1. Home
  2. Νέα
  3. Schneider και Enel για την μείωση εκπομπών άνθρακα
Schneider και Enel για την μείωση εκπομπών άνθρακα

Schneider και Enel για την μείωση εκπομπών άνθρακα

0

H Schneider Electric και η Enel συνεργάστηκαν για την εκπόνηση έκθεσης για την επιτάχυνση των προσπαθειών μείωσης εκπομπών άνθρακα και την βιωσιμότητα σε πόλεις σε όλο τον κόσμο.

H Schneider Electric, που δρασρτηριοποιείται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ο όμιλος Enel, η πολυεθνική εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιείται και στον τομέα φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το World Economic Forum (WEF), ο Διεθνής Οργανισμός σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, δημοσίευσαν την έκθεση «Net Zero Carbon Cities – Systemic Efficiency Initiative». Η συγκεκριμένη έκθεση αντιπροσωπεύει το όραμα για την επιτάχυνση των προσπαθειών μείωσης εκπομπών άνθρακα και την βιωσιμότητα σε πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Με τίτλο «Net-Zero Carbon Cities: An Integrated Approach», που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το WEF, η έκθεση περιγράφει την ανάγκη και το όφελος που απορρέει από μια ολοκληρωμένη ενεργειακή προσέγγιση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση κτιρίων, το mobility, αξιοποιώντας μια ψηφιακή και έξυπνη υποδομή δικτύου σε αστικό περιβάλλον. Οι πόλεις σήμερα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα και καταναλώνουν το 78% της ενέργειας που περικλείεται στον πλανήτη, καθιστώντας μια τέτοια προσέγγιση κρίσιμη για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή του περιορισμού της αύξησης των παγκόσμιων θερμοκρασιών στους 1,5⁰C.

«Η κρίση που επέφερε η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε τη σημασία των παγκόσμιων συνεργασιών για να γίνουν οι πόλεις και οι κοινωνίες μας πιο βιώσιμες και ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς», δήλωσε ο Jean-Pascal Tricoire, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Schneider Electric. «Είναι αναγκαία η επείγουσα δράση για τον περιορισμό των εκπομπών παγκοσμίως, γεγονός που απαιτεί τη συνεργασία τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών και πολιτών. Η συγκεκριμένη έκθεση περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν τα παραπάνω ρεαλιστικά και έμπρακτα και πώς μπορεί ο καθένας μας να αποτελέσει μέρος αυτής της προσπάθειας».

«Για να διασφαλίσουμε μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση, πρέπει να συνεργαστούμε, καλώντας τις τοπικές και εθνικές δημόσιες αρχές, τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και την κοινωνία να αναλάβουν δράση για τη μείωση των εκπομπών μας», δήλωσε ο Francesco Starace, διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής του ομίλου Enel. «Η ηλεκτρική ενέργεια έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι η ‘καρδιά’ των πόλεων και αυτό θα έχει μεγαλύτερη ισχύ, καθώς η ηλεκτροδότηση αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ενός μελλοντικού οράματος για αστική βιωσιμότητα, συνεργαζόμενοι με παγκόσμιους εταίρους για την ενσωμάτωση της ηλεκτροδότησης, της ‘έξυπνης’ ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και των αποδοτικών κτιρίων και υποδομών».

Η έκθεση ‘Net Zero Carbon Cities – Systemic Efficiency’ αποτελεί μια πρωτοβουλία του WEF, υπό την επίβλεψη των κ. Tricoire και Starace. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας πριν από ένα χρόνο, η Schneider Electric και η Enel συνεργάζονται με την κοινότητα για να επιταχύνουν καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε 100 πόλεις έως το 2030.

Η έκθεση εκφράζει την ανάγκη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, των μεταφορών, τη μείωση εκπομπών άνθρακα των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, την ευελιξία από πλευράς ζήτησης, καθώς και για την ανταλλαγή προτάσεων και εμπειριών γύρω από αυτές τις έννοιες.

Το συγκεκριμένο έγγραφο – ως το πρώτο παραδοτέο αυτής της συνεργασίας – περιλαμβάνει μια σειρά από μελλοντικά έργα, μεταξύ αυτών εργαλεία, μια διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα αλλά και μετρήσεις κτιρίων και πόλεων για τον υπολογισμό της προόδου τους προς μια ‘πράσινη’ και βιώσιμη μετάβαση. Κάθε έργο θα είναι το αποτέλεσμα μιας στενής συνεργασίας μεταξύ μεγάλων πόλεων, εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανισμών, βιομηχανιών, οικονομικών φορέων και ακαδημαϊκών.