Home Ενεργειακές επισημάνσεις Με διακοπές ρεύματος απειλούν οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ
Με διακοπές ρεύματος απειλούν οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ

Με διακοπές ρεύματος απειλούν οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ

0
0

Με διακοπές ρεύματος θα δείξουν την αντίδρασή τους οι οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ αναφορικά με το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, τα Σωματεία, τα μέλη της και οι εργαζόμενοι, προετοιμάζονται να δώσουν μαζί με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς αγώνα για να ακυρωθεί το ν/σ που αφορά τη πώληση των λιγνιτικών μονάδων.

Οι συνδικαλιστές προανήγγειλαν ότι από ξημερώματα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, θα προχωρήσουν σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, προκειμένου θέσουν εκτός λειτουργίας τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.

Το νομοσχέδιο

Στις 18 Απριλίου κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού».

Το νομοσχέδιο της αποεπένδυσης της ΔΕΗ αποτελείται από 9 άρθρα. Τα οποία περιγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία προς αποεπένδυση και τη διαδικασία διαχωρισμού τους από τη μητρική εταιρεία και ότι θα συσταθούν δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά και άλλη για το Νότο. Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές. Αφορούν στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τον Μάιο, από τη ΔΕΗ και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής (εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ). Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range). Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15/4) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοροπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.

Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 MW.

Τα εργασιακά

Το άρθρο 4 αφορά στα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας. Περιγράφει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ , τα οποία μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες και ότι οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε απολύσεις για 6 χρόνια. Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ.

Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Αμφότερα τα προγράμματα κινητικότητας και εθελουσίας θα αποτελέσουν μέρος σχέδιο που θα παρουσιάσει η ΔΕΗ. Σε αυτά θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι σε μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.

Επιπλέον, στο άρθρο αναφέρεται ότι καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ, προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα εθελουσίας.