1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. ΕΕ: Eπενδύσεις 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές καθαρής ενέργειας
ΕΕ: Eπενδύσεις 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές καθαρής ενέργειας

ΕΕ: Eπενδύσεις 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές καθαρής ενέργειας

0

Εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ η πρόταση της Κομισιόν για επενδύσεις ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών, μεταξύ των οποίων και ενός έργου στην Κύπρο.

Πρόκειται για 17 νέα έργα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, από τα οποία, τα 8 ανήκουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (χρηματοδότηση ΕΕ 680 εκατ. ευρώ), 9 στον τομέα του φυσικού αερίου (χρηματοδότηση ΕΕ 193 εκατ. ευρώ) και 4 αφορούν σε δομικά έργα (χρηματοδότηση ΕΕ 723 εκατ. ευρώ) και 13 μελέτες (χρηματοδότηση ΕΕ 150 εκατ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, στον τομέα του φυσικού αερίου, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει έργα υποδομών σημαντικά για “δύο νησιωτικά κράτη μέλη”.

Πρώτον, η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο μέσω του έργου CyprusGas2EU (χρηματοδότηση ΕΕ 101 εκατ. ευρώ) θα θέσει τέρμα στη σημερινή ενεργειακή απομόνωση του νησιού, “θα φέρει διαφοροποίηση σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί μια μόνο πηγή εφοδιασμού και θα συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων θα αντικατασταθεί από την κατανάλωση αερίου”, αναφέρει η Κομισιόν. Επίσης, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των τιμών.

Δεύτερον, θα χρηματοδοτηθεί με 3,7 εκατ. ευρώ η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη διασύνδεση φυσικού αερίου Μάλτας-Ιταλίας, η οποία θα τερματίσει τον αποκλεισμό της Μάλτας από το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου. Η διασύνδεση αυτή θα συνδέσει τη Μάλτα με την ιταλική αγορά, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού σε αέριο, όπως είχε γίνει παλαιότερα με το υποθαλάσσιο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο είχε επίσης χρηματοδοτήσει η ΕΕ.

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 578 εκατ. ευρώ, θα πάνε στην κατασκευή της διασύνδεσης Γαλλίας-Ισπανίας στον Βισκαϊκό Κόλπο, σύνδεση με την οποία θα ενσωματωθεί καλύτερα η Ιβηρική χερσόνησος στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο συγκεκριμένο έργο, που περιλαμβάνει ένα υπεράκτιο τμήμα 280 χλμ, εφαρμόζονται τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό του τμήματος του δικτύου πάνω από το φαράγγι Capbreton και μέχρι το γαλλικό έδαφος, το οποίο είναι στο σύνολό του υπόγειο. Η νέα αυτή σύνδεση θα διπλασιάσει σχεδόν την ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, από 2.800 MW σε 5.000 MW, και θα φέρει την Ισπανία εγγύτερα στον στόχο του 10% της διασύνδεσης, από το επίπεδο του 6% που βρίσκεται σήμερα. Ένα τέτοιο άλμα θα δώσει τη δυνατότητα αυξημένης ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό καθοριστικά στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και στην πολιτική μετάβασης της ΕΕ σε καθαρή ενέργεια.

Το SuedOstLink, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ενεργειακών υποδομών της Γερμανίας, θα χρηματοδοτηθεί με 70 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην έναρξη των εργασιών. Το έργο συνίσταται στην τοποθέτηση 580 χλμ υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης. Με το δίκτυο αυτό θα δημιουργηθεί η επειγόντως αναγκαία σύνδεση της αιολικής ενέργειας που παράγεται στο βόρειο τμήμα της Γερμανίας με τα κέντρα κατανάλωσης της ενέργειας στο νότιο τμήμα της χώρας. Έτσι θα διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα δοθεί ώθηση στη διασυνοριακή ανταλλαγή ενέργειας με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ.

Επίσης, θα διατεθούν 27 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κατασκευής μιας νέας εσωτερικής γραμμής ηλεκτροδότησης, ισχύος400 kV, μεταξύ Cernavoda και Stalpu (RO), η οποία θα συμβάλει στην αύξηση της ικανότητας διασύνδεσης μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας και στη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της αιολικής ενέργειας που παράγεται στην ακτή του Ευξείνου Πόντου.

Θα χρηματοδοτηθεί επίσης μια μελέτη σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας του έργου STEP (1,7 εκατ. ευρώ), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου σημείου διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας ώστε να αυξηθούν οι αμφίδρομες ροές μεταξύ της Ιβηρικής χερσονήσου και της Γαλλίας και να βελτιωθεί η διασύνδεση με την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου μέσω της ανάπτυξης του ανατολικού άξονα φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η Κομισιόν θα επενδύσει σε εκπόνηση μελετών σχετικά με τη στήριξη του συγχρονισμού των χωρών της Βαλτικής με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κεντρικής Ευρώπης.

Η σημερινή απόφαση έχει μεγάλη σημασία προκειμένου η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, και η Πολωνία να συμφωνήσουν στην εξεύρεση, μέχρι το τέλος του Μαΐου 2018 το αργότερο, του καλύτερου τρόπου συγχρονισμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της Βαλτικής με το σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της υπουργικής συνόδου του Δεκεμβρίου του 1017.