1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για το κυνήγι
Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για το κυνήγι

Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για το κυνήγι

0

hunτΠραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του πορίσματος της *Αξιολόγησης των Απόψεων του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, από τον αναπληρωτή  υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη, παρουσία του γενικού διευθυντή δασών, Κώστα Δημόπουλουκαι του διευθυντή δασικών έργων και υποδομών του ΥΠΕΝ,  Δημήτρη  Ντινόκα.

Το πόρισμα της Αξιολόγησης των Απόψεων του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ, αποτελούμενη από  εξειδικευμένους επιστήμονες της Δασικής Υπηρεσίας στο αντικείμενο της διαχείρισης της άγριας πανίδας, έπειτα και από τον ευρύ Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία.

Ο αν. υπουργός Γ. Τσιρώνης τόνισε πως *έγινε η αρχή για να εκσυγχρονιστεί το κυνήγι στην χώρα μας, δεδομένου ότι πρόκειται για μια νόμιμη δραστηριότητα που αφήνει οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συχνά όμως παρατηρούνται επίσης εκτεταμένες παρανομίες κατά την άσκησή της*.
Μετά το πέρας της Συνέντευξης Τύπου, ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με το πόρισμα που προέκυψε από τον εθνικό διάλογο για το κυνήγι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε στους εκπροσώπους ότι όσον αφορά την φετινή ρυθμιστική, αυτή θα λάβει υπόψη της όλα τα τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που διασφαλίζουν την βιοποικιλότητα.

Τα *κύρια σημεία* του Πορίσματος Αξιολόγησης του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι συνοψίζονται στο γεγονός ότι:

1. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για ένα τόσο “ιδιαίτερο” θέμα, όπου ιστορικά υπήρχαν σοβαρές εντάσεις, υπάρχουν πλέον σε ένα κοινό κείμενο περιληπτικά η σύνθεση όλων των (συχνά αντίθετων) απόψεων όλων των φορέων και ανά ερώτηση που τέθηκε στον διάλογο, τα κυριότερα προβλήματα, καθώς και οι πρώτες προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων ιεραρχημένες χρονικά, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα σε μία αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου με συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας.

2. Σχεδιάζεται να υπάρχουν πλέον σε δημόσια θέα στην ιστοσελίδα του εθνικού διαλόγου για το κυνήγι όλα τα επιπλέον θέματα που το αφορούν (μελέτες, λίστα με σχετική βιβλιογραφία, οικονομικά στοιχεία κλπ) τα οποία θα
εμπλουτίζονται με επιπλέον στοιχεία και θα ενημερώνονται τακτικά.

3. Προχωράει άμεσα η δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την Διαχείριση της Άγριας Πανίδας (ΕΕΔΑΠ) ως ανεξάρτητου γνωμοδοτικού οργάνου που θα βοηθάει τις δημόσιες υπηρεσίες με την εξειδικευμένη γνώση των συμμετεχόντων στην λήψη αποφάσεων (π.χ. ρυθμιστικές διατάξεις, παρακολούθηση ειδών, μελέτες για την άγρια πανίδα κλπ). Στο πλαίσιο αυτό συζητιέται με ειδικούς εμπειρογνώμονες για κάποιες μικρές, αλλά πιθανές  απαραίτητες, αλλαγές στην φετινή ρυθμιστική.

4. Προχωράει άμεσα η σύνταξη *Τοπικών Σχεδίων Δράσης* με την ενεργή συνεργασία των εμπλεκομένων δομών (π.χ Δασαρχείου, Λιμενικού, θηροφυλακής, ΔΟΥ κλπ) και *τίθενται οι βάσεις για την δημιουργία του ενιαίου* *Ε*λληνικού *Σ*ώματος *Φ*ύλαξης της *Φύ*σης, αναζητώντας παράλληλα τρόπο να εξαιρεθεί η φύλαξη της υπαίθρου από τη σημερινή δέσμευση του 97,5% των πόρων του Πράσινου Ταμείου.

5. Συστήνεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή για θέματα θηρευτικής νομοθεσίας

6. Προχωράει (μαζί με τα άλλα υπουργεία) η διερεύνηση του *τρόπου έκδοσης των αδειών θήρας* με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο (μείωση γραφειοκρατίας, εξυπηρέτηση πολιτών)

7. Θεσμοθετείται *επιβολή προστίμων* μεσοπρόθεσμα και μέχρι το τέλος του χρόνου (μείωση δικαστικών υποθέσεων, άμεσα ανταποδοτικά έσοδα για το κράτος, μείωση εγκληματικότητας).

8. Σχεδιάζονται *προδιαγραφές παρακολούθησης* και εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων των ειδών της άγριας πανίδας και των οικοτόπων  / ενδιαιτημάτων της,  με προτεραιότητα στα θηρεύσιμα είδη.

9. Σχεδιάζεται η διεπιστημονική ενδυνάμωση και (κάθετη) οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας και πλήρη αξιοποίηση της εμπειρίας και του δυναμικού της