες εκ των συμβατικών μονάδων, οπότε καθίσταται συνεχώς μεσοσταθμικά φθηνότερο το μοναδιαίο χονδρεμπορικό κόστος της συμβατικής ενέργειας (ΟΤΣ και ΜΜΚΣΘΜ) και αλυσιτελώς αυξάνει το οικονομικό περιθώριο στο επονομαζόμενο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ρεύματος που θεωρητικά το αντανακλά.

Δυστυχώς τίποτα από αυτό δεν πιστώνεται ως αποφευγόμενο κόστος στις ΑΠΕ ή στον καταναλωτή, αλλά αντίθετα επιδοτεί την Προμήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που εγγράφως έχουμε ζητήσει την ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος της Προμήθειας (δηλαδή στο επονομαζόμενο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών), ούτως ώστε επιτέλους να σταματήσει η δυσφήμιση των ΑΠΕ και η προσπάθεια «τετραγωνισμού του κύκλου», που αποτελεί ο αδύνατος εξορθολογισμός της ανωτέρω στρεβλής κατάστασης.

Σχετικά με τις πληρωμές στους παραγωγούς αναφέρονται τα εξής:

“Κατά την συνάντηση μας στις 18/2/15 συζητήθηκε το θέμα της άμεσης κατάρτισης και δημοσιοποίησης σε μηνιαία βάση δελτίου ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ από τον ΛΑΓΗΕ, ούτως ώστε να καταδειχθεί και να επισπευτεί η αποκατάσταση της συμμετρίας στην απόδοση των οφειλόμενων από την ΔΕΗ πόρων ΑΠΕ (κυρίως του ΕΤΜΕΑΡ).

Με βάση την λογιστική εικόνα του ΕΛΑΠΕ θα έπρεπε σήμερα οι ΑΠΕ να βιώνουν υπερημερίες πληρωμών ~15 ημερών και όχι 120 που δυστυχώς συμβαίνει. Και αν μεν οι 120 ημέρες καθυστερήσεων αφορούσαν συμμέτρως όλους όσους πληρώνονται από τις εισπράξεις των λογαριασμών ρεύματος των καταναλωτών (π.χ. συμβατικούς παραγωγούς, προμηθευτές της ΔΕΗ, δίκτυο και σύστημα μεταφοράς, μισθοδοσίες υπαλλήλων κλπ), θα μπορούσε τουλάχιστον να δικαιολογηθεί η κατάσταση στο γενικότερο πλαίσιο ανεισπραξιμότητας και έλλειψης ρευστότητας. Το να πληρώνονται όμως οι υπόλοιποι στην ώρα τους χρησιμοποιώντας το ΕΤΜΕΑΡ ως γενικό «μαξιλάρι» του συστήματος και οι χιλιάδες παραγωγοί ΑΠΕ ακανόνιστα και επιδεινούμενα όποτε και αν περισσεύει, δυστυχώς υπερβαίνει τις αντοχές τους.

Υπό το φως αυτό, καλείται η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ να πράξει –ως οφείλει- όλα όσα δύναται και της επιτρέπει ο νόμος για την προάσπιση των συμβαλλομένων μαζί της παραγωγών ΑΠΕ και της άμεσης βελτίωσης του ρυθμού πληρωμών τους και επουδενί παθητικά να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι πόροι ΑΠΕ ως γενική ρευστότητα του συστήματος.”