1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Ασημένιο βραβείο στα Best City Awards η Siemens
Ασημένιο βραβείο στα Best City Awards η Siemens

Ασημένιο βραβείο στα Best City Awards η Siemens

0

Ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα τηλεμετρίας με πολλαπλά οφέλη για τους δημότες και το περιβάλλον που παραδόθηκε από τη Siemens στο δήμο Ερέτριας, βραβεύτηκε με το Αργυρό Βραβείο στο διαγωνισμό Best City Awards 2017, στην ενότητα Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Η Siemens κατασκεύασε ένα πλήρως λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα αυτοματισμού για το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο αφενός βοηθά στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων του Δήμου, αφετέρου μειώνει στο ελάχιστο τα λειτουργικά κόστη είτε αυτά είναι εργατοώρες του προσωπικού είτε η χρησιμοποιούμενη ενέργεια για την άντληση του νερού. Επιπλέον, αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα αναγνώρισης της εμφάνισης πιθανού σφάλματος, επομένως μειώνει τον χρόνο απόκρισης σε βλάβη, με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών- δημοτών. Οι διαρροές πλέον μπορούν να αναγνωριστούν ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι ο χειριστής μέσα από τη συσσωρευμένη εμπειρία του με την πάροδο του χρόνου, αναγνωρίζει μέσω του συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού ένα συγκεκριμένο προφίλ ορθής λειτουργίας του συστήματος.

Επιπρόσθετα, το έργο επιτυγχάνει πληρέστερη προστασία των κινητήρων με αποτέλεσμα τα τελευταία 2 χρόνια που λειτουργεί το σύστημα τηλεμετρίας, να μην έχει εμφανιστεί καμία βλάβη σε κινητήρα γεώτρησης ή προωθητικού αντλιοστασίου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια αυτές οι βλάβες ήταν πολύ συχνές. Έτσι η υπηρεσία απαλλάχθηκε από ένα σημαντικό κόστος αντικατάστασης ή επισκευής κινητήρων, μηδενίζοντας ταυτόχρονα τον χρόνο κατά τον οποίο οι αντλίες είναι εκτός λειτουργίας.

Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, ενδεικτικά, μόνον κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος  υπήρξε συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 17,5 %, ενώ σε ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα γεωτρήσεων (Γαϊδουριά) υπήρξε εξοικονόμηση ενέργειας σε μήνα αιχμής (Αύγουστο) άνω του 40% (συγκρίνοντας την κατανάλωση του Αυγούστου 2014 με τον Αύγουστο 2015 και σε ίδιες ώρες λειτουργίας).

Τη σημασία του έργου για τους δημότες της Ερέτριας εξήρε σε ανακοίνωσή ο κ. Γιάννης Λάμπρου, πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέτριας: «Το έργο του τηλελέγχου και τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Ερέτριας είναι για μας ένα πολύτιμο εργαλείο εξορθολογισμού της λειτουργίας της υπηρεσίας. Βοήθησε σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και απέδειξε ότι ακόμα και μια μικρή ΔΕΥΑ, όπως η δική μας, εάν έχει τα απαραίτητα εφόδια μπορεί να έχει βιώσιμο μέλλον και να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους δημότες, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν».

Το έργο αφορούσε τις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Καλλικρατικού δήμου Ερέτριας, ο οποίος έχει 13.160 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011). Ο πληθυσμός αυτός τριπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όπως και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αφού ο Δήμος Ερέτριας αποτελεί έναν δημοφιλή παραθεριστικό και τουριστικό προορισμό. Το συνολικό σύστημα ύδρευσης του Δήμου αποτελούνταν από συνολικά 29 Τοπικούς Σταθμούς, που ήταν εγκατεστημένοι ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και λειτουργούσαν αυτόνομα με απαρχαιωμένες λειτουργίες. Δεν υπήρχε τρόπος απομακρυσμένου ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής. Συνεπώς ο χειριστής του συστήματος και κατ’ επέκταση η δημοτική επιχείρηση δεν μπορούσαν να έχουν γνώση της πραγματικής κατάστασης του συστήματος και ενημερώνονταν για τις βλάβες από τους δημότες. Επίσης ήταν απαραίτητη σε καθημερινή βάση, η επιτόπου μετάβαση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων προκειμένου οι χειριστές να λάβουν γνώση της τρέχουσας κατάστασης των δεξαμενών, των γεωτρήσεων και των υπολοίπων εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου. Αυτό σήμαινε καθημερινά σπατάλη πολλών εργατοωρών από την πλευρά της υπηρεσίας, όπως επίσης και έξοδα σε χρήση μέσων μεταφοράς και συντήρησης αυτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης των σταθμών, ούτε η έγκαιρη ενημέρωση και επέμβαση σε μία βλάβη, αφού συνήθως οι χειριστές ενημερώνονταν εκ του αποτελέσματος, το οποίο γινόταν αντιληπτό ακόμα και κάποιες ημέρες μετά τη βλάβη.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο πέτυχε την ομογενοποίηση του υλικού, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αυτοματισμού και ισχύος, τη συλλογή δεδομένων και μετρήσεων σε ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου από όλους τους τοπικούς σταθμούς, τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο των σταθμών του δικτύου ύδρευσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης των αντλιών.

Χάρη στα παραπάνω, το νέο σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την κάλυψη των αναγκών τόσο της Δημοτικής Υπηρεσίας, όσο και των καταναλωτών, βελτιώνοντας τη συνολική εικόνα των παρεχομένων υπηρεσιών από πλευράς Δήμου και συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων και του ανθρωπίνου δυναμικού.

Tα Βραβεία Best City Awards επιβραβεύουν περιφερειακές Ενότητες, ΟΤΑ, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες ή ιδιωτικές κοινοπραξίες, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές, νέες καινοτόμες ιδέες, λύσεις ή τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προσβασιμότητα τους, εξασφαλίζουν σταθερότητα, παροχές υγείας, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον, εκπαίδευση, ασφάλεια, υποδομές «ευφυούς πόλης», ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία και δεσμεύουν τους πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι.