Home Αιολική ενέργεια ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στις 30 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση
ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στις 30 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στις 30 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

0
0

Στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 • Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2016, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Διάθεση κερδών.
  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τη χρήση 2016, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
 • Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2016 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2017 για την αιτία αυτή.
 • Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2017 και ορισμός της αμοιβής τους.
  Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά
 • Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
  Έγκριση των ήδη υπογεγραμμένων Συμβάσεων στα πλαίσια του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.
 • Επικύρωση των από 30.06.2016 και 30.12.2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εγκρίθηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
 • Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
 • Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης, και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης.