Home Νέα «Εργαλείο δίκαιης ανάπτυξης ο χωροταξικός σχεδιασμός»
«Εργαλείο δίκαιης ανάπτυξης ο χωροταξικός σχεδιασμός»

«Εργαλείο δίκαιης ανάπτυξης ο χωροταξικός σχεδιασμός»

0
0

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι βασικά στοιχεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δίκαιη ανάπτυξη, την επανεκκίνηση της οικονομίας και την εργασίας. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να έχουμε χωροταξικά εργαλεία που έχουν ουσιαστική δημοκρατική διάσταση και μπορούν να τροφοδοτήσουν την οικονομία και την κοινωνία. Ταυτόχρονα, με το ν/σ επιλύουμε εκκρεμότητες χρόνων στους τομείς της προστασίας της φύσης, όπου εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση, και στη διαχείριση απορριμμάτων και τη διαλογή στην πηγή.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του ν/σ για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την βιώσιμη ανάπτυξη που συζητείται σήμερα και ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι το εν λόγω ν/σ εκδημοκρατίζει και αποκεντρώνει τον χωροταξικό σχεδιασμό, δίνει ρόλο στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στην Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού. Ταυτόχρονα, με τη διαδικασία της προέγκρισης ξεμπλοκάρει τις επενδύσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που σταματούν για χρόνια σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός ήταν για πολλά χρόνια δύσκαμπτος, πολύπλοκος, δυσλειτουργικός και με μικρή εφαρμοσιμότητα, “στοιχεία που επέτρεψαν στους κολλητούς του συστήματος εξουσίας να εξυπηρετούνται με ανισοτιμία. Η διαδρομή από τον κομματάρχη, στον Βουλευτή και στον Περιφερειάρχη ή τον Υπουργό είναι που πρέπει να σταματήσει στη χώρα μας και να αποκατασταθεί ο κανόνας δικαίου και στο χωροταξικό σχεδιασμό”.

Για να αποφύγουμε την εξυπηρέτηση ολίγων με συνεχείς παρεκκλίσεις, επειδή τα πολεοδομικά σχέδια καθυστερούσαν για δεκαετίες, το ζητούμενο είναι “να επικρατήσει η ισονομία και η αποτελεσματικότητα της Διοίκησης στο επίπεδο του χωροταξικού σχεδίου και βέβαια η πολιτεία να έχει στρατηγική. Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι βασικά στοιχεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δίκαιη ανάπτυξη, την επανεκκίνηση της οικονομίας και την εργασίας”.

Έτσι, πράγματι θα ανοίξει ο δρόμος “ώστε να έχουμε χωροταξικά εργαλεία που είναι αναπτυξιακά εργαλεία, που έχουν ουσιαστική δημοκρατική διάσταση και προφανώς μπορούν να τροφοδοτήσουν την κοινωνία και τη χώρα μας, ώστε η επιστήμη και η καινοτομία να αξιοποιούνται προς όφελος των Ελλήνων πολιτών”. Με βάση, λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο ενισχύεται ο περιφερειακός και ο τοπικός σχεδιασμός, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ν. 4269, χωρίς βέβαια να παραβαίνει τον συνταγματικό, θεσμικό ρόλο του κράτους, όσον αφορά στα ζητήματα χωροταξίας.

Η διαδικασία της προέγκρισης, είναι ένα ισότιμο εργαλείο, ώστε εντός εξαμήνου να γνωρίζουν όλες οι διαδικασίες επενδύσεων, εάν μπορούν να γίνουν ή όχι, ενισχύοντας την διαφάνεια, “η οποία ήταν περιορισμένη γιατί κάποιοι Υπουργοί αποφάσιζαν με τα ειδικά θεματικά χωροταξικά σχέδια να αδειοδοτήσουν δραστηριότητες κατά παραγγελία, κολλητών και κουμπάρων. Αυτά δεν θα ξαναγίνουν. Εφεξής, θα γίνονται όλα με ισότιμους κανόνες”.

Ως προς το άρθρο 16 του ν/σ το οποίο παρατείνει τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για έναν χρόνο και αναστέλλει τις συγχωνεύσεις, ο Αν. ΥΠΕΝ ανάφερε ότι έτσι αντιμετωπίζεται ένα μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ένα ουσιαστικό πολιτικό θέμα, εφόσον συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, με τις υποχρεώσεις της χώρας μας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος έχει διαστάσεις αναπτυξιακές, αποκέντρωσης και ενίσχυσης της εργασίας.

“Δυστυχώς, η λειτουργία των φορέων των προστατευόμενων περιοχών αφέθηκε από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε προσωρινές επιδοτήσεις επί δώδεκα χρόνια, για την εκκίνηση λειτουργίας η οποία κράτησε δώδεκα χρόνια!”, είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος. “Με μια σωτήρια παρέμβαση που έγινε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τον Δεκέμβριο του 2015, εξασφαλίστηκε η ζωή τους για έναν χρόνο, διότι ο εθνικός διάλογος ο οποίος είχε προκηρυχθεί το 2014 το μόνο που κατάφερε ήταν να μην καταλήξει σε τίποτα εφαρμόσιμο, αλλά αντίθετα με τις κυβερνητικές επιλογές εκείνης της περιόδου να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της χρηματοδότησης”.

Και συνέχισε: “Εμείς, δεν θέλουμε να εξαγγείλουμε μια ακόμα παράταση. Γι’ αυτό και επιλέξαμε να αποτελεί άρθρο σε κανονικό νόμο, να μην είναι τροπολογία της τελευταίας στιγμής. Και ήδη συμφωνήσαμε με την Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, το Πράσινο Ταμείο, με όλους τους Προέδρους των Φορέων, αλλά και με το Σωματείο των εργαζομένων, να καταλήξουμε σε μία πρόταση, εντός τετραμήνου, η οποία θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της χώρας, με δεδομένο ότι καλύπτονται μόνο οι 95 από τις 419 περιοχές NATURA της χώρας μας. Και το νέο αυτό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων να ενισχυθεί και με δαπάνες του Προϋπολογισμού”.

Στη συνέχεια, ο  Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στις τροπολογίες του ν/σ “Χωρικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη”, με κυριότερες την παράταση της εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής για ένα χρόνο, “που συμπίπτει με την ολοκλήρωση στις 31/12 όλων των Περιφερειακών σχεδίων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν τα έργα να ενταχθούν σε χρηματοδότηση και να μην επιβαρύνουμε τους πολίτες με φόρο ταφής. Σήμερα, έχουμε καταφέρει να  έχουμε έναν νέο εθνικό σχεδιασμό, ο οποίος στηρίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ανακύκλωση, την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση με συγκεκριμένες προδιαγραφές, και να απελευθερώσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ”.

Επίσης, με τροπολογία καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των πράσινων σημείων, που θα  ενισχύσουν τη διαλογή στην πηγή, επιλύοντας ένα λειτουργικό πρόβλημα χρόνων. Κυρίως, όμως, βοηθάει τους ΟΤΑ που μπορούν να αδειοδοτήσουν και να υποβάλουν μελέτες και αιτήματα χρηματοδότησης για αυτές τις δραστηριότητες.  Στα Πράσινα σημεία θα αναπτύσσουν δράσεις η Αυτοδιοίκηση και η κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, κάτι που συνδυάζει την ευαισθητοποίηση του πολίτη με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.  Με την τροπολογία ορίζονται και μικρότερες υποδομές μέσα στους οικισμούς, όπως είναι οι γωνιές ανακύκλωσης και τα κινητά πράσινα σημεία.