1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Παράπονα των καταναλωτών για τις χρεώσεις στο ρεύμα
Παράπονα των καταναλωτών για τις χρεώσεις στο ρεύμα

Παράπονα των καταναλωτών για τις χρεώσεις στο ρεύμα

0

a-bulpΣτους λογαριασμούς ηλεκτρικού, και πιο συγκεκριμένα στον υπολογισμό των χρεώσεων που περιλαμβάνουν, εστιάσθηκαν οι περισσότερες αναφορές που υπέβαλαν καταναλωτές στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το 2015. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση επί των έγγραφων αναφορών καταναλωτών ενέργειας, που ανακοίνωσε η ΡΑΕ χθες, οι περισσότερες αναφορές (48,7%) και αυτή τη χρονιά αφορούσαν τη ΔΕΗ, κάτι που είναι φυσικό αφού η Δημόσια επιχείρηση είναι ο βασικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά. Ωστόσο, το ποσοστό τους είναι μειωμένο συγκριτικά με το 2014, όταν είχε ανέλθει στο 55%.

Με βάση την έκθεση, τα θέματα  που  απασχόλησαν  τους  καταναλωτές  σε  σχέση  με  τη  ΔΕΗ επικεντρώνονται κυρίως στη  δυσκολία κατανόησης των  ρυθμιζόμενων χρεώσεων και  του υπολογισμού όλων των χρεώσεων του λογαριασμού. Πιο συγκεκριμένα, από την  επεξεργασία  των  αναφορών  προέκυψε ότι  καταγράφονται αρκετές διαμαρτυρίες καταναλωτών για υψηλούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αφορούν μεγάλες καταναλώσεις κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών του έτους 2015  (τέλος 2014 και αρχές 2015).

Αιτία οι αυξήσεις

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, βασική αιτία ήταν οι αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας του καλοκαιριού του 2014, σε συνδυασμό με τη στροφή των καταναλωτών σε ηλεκτρικές  (και  συνήθως  ενεργοβόρες)  συσκευές  θέρμανσης, δεδομένης  της  παύσης  λειτουργίας  των  κεντρικών  θερμάνσεων  πετρελαίου  στις περισσότερες  πολυκατοικίες, λόγω  της οικονομικής  κρίσης.  Αυτό το γεγονός δεν εκτιμήθηκε σωστά από τους καταναλωτές, δεδομένου ότι σε υψηλές καταναλώσεις αυξάνουν σημαντικά και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ειδικά όσον αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Στη δεύτερη θέση των αναφορών βρέθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ, φθάνοντας σε ποσοστό 28,6% το 2015, από 21,8% το 2014. Τα  θέματα  που  απασχόλησαν  τους καταναλωτές σε σχέση με τον ΔΕΔΔΗΕ επικεντρώθηκαν για μία ακόμη χρονιά σε προβλήματα που αφορούν στον μετρητή κατανάλωσης, και ιδίως στην αμφισβήτηση των ενδείξεων της μετρητικής διάταξης που οδηγούν σε διαμαρτυρίες για υπέρογκους λογαριασμούς.

Έγγραφες αναφορές καταναλωτών προς τη ΡΑΕ υπήρξαν και για τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, αν και το συνολικό ποσοστό και για τους επτά παρόχους ήταν σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2014, αφού διαμορφώθηκε στο 4,7% από 12,2%. Και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό θέμα  ήταν οι λογαριασμοί κατανάλωσης, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι αναφορές για τις τιμές και τις χρεώσεις των εταιρειών, όπως τη μέθοδο τιμολόγησης ή τη συμπερίληψη των χρεώσεων στους συμβατικούς όρους. Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα παράπονα για αποσυνδέσεις λόγω οφειλών χωρίς ειδοποίηση.

Φυσικό αέριο

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το 14,6% των αναφορών αφορούσε τις εταιρείες παροχής, με μεγαλύτερο ποσοστό για την ΕΠΑ Αττικής έναντι των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων των καταναλωτών φυσικού αερίου είναι οι λογαριασμοί κατανάλωσης, τα προβλήματα σύνδεσης με το δίκτυο και κυρίως οι υψηλές χρεώσεις σύνδεσης, οι καθυστερήσεις σύνδεσης και τα ερωτήματα για την απαλλαγή των μεμονωμένων συνδέσεων με φυσικό αέριο από τη συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης στις πολυκατοικίες.

Συνολικά, πέρυσι η ΡΑΕ έλαβε 234 αναφορές από ιδιώτες και άλλους φορείς. Αν και ο αριθμός τους μοιάζει μικρός, όπως υπενθυμίζεται στην έκθεση πάντοτε τα παράπονα που λαμβάνει η Αρχή αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των έγγραφων αναφορών που υποβάλλονται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές των δικτύων διανομής. Ενδεικτικά, μόνο στη ΔΕΗ υποβλήθηκαν περίπου 11.000 το 2014.

Δυσεπίλυτα προβλήματα

«Κατά  συνέπεια, οι αναφορές προς τη ΡΑΕ δεν αποτελούν αντιπροσωπευτική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, αλλά εκείνων που επί το πλείστον επιχειρήθηκε από τους καταναλωτές η επίλυσή τους με τον προμηθευτή χωρίς αποτέλεσμα και για τούτο προσέφυγαν στη ΡΑΕ ή σε άλλους αρμόδιους φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Υπό την έννοια αυτή, τα προβλήματα και  τα θέματα  που αναδεικνύονται  από  τις  αναφορές προς τη ΡΑΕ αποτελούν τα πλέον δυσεπίλυτα που αντιμετωπίζει ο μέσος καταναλωτής», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Την ίδια στιγμή, οι 234 αναφορές του 2015 «μεταφράζονται» σε μείωση 22% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Κάτι που αποτελεί θετική ένδειξη για το ότι μειώνονται οι «τριβές» ανάμεσα στους καταναλωτές και τις εταιρείες.

tags: