1. Home
 2. Καταναλωτής
 3. Οι νέες δεσμεύσεις της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών
Οι νέες δεσμεύσεις της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών

Οι νέες δεσμεύσεις της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών

0

Βοήθεια και συμβουλές προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για θέματα εξοικονόμησης, αποθήκευσης ενέργειας, παραγωγής με ανανεώσιμες πηγές, δεσμεύεται να παράσχει η ΔΕΗ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος Στάσσης συνυπέγραψε  τη διακήρυξη «15 δεσμεύσεων» της Eurelectric για τους οικιακούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Eurelectric) δεσμεύτηκε με τη στήριξη των μελών της να αναδείξει τους καταναλωτές ως ενεργούς συμμέτοχους στην ενεργειακή μετάβαση και να διασφαλίσει με την ενεργό συμμετοχή τους «ένα βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, έξυπνο ενεργειακό μέλλον». Το κείμενο υπογράφουν 92 πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Με τη διακήρυξη αυτή, οι 92 υπογράφοντες δεσμεύονται να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επωφεληθούν από την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δεσμεύονται, επίσης, να παρέχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους να διαχειριστούν την ενεργειακή τους κατανάλωση, να έχουν διαφάνεια στις χρεώσεις, τα οφέλη και την απόσβεση των διαθέσιμων τεχνολογιών, να προσφέρουν προϊόντα φιλικά στον χρήστη, να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων τους και να συνεργάζονται με τις Αρχές για τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων πελατών.

Αναλυτικά, οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο της διακήρυξης της Eurelectric:

 • Βοήθεια στους πελάτες να στηρίξουν την ηλεκτρική ενέργεια ουδέτερου άνθρακα μέσω διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως φωτοβολταϊκών και αποθηκευτικών συστημάτων ή μέσω επενδύσεων στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων για να βοηθήσουν τους πελάτες να ελέγξουν καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση: π.χ. συστήματα διαχείρισης, απόκριση ζήτησης, ενεργειακή απόδοση, συστήματα αποθήκευσης.
 • Συστηματική ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τις καταλληλότερες λύσεις για την οικιακή παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, τη θέρμανση και τη μόνωση των σπιτιών τους, καθώς και τη φόρτιση των αυτοκινήτων τους.
 • Συμβολή στη διευκόλυνση υιοθέτησης ηλεκτρικών λύσεων διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των πελατών και άλλων παρόχων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία π.χ. από την υπογραφή της σύμβασης και τη
  χρηματοδότηση έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
 • Προσφορά της εμπειρία τους στις τοπικές αρχές και κοινωνίες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διασφάλιση της αποδοχή της κοινής γνώμης σχετικά με την αναγκαία υποδομή που απαιτείται για την ενεργειακή μετάβαση, από τους σταθμούς φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα έως μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Βοήθεια στους πελάτες να επενδύσουν σε κατάλληλες τεχνολογίες όπως οι αντλίες θερμότητας, η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αποθήκευση, η έξυπνη φόρτιση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η μόνωση στο σπίτι, προτρέποντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διαθέτουν υψηλά κονδύλια για την ενεργειακή μετάβαση και να συνεργάζονται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την παροχή πράσινων χρηματοδοτήσεων.
 • Εξατομικευμένες συμβουλές στους πελάτες που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν καλύτερα την ενεργειακή κατανάλωση, να είναι ενήμεροι για το κόστος, την απόσβεση και τα αναμενόμενα οφέλη των διαθέσιμων τεχνολογιών,
 • Υποστηρίζουν χαμηλότερους φόρους και εισφορές στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και κοστοστρεφείς χρεώσεις δικτύου, ώστε να συμβάλλουμε σε μια προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακή μετάβαση για όλους τους πελάτες μας.
 • Υποστήριξη των πελατών και των τοπικών κοινωνιών να παράγουν, αποθηκεύουν και να καταναλώνουν από δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – με ένα δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο και για τους πελάτες και για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας – για να κερδίζουν επιπλέον έσοδα, παρέχοντας ευελιξία στην εξυπηρέτηση στους διαχειριστές δικτύου.
 • Παροχή συμβουλών στις ευπαθείς ομάδες πελατών και υποστήριξη σχετικά με τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας και συνεργαζόμαστε με τις Κυβερνήσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να τους καθοδηγήσουμε στα κατάλληλα μέτρα στήριξης.
 • Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών, υπεύθυνη, φιλική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη, από τους πιο ενεργούς έως τους πλέον αδρανείς.
 • Βοήθεια στους πελάτες να ενημερωθούν για όλα τα προϊόντα παρέχοντας σαφή, διαφανή και συνεπή πληροφόρηση σχετικά με τις προσφορές, τα συμβόλαια και τους λογαριασμούς.
 • Προσφέρουν φιλικά προς το χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες με εύκολη εγγραφή (opt-in) και απεγγραφή (opt-out).
 • Κέντρο πληροφόρησης για τους μηχανισμούς στήριξης και τις τεχνολογικές επιλογές και να παρέχουμε στους πελάτες μας διοικητική υποστήριξη και καθοδήγηση. Εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων που παρέχουν οι ίδιοι, ή τρίτοι για λογαριασμό τους».