Home Ηλεκτρισμός ΡΑΕ: Δεν Χρειάζεται Αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ
ΡΑΕ: Δεν Χρειάζεται Αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ

ΡΑΕ: Δεν Χρειάζεται Αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ

0
0

Δεν χρειάζεται αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, καθώς, από την εξέταση της εξέλιξης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) προκύπτει ότι σωρευτικό λογιστικό του χρέος εξαλείφεται στο τέλος του έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ.

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί να παρουσιάζεται πλεονασματικός σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Μηνιαίο Δελτίο του ΛΑΓΗΕ, που αφορά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2017.

Συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της την 26η Σεπτεμβρίου 2017, εξέτασε την αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητάς της για αναπροσαρμογή των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 143 παραγρ. 3, περ. β, εδάφιο (αα) του ν. 4001/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του ν. 4427/2016:

« […] οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου εντός του έτους.

Εν προκειμένω, η Αρχή εξέτασε­ την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του «Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α» (ΕΛΑΠΕ), όπως αυτή αποτυπώνεται στο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου – Ιουνίου-Ιουλίου 2017_εκκαθάριση Μαΐου-Ιουνίου 2017» του Λειτουργού της Αγοράς το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ στις 06.09.2017.

Ειδικότερα, συνέκρινε την εκτίμηση για τη διαμόρφωση του σωρευτικού λογιστικού χρέους στο τέλος του έτους 2017, στην οποία είχε προβεί τον Δεκέμβριο 2016 βάσει του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Νοέμβριος 2016)» του Λειτουργού της Αγοράς, με τα αντίστοιχα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Ιουνίου-Ιουλίου 2017)». Από την εν λόγω σύγκριση προέκυψε ότι ο ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί να παρουσιάζεται πλεονασματικός και το σωρευτικό λογιστικό χρέος του να εξαλείφεται στο τέλος του έτους 2017.

Περαιτέρω, η Αρχή συνέκρινε την εκτίμηση του τρέχοντος λογιστικού χρέους κατά το μήνα Ιούνιο (μήνας αναπροσαρμογής) βάσει του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Μάιος 2017)» του Λειτουργού της Αγοράς – βλέπε και από 05.07.2017 σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ – με τα αντίστοιχα τελευταία διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Ιουνίου-Ιουλίου 2017)». Από την εν λόγω σύγκριση προέκυψε ότι υφίσταται απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με το τρέχον λογιστικό χρέος του μηνός Ιουλίου. Η εν λόγω απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αποκλίσεις των προβλέψεων των εισροών από το ΕΤΜΕΑΡ.

Η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη ότι:

● η οριστική εκκαθάριση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών (2012-2016), βάσει της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2762/02.09.2016), δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,
● το σωρευτικό λογιστικό χρέος του ΕΛΑΠΕ βαίνει μειούμενο και εξαλείφεται τον Δεκέμβριο του 2017, βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων που περιέχονται στο Μηνιαίο Δελτίο ΕΛΑΠΕ Ιουνίου-Ιουλίου 2017,
●καθόλη τη διάρκεια του έτους 2018 ο ΕΛΑΠΕ εμφανίζεται πλεονασματικός,
● οι έντονες και αιφνιδιαστικές διακυμάνσεις των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ επιφέρουν σημαντική και πολυδιάστατη οικονομική επιβάρυνση σε όλους τους τελικούς καταναλωτές και κατ’ επέκταση και στη ρευστότητα της αγοράς,
έκρινε ότι δεν παρίσταται υπό τις παρούσες συνθήκες ανάγκη αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ.

Η Αρχή θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εισροών-εκροών του ΕΛΑΠΕ, εξετάζοντας ιδίως τη διαμόρφωση του ύψους των κρίσιμων παραμέτρων στη βάση απολογιστικών και αξιόπιστων προϋπολογιστικών στοιχείων, καθώς και τα αποτελέσματα από την εν εξελίξει διαβούλευση μεταξύ των ελληνικών αρχών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της υποβολής «Σχεδίου Προσαρμογής» σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020», προκειμένου για την άσκηση της αρμοδιότητάς της κατά τις διατάξεις του ως άνω νομικού πλαισίου περί προσδιορισμού των μοναδιαίων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.