Home Θεσμικοί φορείς Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση το περιβαλλοντικό ν/σ του ΥΠΕΝ
Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση το περιβαλλοντικό ν/σ του ΥΠΕΝ

Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση το περιβαλλοντικό ν/σ του ΥΠΕΝ

0
0

Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εναρμόνισή του με το ενωσιακό δίκαιο.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται σημαντικές παρεμβάσεις με κεντρικό στόχο την επιτάχυνση της αδειοδότησης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το ΥΠΕΝ στοχεύει στο πρώτο σκέλος της έκδοσης της άδειας παραγωγής για έργο ΑΠΕ να μειώσει τη διάρκεια από τα δύο χρόνια που είναι σήμερα στις 50 μέρες. Και στο τέλος του 2020 να εκδίδεται η άδεια αυθημερόν.

Μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αλλά και νέου νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες και θα αφορά κυρίως τα μεγάλα έργα ΑΠΕ θα επιδιωχθεί η προσαρμογή, έως τον Ιούνιο του 2021, στις επιταγές της Οδηγία 2018/2001, που προβλέπει ότι η αδειοδότηση ενός έργου ΑΠΕ θα πρέπει να γίνεται εντός 2 ετών.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων το νομοσχέδιο προβλέπει κατ΄αρχήν την αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με την Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της σχετικής αίτησης μέσω του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ και μείωση στο ελάχιστο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στόχος είναι να καθιερωθεί μια σύντομη διαδικασία εξέτασης των νέων αλλά και των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων.

Ταυτόχρονα, υπάρχει πρόβλεψη για την επιβολή ενός νέου τέλους που θα έρθει να αντικαταστήσει το τέλος διαχείρισης, τα έσοδα του οποίου πηγαίνουν στο Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Η πρόβλεψη του τέλους στόχο έχει να αποτρέψει φαινόμενα πληθώρας αιτήσεων ανάπτυξης έργων ΑΠΕ από μερίδα επενδυτών που δεν έχουν πρόθεση ή καθυστερούν αδικαιολόγητα στην υλοποίηση τους.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής από πλευράς ιδιοκτητών γης σε βάρος επενδυτών για περιπτώσεις που κρίνεται ότι υπάρχει προσβολή συμφερόντων από τα υπό ανάπτυξη έργα σε ό,τι αφορά τις χρησιμοποιούμενες εκτάσεις.

Επιδίωξη, επίσης, του Υπουργείου μέσω του νομοσχεδίου είναι να προχωρήσει στον εξορθολογισμό των τιμών αποζημίωσης σταθμών ΑΠΕ που έχουν εγκατασταθεί από τους αγρότες, ώστε να παύσουν οι δυσανάλογες επιπτώσεις από παλαιά ρύθμιση.

Όσον αφορά τα μικρά φωτοβολταϊκά, προβλέπεται τετράμηνη παράταση στις ισχύουσες τιμές για τα πάρκα εκτός διαγωνισμών, από την ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων δημοπρασιών.

Επίσης, με το σχέδιο νόμου εισάγεται ένα οργανωμένο πλαίσιο για την αξιοποίηση του ηλεκτρικού «χώρου» που απελευθερώνεται σε πρώην κορεσμένα δίκτυα, όπως τώρα στην Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως στον κανονισμό για την έκδοση των Βεβαιώσεων Παραγωγού ΑΠΕ, που θα εκπονήσει η ΡΑΕ, ειδικά για τα κορεσμένα δίκτυα θα τίθενται συγκεκριμένες παράμετροι για τον επιμερισμό αυτού του «χώρου», όπως ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ανά κατηγορία έργων.

Εξουσιοδοτείται, τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίσει τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της ζημίας που προκαλούν στο περιβάλλον οι επενδύσεις ΑΠΕ κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους.