1. Home
  2. Νέα
  3. Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης αερίου της Ν. Καβάλας
Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης αερίου της Ν. Καβάλας

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης αερίου της Ν. Καβάλας

0

Το ΥΠΕΝ και το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσαν χθες Πέμπτη την ΚΥΑ για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο Διαγωνισμός διενεργείται κατ’ ελάχιστον σε δύο στάδια, που περιλαμβάνουν:

(α) διαδικασία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και προεπιλογής υποψηφίων και

(β) διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και επιλογής προτεινόμενου Παραχωρησιούχου του Έργου.

Ως προς τα κριτήρια προεπιλογής, στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται στα τεύχη του Διαγωνισμού:

α) Χρηματοοικονομικά κριτήρια τα οποία αποδεικνύουν την χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων να υλοποιήσουν το Έργο.

β) Τεχνική ικανότητα: (αα) κατασκευής, ανάπτυξης και (ββ) εκμετάλλευσης και διαχείρισης, Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Οι υποψήφιοι δύνανται να στηρίζονται αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του Διαγωνισμού και σε τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

O Παραχωρησιούχος οφείλει να υποβάλει αίτημα για άδεια ΑΣΦΑ, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 74 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, είτε στον Παραχωρησιούχο (κάτοχο άδειας ΑΣΦΑ), είτε στο νομικό πρόσωπο – εταιρεία ειδικού σκοπού, την οποία θα συστήσει ο μέτοχος του Παραχωρησιούχου, ο οποίος θα πληροί τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου και τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου. Αν ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ συμμετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού που προβλέπονται στις υποπαραγράφους α’ και β’ του εδαφίου 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του Νόμου.