1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Διπλό κέρδος από τη χρήση φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις

Διπλό κέρδος από τη χρήση φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις

0

Οι επιχειρήσεις αποκομίζουν διπλό κέρδος από τη χρήση φυσικού αερίου, καθώς από τη μια πλευρά, μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη, χρησιμοποιώντας ένα φθηνό/μη ρυπογόνο καύσιμο και από την άλλη, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, επενδύοντας σε μια «πράσινη» ταυτότητα που ενισχύει την εταιρική τους εικόνα.

 

IMG_0542H διείσδυση του φυσικού αερίου διατηρεί μια ανοδική πορεία ανάπτυξης, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο. Οσον αφορά στα δημόσια κτήρια και τα σχολεία, αυτά ξεπερνούν τα 1.300 στο λεκανοπέδιο Αττικής, με τον αριθμό τους να αυξάνεται σταθερά, καθώς οι επικεφαλής φορέων και οργανισμών ακολουθούν μια επιβεβλημένη πλέον «πράσινη» στρατηγική ανάπτυξης. Εντυπωσιακή είναι, όμως, και η στροφή του κλάδου των μεταφορών στο φυσικό αέριο, στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός «πράσινου» marketing.

Για πολλές εταιρείες μία από τις πιο σημαντικές δαπάνες επιβάρυνσης του προϋπολογισμού τους αφορά στο στόλο των οχημάτων τους. Η μεταφορά εμπορευμάτων που παράγουν, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, η μετακίνηση του προσωπικού συντελείται με τη βοήθεια επαγγελματικών στόλων (επιβατικά, ελαφρά ή βαρέα φορτηγά κ.λπ.). Εταιρείες μεταφορών, καταναλωτικών προϊόντων, ενοικίασης οχημάτων βασίζονται πλέον στη χρήση φυσικού αερίου και επιτυγχάνουν, σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες, εξοικονόμηση μέχρι και 66% σε σύγκριση με τη βενζίνη.

Δεν πρέπει να αγνοείται, άλλωστε, το γεγονός ότι 12 εκατ. οχήματα φυσικού αερίου που κυκλοφορούν σήμερα στον κόσμο είναι επαγγελματικά, ενώ σε προηγμένες αγορές, όπως είναι εκείνη της Αμερικής, δήμους και μέσα μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο. Αυτή την πολιτική δείχνουν να υιοθετούν και οι δήμοι στην Ελλάδα, οι οποίοι, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αττικής όπου ήδη κυκλοφορούν πάνω από 100 απορριματοφόρα φυσικού αερίου και πάνω από 600 λεωφορεία της ΕΘΕΛ, στρέφονται προς τη λύση του φυσικού αερίου στα οχήματα δημόσιας χρήσης (Βόλος, Θεσσαλονίκη κ.λπ.).
econic_distribution2
 

Τα έργα υποδομών επιταχύνουν την ανάπτυξη

Η ΔΕΠΑ έχει καταφέρει να φέρει το φυσικό αέριο σε βιομηχανίες που βρίσκονται εντός και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και παρέχει κίνητρα για τη χρήση του «πράσινου» καυσίμου. Το φυσικό αέριο συνδέεται με την έννοια του νέου επιχειρείν και της «πράσινης» ανάπτυξης, όπου φορείς και επιχειρήσεις βασίζουν άμεσα ή έμμεσα τη δραστηριότητά και τα κέρδη τους (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά) στη χρήση του φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο όχι μόνο μπορεί να υποκαταστήσει όλα τα γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα καύσιμα και μορφές ενέργειας, αλλά η χρήση του ενθαρρύνεται από επίσημες κρατικές και διεθνείς πρωτοβουλίες δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες (επιδοτήσεις, εκπτώσεις σε τελικούς καταναλωτές, δημοπρασίες για τις βιομηχανίες, φοροαπαλλαγές κ.λπ.).

Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών σε διεθνές επίπεδο για τη φυσική διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με τα συστήματα φυσικού αερίου γειτονικών χωρών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πόλο της στρατηγικής του ομίλου που εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Συγκεκριμένα, ενισχύει την ασφάλεια τροφοδοσίας, τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιοχής, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, αλλά και της διαφοροποίησης των οδεύσεων του φυσικού αερίου προς τη δύση. Προσφέρει, επίσης, έδαφος για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, προκειμένου, αφενός, η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί εμπορικά στο εξωτερικό και αφετέρου, μέσα από ανάλογες συνεργασίες, να αναζητήσει ευκαιρίες για καινοτόμες εφαρμογές στη χρήση του φυσικού αερίου στο εσωτερικό.

Η ανάπτυξη νέων υποδομών επιτρέπει τη δραστηριοποίηση πολλών παικτών στο χώρο της ενέργειας, με παράλληλη ανάπτυξη των συνθηκών ανταγωνισμού στην περιοχή, ώστε μακροπρόθεσμα να καθιερωθεί ένας αξιόπιστος και διεθνώς έγκυρος μηχανισμός καθορισμού τιμών με παράλληλη δυνατότητα ανάπτυξης δευτερογενούς αγοράς.

Με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των έργων του Νοτίου Διαδρόμου, υλοποιούνται στοχευμένες ενέργειες και επενδύσεις, όπως είναι η σύσταση μεικτού επιχειρηματικού φορέα με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ, της Edison και της βουλγαρικής ΒΕΗ (Bulgarian Energy Holding), για την κατασκευή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού.

 

 

Ποια είναι τα οφέλη της «πράσινης» επιχειρηματικότητας;

Τα οφέλη της «πράσινης» επιχειρηματικότητας μπορούν να αποτιμηθούν σε οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους.  Η υιοθέτηση «πράσινης» στρατηγικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση και εξασφαλίζει τη θετική της εικόνα προς τους πελάτες, τους μετόχους, το προσωπικό και την κοινωνία. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του οργανισμού και την εξοικονόμηση κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς οι «πράσινες» πολιτικές, όπως είναι π.χ. η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φυσικό αέριο κ.λπ.) είναι συνήθως πολύ χαμηλότερου κόστους σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων βοηθούν την εταιρεία να δομήσει ένα περιβαλλοντικό προφίλ που ταιριάζει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις απαιτήσεις του κοινού, το οποίο πλέον θέλει να βλέπει έμπρακτα την υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής από τις εταιρείες και τους οργανισμούς.